Praktyczne spojrzenie na cloud computing

0

Od usług IT odczekuje się ciągłej dostępności. W przeszłości działy IT wdrażały rozbudowany sprzęt w redundantnych konfiguracjach, żeby spełnić te oczekiwania. Wraz ze wzrostem potrzeb okazało się, że dostępna w serwerowni przestrzeń, zasilanie i chłodzenie stają się barierami w dostarczaniu usług. W efekcie rynek skoncentrował się na rozwiązaniach do wirtualizacji w celu lepszego wykorzystania dostępnych zasobów.

Wirtualizacja poprawiła dostępność, ponieważ w przypadku awarii czy prac serwisowych maszyny wirtualne można łatwo i szybko uruchomić na innym sprzęcie. Co więcej, wirtualizacja pozwala zapewnić wysoką dostępność starszych aplikacji, które nie są wyposażone w funkcje przywracania po awarii. Maszyny wirtualne można także migrować na żądanie podczas zaplanowanych prac serwisowych. Poza tym rozwiązania wirtualizacyjne zapewniają dynamiczne i automatyczne przenoszenie maszyn wirtualnych w celu zrównoważenia obciążeń.

Ponieważ korzyści z wirtualizacji są coraz bardziej widoczne, wiele firm próbuje wykorzystać te rozwiązania na wiele sposobów, włączając w to tworzenie “rozproszonych farm”, określanych powszechnie mianem chmur obliczeniowych (tzw. private cloud). W ten sposób otwarto drogę nowej technologii z jej zawiłoścami i najlepszymi praktykami. Jednak czym dokładnie jest cloud computing?

Czym jest cloud computing?
Nazwa cloud computing wzięła się od symbolu chmury, którego często używano na wykresach w celu reprezentacji Internetu. Jest to stosunkowo nowy termin. Narzędzie Google Trends pokazuje, że użytkownicy w zauważalnych ilościach zaczęli wpisywać go w wyszukiwarce dopiero pod koniec 2007 roku. Obecnie cloud computing jest częściej poszukiwaną frazą, niż wirtualizacja.

Są trzy podstawowe modele chmur obliczeniowych. Każdy z nich można podzielić na kilka podkategorii:

  • prywatne/wewnętrzne (private/internal): wewnętrznie wdrażane chmury z wykorzystaniem lokalnej infrastruktury IT.
  • publiczne/zewnętrzne (public/external): chmury wdrażane zewnętrznie na zdalnie dostępnej infrastrukturze IT.
  • hybrydowe: rózne kombinacje dwóch wyżej wymienionych kategorii chmur.

Chmury publiczne
Niektórzy analitycy definiują publiczne chmury obliczeniowe jako wirtualne serwery lub wirtualne usługi dostępne przez Internet. Inny definiują je jako dowolną rzecz, która jest wykorzystywana poza firmową siecią. Na cloud computing składają się serwery, sieci, aplikacje i inne elementy. Termin ten może też obejmować czynności operacyjne, jak usługi zarządzane czy usługi integracyjne. To oznacza, że każda usługa, która może być świadczona zdalnie, mieści się w definicji cloud computing.

W skrócie, usługi oferowane jako publiczne chmury, obejmują:

  • SaaS (Software-as-a-Service) – termin z reguły odnosi się do aplikacji dostępnych przez przeglądarkę internetową i niezainstalowanych lokalnie. Przykładem takich aplikacji są, Gmail i aplikacje Google czy Salesforce.com.
  • PaaS (Platform-as-a-Service) oznacza model, w którym aplikacje i narzędzia są dostępne u dostawcy zdalnych usług. Przykładem takiej platformy są Microsoft Azure i Salesforce.com.
  • IaaS (Infrastructure-as-a-Service) to termin oznaczający serwery, pamięci masowe i sprzęt sieciowy dostarczane jako usługa. Przykładem tego rodzaju chmury jest Amazon Elastic Compute Cloud [EC2].

Jak widać, publiczne chmury już są. Obserwujemy sukces ich działalności, a także przyglądamy się wyzwaniom związanym z wdrażaniem chmur przez takie firmy, jak Google i Amazon. Również inne firmy, jak Microsoft i IBM, dużo inwestują w ten rynek. Przykładami chmur z rynku backupu są Carbonite i MozyHome.

Korzyści z chmur publicznych
Usługi oferowane w modelu cloud computing pozwalają firmom na rozpoczęcie od niewielkich inwestycji w IT i elastyczną rozbudowę zasobów w miarę rosnących potrzeb. Dostawcy takich usług oferują możliwości rozbudowy na żądanie w sposób, który pozwala działom IT wykupywać określone ilości usług, dopasowane do bieżących potrzeb. To oznacza, że firmy mogą skalować wynajmowane zasoby dosłownie w czasie godzin czy minut, kiedy tylko potrzebują i na jak długo potrzebują. Taki model płacenia tylko za wykorzystane zasoby znacznie obniża koszty i pozwala szybko reagować, np. w przypadku kryzysu na rynku. Usługi clodu computing zwiększają zarządzalność, oferując rozbudowane reporty, które pozwalają na efektywniejsze wykorzystanie zasobów IT.

Chmury hybrydowe
Wprawdzie wciąż nie ma opracowanych standardów chmur obliczeniowych, ale pierwsze chmury publiczne już rozpoczęły swoją działalność. Działy IT wdrażają wewnętrzne chmury z rozbudowanymi systemami rozliczeń wewnętrznych, które przydadzą się także przy wdrażaniu chmur hybrydowych. Ta nowa koncepcja w architekturze centrów danych pozwala firmom na łączenie chmur wewnętrznych z zewnętrznymi. To pozwala ograniczyć koszty poprzez ograniczenie wydatków kapitałowych przede wszystkim dzięki przejściu na model płacenia wyłączenie za wykorzystane zasoby. To podejście do mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej i aplikacji oznacza bardziej efektywne wydatki IT.

Dostawcy cloud computing są w stanie dostarczyć zasoby sprzętowe taniej, ponieważ kupują urządzenia w ilościach hurtowych i są w stanie rozłożyć koszty pomiędzy wielu klientów. Dodatkowo, hybrydowa chmura obniża koszty zarządzania, ponieważ firma nie musi płacić za wsparcie techniczne sprzętu. Firmy próbują czerpać korzyści z usług cloud computing przy rozbudowie swojego środowiska IT. Typowy scenariusz to konieczność szybkiej rozbudowy infrastruktury IT na potrzeby określonego projektu, czy w związku z uruchamianiem nowego oddziału firmy.

Który model cloud computing wybrać?
Dobrze rozumiejąc różnice pomiędzy różnymi typami usług cloud computing, kierownicy działów IT powinny być w stanie opracować lepszą strategię, we właściwy sposób balansującą chmurę wewnętrzną z chmurą zewnętrzną. Oczywiście, wciąż jest kilka wyzwań do rozwiązania, jak model kosztów, który nie zawsze jest klarowny i czasem może mieć wpływ na postrzeganie wartości rozwiązania opartego na cloud computing. Poza tym wciąż nie zostały opracowane standardy cloud computing, ale takie grupy, jak Distributed Management Task Force, Cloud Security Alliance czy Open Cloud Consortium pracują nad nimi w taki sposób, który przyniesie wszystkim korzyści. Na koniec, interoperacyjność, dojrzałość i poziom usług to czynniki, które również trzeba uwzględnić.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ