Regulamin

1. ITfocus jest serwisem internetowym – centrum wiedzy poświęconym zaawansowanym rozwiązaniom IT dedykowanych sferze biznesowej.
2. Domena: itfocus.pl
3. Kontakt: https://itfocus.pl/redakcja/
4. Wydawca:
ITwiz Media Group Sp. z o.o.
Chmielna 73
00-801 Warszawa
NIP: 5252570716
REGON: 146930622
5. Adres wydawcy dla korespondencji tradycyjnej:
ITwiz Media Group Sp. z o.o.
CIC Warsaw
Chmielna 73
00-801 Warszawa
6. Prawa autorskie:
a. zasoby publikowane w serwisie ITfocus objęte są prawem autorskim,
b. podmiot korzystający z zasobów opublikowanych w serwisie ITfocus zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o pochodzeniu cytowanego zasobu.
7. Kopiowanie, reprodukowanie tekstów i elementów z serwisu ITfocus w całości lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody Wydawcy jest zabronione. Zastrzegamy skutki prawne.
8. Wyżej wymienionych zasad nie stosuje się do umów zawartych przez Wydawcę w trybie odrębnym.
9. Wydawca nie wyraża zgody na korzystanie z zasobów zawartych w serwisie ITfocus przez:
a. podmioty oraz osoby fizyczne prowadzące działalność sprzeczną z prawem polskim oraz Unii Europejskiej,
b. podmioty oraz osoby fizyczne, których działalność może wpłynąć negatywnie na wizerunek autorów, wydawcy oraz serwisu.
10. Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zamieszczone w serwisie ITfocus stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
11. Wydawca i redakcja ITfocus nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za decyzje jakie użytkownicy i inne podmioty podejmą na podstawie zasobów dostępnych na stronach serwisu.
12. Zgodnie z art. 42 i 36 ustawy Prawo Prasowe wydawca serwisu ITfocus nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone reklamy i ogłoszenia.
13. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie www.ITFocus.pl tj. od dnia 10.04.2018 roku. Wydawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie Serwisu.