Poznaj koncepcję redundancji innovaphone

Advertorial

0

Zagwarantowanie wysokiej dostępności narzędzi stanowiących fundament nowoczesnej komunikacji biznesowej oraz osiągalności pracowników w różnych kanałach komunikacji to jeden z ważniejszych aspektów wpływających na efektywność biznesu. Sprawdź, jak w tego rodzaju potrzeby wpisują się technologie firmy innovaphone.

W obliczu rosnących wymagań klientów i przybierającej na sile presji ze strony konkurentów coraz ważniejsze jest zapewnienie sprawnego przebiegu wszystkich procesów biznesowych – w szczególności tych, które wpływają na jakość obsługi klientów oraz doświadczenia nabywców w relacjach z firmą. Tym istotniejsza staje się niezawodność rozwiązań, które wspierają pracowników w realizacji ich codziennych zadań. W wielu firmach rozwiązaniem takim jest niewątpliwie system komunikacji zintegrowanej.

Nowoczesne platformy komunikacyjne odgrywają coraz ważniejszą rolę nie tylko w kontekście wymiany informacji między pracownikami, ale też – w budowaniu relacji z klientami i kontrahentami.

Zintegrowana komunikacja bez przeszkód

Od dostępności i sprawności działania narzędzi komunikacyjnych zależy nierzadko wiele aspektów działania organizacji biznesowej. Dlatego, rozwiązania takie powinny być dostępne dla użytkowników niezależnie od zjawisk zachodzących w firmie – i poza nią. Aby jednak tego rodzaju narzędzia działały w sposób niezawodny i niezależny od różnego rodzaju awarii, muszą być zbudowane w zgodzie z regułami nadmiarowości oraz wysokiej dostępności. Z jednej strony wymaga to odpowiedniej architektury systemowej, z drugiej zaś – fizycznej nadmiarowości elementów kluczowych dla funkcjonowania platformy komunikacyjnej. Nadmiarowości, dodajmy, zaimplementowanej zarówno w wymiarze sprzętowym, jak i aplikacyjnym.

Tylko wówczas możliwe będzie zbudowanie rozwiązania, które nie tylko będzie dostępne dla użytkowników, ale też – utrzyma parametry działania na odpowiednio wysokim poziomie. Aspekt ten ma duże znaczenie w przypadku systemów komunikacji zintegrowanej, ponieważ – w przeciwieństwie do mediów asynchronicznych, takich jak poczta elektroniczna i faks – ich istotą jest zapewnienie komunikacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Dlatego opóźnienia lub zakłócenia w transmisji danych często nie mogą być łatwo skompensowane i są zauważalne lub słyszalne przez odbiorcę. Z kolei poważna awaria i potencjalnie związana z nią niedostępność systemu komunikacji ma bezpośredni wpływ na reputację firmy. Wszystko to sprawia, że rozwiązania komunikacji biznesowej powinny być tworzone i wdrażane zgodnie z zasadami wysokiej dostępności i w oparciu o zduplikowane elementy o krytycznym znaczeniu dla ich funkcjonowania.

Uproszczenie architektury sposobem na wysoką dostępność

W wielu rozwiązaniach moduły odpowiedzialne za poszczególne funkcjonalności systemu komunikacji zintegrowanej wykorzystują odrębne rozwiązania aplikacyjne, często działają też na różnych serwerach fizycznych lub pracują pod kontrolą różnych systemów operacyjnych. Niektóre z takich usług zarządzane są centralnie, inne są zdecentralizowane i niedostępne z poziomu centralnej konsoli administracyjnej. Tymczasem, im bardziej złożone środowisko aplikacyjne i powiązania pomiędzy poszczególnymi jego elementami, tym trudniejsze staje się zapewnienie nadmiarowości podyktowanej oczekiwanymi gwarancjami dostępności.

Zdecydowanie łatwiejsze staje się zapewnienie redundancji kluczowych elementów w przypadku rozwiązań komunikacyjnych zbudowanych w oparciu o jedną, wspólną platformę – tak, jak ma to miejsce w przypadku systemu innovaphone. W takim modelu scenariusz redundancji dla jednej platformy gwarantuje zarówno utrzymanie podstawowych funkcji operacyjnych, ale także bardziej złożonych funkcjonalności.

innovaphone PBX oferuje na jednej platformie funkcje bramy VoIP zapewniające komunikację z sieciami publicznymi, kompletne funkcje systemu telefonicznego, a także wszystkie niezbędne komponenty rozwiązania Unified Communications. Platforma innovaphone PBX wspiera mechanizmy powiadamiania o dostępności użytkowników w konkretnych kanałach komunikacji, zapewnia funkcje CTI i pozwala na komunikację wideo oraz współdzielenie aplikacji. Jeśli system innovaphone PBX zostanie wdrożony w scenariuszu redundantnym, wszystkie te funkcje dostępne są również w przypadku awarii rozwiązania centralnego.

Rozwiązanie innovaphone PBX wspiera m.in. scenariusze nadmiarowości w trybie redundancji gorącej. Dzięki temu, w przypadku awarii połączenia i integracje poszczególnych instancji platformy innovaphone są rozdzielane. Pozwala to na zachowanie spójności baz danych i zapewnienie dostępności wszystkich funkcji środowiska komunikacyjnego.

Wysoka dostępność wbudowana w architekturę rozwiązania

Wykorzystana architektura rozwiązania sprawia, że poszczególne scenariusze zachowania systemu w razie awarii są łatwe do skonfigurowania, a pracownicy zwykle nie zauważają przełączenia z jednego systemu na drugi. Jednocześnie, architektura oprogramowania innovaphone pozwala na swobodne łączenie różnych scenariuszy i koncepcji zapewnienia nadmiarowości w zależności od specyfiki działalności, wymagań użytkowników lub ograniczeń infrastruktury.

Wspierane są także scenariusze związane z wykorzystaniem usług dostępnych w modelu chmury obliczeniowej lub realizowanych w oparciu o środowiska zwirtualizowane. Za sprawą rozwiązań oferowanych przez innovaphone możliwe jest zaspokojenie wszystkich potrzeb związanych z bezpieczeństwem klientów – czy to przez szczególnie bezpieczny system w chmurze, czy też uruchomienie w ramach firmowego środowiska IT bramek zapewniających redundancję lokalną.

Elastyczny i skalowalny system komunikacyjny

W dzisiejszych czasach komunikacja w czasie rzeczywistym jest dla większości przedsiębiorstw kluczowym czynnikiem sukcesu. Istnieje wiele możliwości zapewnienia dostępności usług zintegrowanej komunikacji. Wybór najbardziej optymalnego scenariusza jest jednak zawsze pochodną specyfiki prowadzonej działalności, związanych z nią zagrożeń, ryzyka biznesowego, posiadanej infrastruktury, a także budżetu. Najważniejsze jest jednak, aby wybrane rozwiązanie komunikacyjne nie narzucało ograniczeń w zakresie niezawodności, bezpieczeństwa i wysokiej dostępności.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ