Mobilny styl pracy przyspieszy wirtualizację desktopów

0

Według nowych badań zleconych przez firmę Citrix, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa dla szybko popularyzowanego mobilnego stylu pracy będzie stanowiło podstawowy wyznacznik dla znaczącego wzrostu popytu wirtualizacji desktopów w ciągu najbliższych dwóch lat.

55 procent badanych firm planuje wdrożyć tę technologie po raz pierwszy w swojej organizacji do 2013 roku, z czego 86 procent podaje kwestie bezpieczeństwa, jako podstawowy powód takiej decyzji. Głównymi czynnikami powodującymi taki wzrost mają być:
• bezpieczniejszy dostęp do urządzeń mobilnych użytkowników,
• zwiększenie bezpieczeństwa aplikacji i danych,
• zwiększenie elastyczności firm w odniesieniu do pracowników mobilnych,
• uproszczenie zarządzania ryzykiem.

Inne istotne korzyści wymieniane przez osoby decyzyjne to szybkie zapewnianie i blokowanie dostępu do desktopów (60 procent), natychmiastowa izolacja zagrożonych aplikacji (54 procent) oraz możliwość zdalnego wymazania danych z urządzenia (32 procent).

86 procent osób podejmujących decyzje IT uważa również, że wirtualizacja desktopów stanowi strategiczne podejście do bezpieczeństwa informacji, bez względu na to, czy sami planują wykorzystywać ją w swojej organizacji, czy też nie.

Spośród tych osób podejmujących decyzje IT, które wdrożą wirtualizację desktopów do końca 2013 r., 95 proc. uważa, że bardzo skutecznie chroni ona informacje, a jednocześnie zapewnia pracownikom szybki i efektywny dostęp do potrzebnych informacji. 97 procent jednocześnie oczekuje, że wirtualizacja desktopów pomoże ich organizacjom reagować na nowe i wyłaniające się zagrożenia.

Korzyści na poziomie urządzenia

74 procent osób podejmujących decyzje IT postrzega wirtualizację desktopów jako sposób na natychmiastowe aktualizowanie całej floty komputerów PC i innych urządzeń. 66 procent respondentów uważa bezpieczne dostarczanie aplikacji i danych za kluczowy mechanizm bezpieczeństwa, który zadecydował o wdrożeniu wirtualizacji desktopów. Istotnym czynnikiem są wymagania prawne – dla 61 proc. respondentów istotna jest możliwość zarządzania dostępem natomiast 53 procent uważa monitorowanie, rejestrowanie i raportowanie aktywności za ważne funkcje zapewniane przez wirtualizację desktopów.

Korzyści na poziomie infrastruktury

91 proc. osób podejmujących decyzję IT, które wdrażają wirtualizację desktopów, twierdzi, że pomaga ona skutecznie spełniać wymagania prawne. 89 procent uważa też, że tego rodzaju rozwiązania chronią przed ujawnieniem prywatnych danych i utratą informacji.

Scentralizowane, precyzyjne zarządzanie oparte na zasadach pozwala działom IT aktywnie dążyć do zapewnienia zgodności z przepisami poprzez opracowanie strategii bezpieczeństwa informacji odpowiedniej dla branży, potrzeb biznesowych i profilu ryzyka.

Materiały firmy Citrix

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ