Polityka prywatności i przetwarzania plików cookie


§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest ITwiz Media Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, NIP: 5252570716, REGON: 146930622, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000498451 („Administrator” – „My”)

2. ITwiz Media Group sp. z o.o. (dalej „Wydawca„), wydawca serwisu internetowego ITFocus.pl (dalej „Serwis„) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

4. Dane osobowe podawane w formularzach zamieszczonych w serwisie internetowym ITFocus.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

5. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

6. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia publikacji w Serwisie, tj. 10.04.2020 roku.

§2. Administrator Danych

1. Wydawca Serwisu jest administratorem danych użytkowników Serwisu. Oznacza to, że jeśli Użytkownik posiada konto na naszej stronie ITFocus.pl, to Administrator przetwarza Twoje dane, przykładowo: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.

2. Wydawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter ITFocus oraz webinaria, konkursy i badania realizowane poprzez Serwis.

3.  Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są:

  •  zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
  •  zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
  •  w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
  • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika (przykładowo) w momencie zapisania się na newsletter.

4. Każda osoba, której dotyczą dane przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: prywatnosc@itfocus.pl lub listownie, pod adresem: ITwiz Media Group sp. z o.o., ul. Rondo ONZ, 00-124 Warszawa

6. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (przykładowo, organom ścigania), a także Partnerom i Dostawcom, którzy realizują określone zadania niezbędne do realizacji Usług dostępnych poprzez Serwis. Dane mogą być udostępniane firmom współpracującym tylko w niezbędnym zakresie. Administrator oczekuje od firm współpracujących bezpiecznego przechowywania i przetwarzania przekazanych danych. Udostępnione Partnerom dane nie mogą być wykorzystywane do celów marketingowych Partnerów, pod warunkiem udzielenia odrębnej zgody przez Użytkownika.

7. Przekazane Administratorowi dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Usług, pod kątem których zostały zebrane.

8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody przez Użytkownika lub wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora lub w celu wykonania prawnego obowiązku, a także w zakresie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub w zakresie retencji danych określonych prawem.

10.  Administrator wykorzystuje zabezpieczenia komputerowe, takie jak, przykładowo, zapory firewall, szyfrowanie danych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz ograniczenia skutków ewentualnego ich bezpieczeństwa. Na dostęp do danych Użytkownika administrator zezwala wyłącznie upoważnionym osobom lub podmiotom współpracującym, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług.

§3. Pliki cookies

1. Pliki cookies to niewielkie, unikalne pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową uruchomioną na komputerze lub urządzeniu mobilnym wykorzystywanym do korzystania z Serwisu. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do gromadzenia interakcji Użytkownika z funkcjami Serwisu podczas pojedynczej sesji korzystania z Serwisu lub w określonym okresie czasu. Gromadzone informacje mogą dotyczyć, przykładowo, adresu IP urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, rodzaju i wersji wykorzystywanej przeglądarki internetowej oraz czasu, daty i lokalizacji.

2. Serwis ITFocus.pl wykorzystuje pliki cookies oraz podobne rozwiązania na potrzeby poprawy jakości świadczenia Usług, planowania treści udostępnianych w Serwisie, a także personalizacji obsługi, w szczególności – wyświetlanych reklam internetowych i komunikatów informacyjnych. Zebrane dane są wykorzystywane, przykładowo, do sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu na potrzeby poprawy nawigacji w Serwisie. W tym celu serwis ITFocus.pl korzysta z usług Google Analytics oraz Piwik.

3.  Serwis może wykorzystywać następujące pliki cookies:

  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu, w tym, przykładowo, odwiedzonych przez Użytkownika podstron Serwisu.
  • pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, przykładowo, niezbędne do uwierzytelnienia użytkownika;
  • pliki cookies służące do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z Serwisu.
  • pliki cookies wykorzystywane do personalizacji ustawień serwisu;
  • pliki cookies pozwalające na dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych odpowiadających ich indywidualnym zainteresowaniom.

4. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć lub włączyć możliwość wykorzystania plików cookies w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Możliwe jest też skonfigurowanie przeglądarki internetowej w sposób pozwalający każdorazowo akceptować lub odrzucać poszczególne pliki cookie. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi plików cookie są zamieszczone w ramach funkcji pomocy używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. W wersji anglojęzycznej instrukcja zarządzania plikami cookie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych jest też dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

5. Dodatkowe dane osobowe Użytkownika, takie jak adres e-mail, mogą być gromadzone w ramach Serwisu wyłącznie za pośrednictwem wyraźnie oznaczonych formularzy i za wyraźną zgodą Użytkownika. Tego rodzaju dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zgodny z Polityką Prywatności i wykorzystywane jedynie dla potrzeb związanych z realizacją celu, dla którego zostały zebrane.