Jakie aspekty należy rozważyć planując redundancję systemów

0

Od prawidłowego działania ważnych systemów często zależy efektywność procesów biznesowych i zdolność operacyjna całych przedsiębiorstw. Warto więc zadbać o najwyższą dostępność takich systemów – i przygotować się także na wypadek ich awarii. W jaki sposób? Konieczność zapewnienia redundancji kluczowych elementów systemów o krytycznym znaczeniu dla biznesu omówimy na przykładzie nowoczesnego rozwiązania komunikacyjnego.

W organizacjach, w których zostały prawidłowo wdrożone, systemy zintegrowanej komunikacji biznesowej odgrywają kluczową funkcję dla sprawnego funkcjonowania procesów biznesowych. Systemy takie, ułatwiając bieżącą i wielokanałową wymianę informacji w ramach organizacji i poza jej granicami stają się fundamentem przepływu organizacji pomiędzy pracownikami. Praktyka pokazuje, że w dużych firmach każdy przypadek niedostępności zintegrowanych systemów komunikacyjnych – a więc lokalnej telefonii, komunikatora tekstowego i rozwiązań wideokonferencyjnych – powoduje istotne zaburzenie dla bieżącego funkcjonowania organizacji, pracy osób przyzwyczajonych do używania systemów UC, a co za tym idzie – sprawnego przepływu informacji.

Eksperci firmy innovaphone podkreślają, że nawet jeśli awaria dotyczy tylko wybranych modułów systemu komunikacyjnego – jak konsola operatorska lub mechanizmy integracji z oprogramowaniem klasy CRM – to ma ona zwykle znaczący wpływ na pogorszenie efektywności pracy. Alternatywnie, w przypadku organizacji wykorzystujących rozwiązania klasy Unified Communications na potrzeby kontaktów z klientami każda przerwa w działaniu narzędzi komunikacyjnych przekłada się potencjalnie na koszty utraconych korzyści.

Dlatego, podobnie jak w przypadku wszystkich rozwiązań IT o krytycznym znaczeniu biznesowym, działania mające na celu zapewnienie jak najwyższej ich dostępności powinny zostać uwzględnione już na etapie wyboru rozwiązania i planowania przebiegu wdrożenia.

Odpowiednie rozwiązanie i architektura

Na etapie wyboru rozwiązania wspierającego istotne procesy biznesowe należy wziąć pod uwagę m.in. charakterystykę techniczną dostępnych narzędzi, ich architekturę systemową oraz możliwości łatwego zapewnienia redundancji krytycznych komponentów. Co ważne, mogą być to odmienne komponenty – w zależności od rodzaju wdrażanego rozwiązania i specyfiki poszczególnych systemów. I tak, na wysoką dostępność całościowego systemu składa się szereg aspektów, związanych m.in. z zasilaniem, łącznością, przechowywaniem i przetwarzaniem danych, a wreszcie – z urządzeniami lub aplikacjami wykorzystywanymi przez użytkowników końcowych. Na etapie tworzenia architektury rozwiązania i samego wdrożenia warto zadbać o dostosowanie nadmiarowości do potrzeb specyficznych dla danej organizacji.

Kompletna nadmiarowość

W przypadku, gdy niezbędne jest zapewnienie nadmiarowości wszystkich komponentów, z wyjątkiem oczywiście urządzeń końcowych, należy rozważyć możliwość zainstalowania kompleksowego, w pełni funkcjonalnego systemu redundantnego. Tu jednak istotne okazują się często zapisy licencyjne, które przykładowo, utrudnią zbudowanie w pełni nadmiarowego rozwiązania ze względu na koszty zdublowanych modułów oprogramowania. W takich przypadkach należy rozważyć wybór alternatywnego systemu, którego producent daje możliwość pozyskania potrzebnych licencji aktywowanych jedynie w przypadku konieczności skorzystania z rozwiązania nadmiarowego.

Czynniki ryzyka, które należy wziąć pod uwagę w kontekście planowania nadmiarowości systemów biznesowych:
• usterki techniczne
• zdarzenia losowe (powódź, pożar)
• zakłócenia w zakresie funkcjonowania systemów łączności lub zasilania
• zakłócenia w zakresie funkcjonowania powiązanych usług chmurowych
• fizyczne uszkodzenia infrastruktury
Źródło: innovaphone

Według ekspertów firmy innovaphone elastyczny model licencjonowania sprawia, że większość klientów posiadających typowe licencje użytkownika decyduje się na zainstalowanie systemu redundantnego w oparciu o dedykowane licencje typu Standby. Takie, zduplikowane rozwiązanie, warto uruchomić w oparciu o zasoby zlokalizowane w innym miejscu niż system centralny, dbając przy tym o zapewnienie infrastruktury telekomunikacyjnej łączącej lokalizację podstawową i zapasową niezbędnej do sprawnego wykorzystania systemów nadmiarowych w razie awarii.

Ryzyko biznesowe

Warto także przeprowadzić kompleksową analizę ryzyka biznesowego. Pozwoli ona ocenić, które funkcjonalności wdrażanego rozwiązania muszą charakteryzować się najwyższą dostępnością i wskazać, które mechanizmy mogą być czasowo niedostępne. W tej drugiej grupie znajdą się m.in. rozwiązania możliwe do zastąpienia w akceptowalnym czasie, a także systemy wykorzystywane mniej regularnie. Na tym etapie należy także określić długość przerw w dostępności rozwiązania, które będą do zaakceptowania dla organizacji.

Kolejną kwestią jest też wdrożenie mechanizmów alarmujących administratorów w razie wystąpienia awarii lub niedostępności wybranych komponentów systemu zintegrowanego. Dzięki takim rozwiązaniom realne będzie szybkie usunięcie awarii, przywrócenie pełnej dostępności systemu podstawowego, a także – analiza przyczyn wystąpienia niedostępności.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ