Cloud computing: 10 trendów na 2010

0

Rok 2010 może przynieść szereg interesujących wydarzeń i zmian z punktu widzenia rynku cloud computing. Co się wydarzy, próbuje przewidzieć Jeremy Wallis z firmy NetApp. Jego zdaniem, m.in. Microsoft zdobędzie silną pozycję na tym rynku.

 1. Zarządzanie chmurą stanie się kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie
  Ponieważ coraz więcej producentów twierdzi, że jest częścią chmury, ujednolicone zarządzanie cały stosem technologii stanie się krytyczne. Niezależnie, czy będzie to chmura publiczna czy prywatna, połączenie różnych warstw infrastruktury, włączając w to aplikacje, maszyny wirtualne, systemy operacyjne, sieci, pamięci masowe, z wykorzystaniem zestawu narzędzi do zarządzania zredukuje złożoność środowiska poprzez umożliwienie monitorowania usług, monitorowania wydajności oraz automatyzację dostarczania zasobów.
 2. Rozpocznie się naturalna selekcja wśród dostawców usług cloud computing
  Wprawdzie ten rynek dopiero zaczyna się rozwijać, ale już rozpoczęła się selekcja dostawców usług cloud computing. Super wydajne narzędzia do zbierania informacji pokazują, którzy dostawców byli w stanie uzyskać jak najwięcej z wirtualnej infrastruktury. Niektóre firmy, które wcześniej weszły w ten biznes, będą wycofywały się z oferowania usług na bazie własnego centrum danych, a będą nawiązywać partnerską współpracę z tym dostawcami, którzy pokazali, że potrafią zaoferować usługi na poziomie korporacyjnym.
 3. Bezpieczne współdzielenie zasobów stanie się imperatywem
  Centra danych wdrażające obecnie architekturę cloud computing migrują z modelu skoncentrowanego na aplikacjach w kierunku współdzielonej infrastruktury wirtualnej. Efektem tego współdzielonego środowiska jest korzystanie z tej samej wirtualnej infrastruktury przez wielu użytkowników. Dlatego użytkownicy muszą mieć pewność, że współdzielenie jest bezpieczne, zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak i wydajności.
 4. Firmy będą musiały lepiej zrozumieć, jak standaryzować, konsolidować i wirtualizować swoje środowiska IT
  Większość departamentów IT zgromadziła przez lata zróżnicowany zestaw platform sprzętowych i programowych. Taki model może się sprawdzić, gdy zasoby nie tworzą wspólnej puli, lecz każda aplikacja ma własny serwer i pamięć masową. Jednak w chmurze obliczeniowej taki model stwarza poważne wyzwanie. W efekcie firmy, które chcą zbudować architekturę faktycznie zorientowaną na usługi, będę potrzebowały w pierwszej kolejności planu standaryzacji i konsolidacji, żeby następnie być w stanie stworzyć współdzieloną infrastrukturę wirtualną.
 5. Kwestie bezpieczeństwa i prywatności zyskają na znaczeniu
  Bezpieczeństwo danych jest wyzwaniem już dzisiaj, nawet w przypadku zamkniętych środowisk IT. Dla wielu organizacji finansowych, militarnych i publicznych ta kwestia stanie się jeszcze ważniejsza w współdzielonym i otwartym środowisku chmur obliczeniowych. Dostawcy usług cloud computing musza rozwinąć sprawdzone sposoby zdobycia zaufania tych ważnych klientów, którzy traktują bezpieczeństwo danych jako kryterium numer jeden w przypadku wyboru dostawcy usług.
 6. Ważne będzie definiowanie umów SLA, żeby móc efektywnie mierzyć wydajność IT
  Chmury obliczeniowe zmienią fundamentalnie sposób oferowania usług IT, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dla powstających dostawców usług cloud computing oferowanie odpowiednio zdefiniowanych umów SLA będzie bardzo ważnym czynnikiem decydującym o pozyskiwaniu klientów i poszerzaniu udziału w rynku. Działy IT tworzące chmury wewnętrzne również będą musiały przygotować odpowiednie umowy SLA, a także zapewnić odpowiednią przejrzystość związaną z tymi umowami. To pozwoli oddziałom biznesowym i IT określić najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów.
 7. Więcej korporacyjnych działów IT będzie rozliczana z umów SLA, kosztów i szybkość dostarczania zasobów, które będą porównywane do oferty publicznych dostawców usług cloud computing
  Wiele działów IT przeobraża się w wewnętrznych dostawców usług, podejmując wysiłki standaryzacji i redukcji kosztów, aby móc spełnić wymagania biznesu. Wdrażając katalog usług, oznaczający skończony zestaw konfiguracji z powiązanymi umowami SLA, kosztami i czasami dostarczania, oddziały IT są w stanie zredukować koszty zarządzania i zakupu sprzętu. Ograniczony zbiór dostępnych zasobów w katalogu sprzyja standaryzacji, co z kolei tworzy bardziej przewidywalny model kosztów.
 8. Architektury cloud computing będę napędzane przez standaryzację (Ethernet), wirtualizację (serwery, pamięci masowe) i efektywność
  Standaryzacja jest istotna dla każdej oferowanej usługi, ponieważ zapewnia klientowi i dostawcy zbiór powtarzalnych, mierzalnych zasobów. Bez standaryzacji każda oferta będzie unikalna, co oznacza nie tylko wzrost kosztów deweloperskich i kosztów bieżącego zarządzania, ale również czyni znacznie trudniejszym mierzenie jej efektywności, ponieważ brakuje punktu odniesienia. Dodatkowo, standaryzacja na bazie tanich technologii sieciowych, jak Ethernet, oraz wirtualizacja serwerów i pamięci masowych, będzie zwiększać wydajność chmur obliczeniowych, pozwalając dostawcom usług na ograniczanie kosztów i skupianie się na tworzeniu wartości dodanej świadczonych usług.
 9. Firmy będą migrować w kierunku współdzielonej, ale własnej infrastruktury zwirtualizowanych serwerów, która będzie koegzystować z dotychczasową, wyspową architekturą aplikacji
  Migracja w kierunku chmur obliczeniowych nie stanie się z dnia na dzień. Większość firm ma wiele starych, ale kluczowych aplikacji, które działają w tradycyjnym środowisku i które z wielu powodów nie zostaną przeniesione do nowego środowiska, np. ze względu na duże ryzyko, wewnętrzną politykę czy po prostu z powodu korporacyjnej bezwładności. Współdzielona, wirtualna infrastruktura stanie się standardem dla nowych wdrożeń aplikacji, ale korporacje będę jeszcze przez lata utrzymywały hybrydowe środowisko. Tak było z systemami mainframe, które wiele działów IT utrzymywało jeszcze przez 10 lat po upływie przewidzianego cyklu życia.
 10. Dzięki uruchomieniu Microsoft Azure uwaga będzie się koncentrować na rozwiązaniach Platform as a Service (PaaS)
  Potencjał cloud computingu wychodzi poza współdzielenie zasobów wirtualnej infrastruktury w modelu Infrastructure as a Service (IaaS). Udane oferty Software as a Service (SaaS) już dzisiaj wykorzystują zaawansowane silniki PaaS, np. Force.com, Google Apps czy Intuit QuickBase Online. Te silniki PaaS oferują wymagany poziom personalizacji w odróżnieniu od sztywnych przepływów i raportów SaaS. Pojawienie się Microsoft Azure w połączeniu z ogromną liczbą lojalnych deweloperów przyspieszy adopcję nowe generacji aplikacji bazujących na chmurach obliczeniowych. Przejęcie przez VMware firmy SpringSource potwierdza ten trend.


Autor: Jeremy Wallis, UK Systems Engineering Director, NetApp

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ