Unia Europejska coraz bliżej Jednolitego Rynku Cyfrowego

0

Parlament Europejski przyjął 3 kwietnia br. w pierwszym czytaniu projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. eIDAS), który teraz oczekuje na formalne przyjęcie przez Radę.

Rozporządzenie ma obowiązywać od 1 lipca 2014 r. i będzie regulować między innymi działanie podpisów elektronicznych, pieczęci i doręczeń zastępując w ciągu dwóch lat wszystkie krajowe ustawy o podpisach elektronicznych. Jest ono wg Michela Barniera, Komisarza ds. Rynku Wewnętrznego i Usług: „(…)nie tylko kluczowym warunkiem finalizacji prac nad aktem o jednolitym rynku, ale i ważnym krokiem w rozwoju e-gospodarki, elektronicznego fakturowania i sądownictwa. Nowe zasady pozwolą uczestnikom jednolitego rynku: obywatelom, konsumentom, przedsiębiorcom i organom administracji na rozwijanie ich działalności on-line”. W Komisji Europejskiej już powołana została ekspercka grupa robocza eIDAS Expert Group, która przygotowywać będzie merytorycznie prace nad aktami implementującymi i delegowanymi. Prowadzone są też prace tłumaczeniowe.

Na techniczne dostosowanie infrastruktury oraz systemów do rozporządzenia Komisja Europejska przeznaczyła środki w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (z ang. Connecting Europe Facility). Część cyfrowa tego programu CEF została zaplanowana na razie tylko na 2014 rok i obejmie wspólne działania państw w zakresie elektronicznej identyfikacji w ramach tzw. projektów dużej skali. Instrument przewiduje jednak finansowanie dostosowania do eIDAS w horyzoncie do roku 2020, w ramach czego będą dostępne również środki unijne dla przedsiębiorców.

– Rozporządzenie wprowadza jednolite normy dotyczące identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w Unii Europejskiej – obowiązywać będą one w każdym z państw członkowskich – wyjaśnia Andrzej Bendig-Wielowiejski, Prezes Zarządu Unizeto Technologies i współorganizator Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE). – Jest to olbrzymi sukces wieńczący trudne dwuletnie negocjacje państw-członków UE. Nareszcie mamy sytuację prawną, która pozwoli zbudować Jednolity Rynek Cyfrowy w Unii Europejskiej. Ukierunkuje to i uprości działanie administracji w krajach UE, a polskim przedsiębiorstwom ułatwi rozwój biznesu poza granicami naszego kraju. Skończą się problemy z interpretacją przepisów czy z kompatybilnością oprogramowania. Trudno też będzie uzasadnić wydatkowanie środków finansowych na tworzenie niespójnych lokalnych i krajowych rozwiązań.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ