Backup w środowiskach wirtualnych

0

Wskutek coraz częstszego stosowania wirtualizacji rośnie również udział tej technologii w krytycznych procesach biznesowych. Dlatego profesjonalne projekty wirtualizacji obejmują również strategię tworzenia kopii zapasowych. Na rynku dostępne są odpowiednie rozwiązania.

Backup w oparciu o hosta

W praktyce do zabezpieczenia serwerów wirtualnych stosuje się różne metody. Kopia zapasowa może być na przykład wykonywana „z zewnątrz” na samym systemie-hoście. W ten sposób maszyny wirtualne są zabezpieczane przez prosty backup kontenerów plików, które zawierają dane maszyn wirtualnych. W praktyce ta metoda ma jednak istotną wadę: maszyny wirtualne używane do celów produkcyjnych zawierają stale zmieniający się zbiór danych użytkowników, ustawień i aplikacji. W przypadku prostej kopii zapasowej plików na hoście istnieje ryzyko, że tego rodzaju informacje związane ze stanem, a przez to również cały status działającej maszyny wirtualnej, nie zostaną odpowiednio zabezpieczone. Chcąc wykonać spójną kopię zapasową danych, na czas tej operacji należałoby maszynę wirtualną przełączyć w tryb zawieszenia, a jeszcze lepiej wyłączyć, co jednak w przypadku serwera działającego w środowisku produkcyjnym jest praktycznie niewykonalne.

Nowsze rozwiązania do backupu w oparciu o hosta obejmują jednego agenta bezpośrednio na poziomie hiperwizora i udostępniają wszystkie opcje granularnego tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych bez konieczności instalowania agenta na maszynie wirtualnej. Hiperwizory takie jak VMWare ESX(i) czy Microsoft HyperV są oparte na własnym jądrze, a więc nie wymagają systemu operacyjnego-hosta.

Backup w oparciu o agenta

Poza tworzeniem kopii zapasowych w systemie-hoście dane można również zabezpieczać i przywracać w obrębie maszyn wirtualnych. Instalując na maszynie wirtualnej agenta jednego z aktualnych rozwiązań umożliwiających odzyskiwanie danych po awarii (disaster recovery), administrator IT uzyskuje możliwości, które zna już z programów do backupu w środowiskach fizycznych. Agenty traktują maszyny wirtualne jak każdy inny serwer w sieci i umożliwiają tworzenie obrazów, a także wykonywanie przyrostowych i różnicowych kopii zapasowych — a wszystko to podczas pracy maszyny. Dzięki temu można mieć pewność, że wszystkie dane, ustawienia, aplikacje i pliki systemu operacyjnego będą odpowiednio zabezpieczone. W przypadku awarii administrator może przywrócić pojedyncze pliki i foldery lub całe partycje danych, i to w czasie liczonym w minutach. Jednak wraz ze wzrostem liczby maszyn wirtualnych pojawia się pierwszy problem. Z jednej strony zwiększa się obciążenie administratorów, którzy muszą obsługiwać agenta backupu na każdej maszynie wirtualnej, a z drugiej strony — jeśli każdy agent jest objęty osobną opłatą licencyjną — oszczędności osiągnięte dzięki wirtualizacji znacząco topnieją. Obecne rozwiązania czołowych producentów odpowiadają na te bolączki, umożliwiając centralne zarządzanie wszystkimi maszynami wirtualnymi oraz wybranie odpowiedniego modelu licencjonowania.

VMWare Consolidated Backup (VCB)

VMware Consolidated Backup to platforma do scentralizowanego tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych, która współpracuje z rozwiązaniami do backupu czołowych producentów. Umożliwia ona niezależnym narzędziom do backupu tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych i ich zawartości z poziomu centralnego serwera backupu, a nie serwera ESX. Zalety tej metody to odciążenie serwera ESX oraz możliwość zintegrowania istniejących roz-wiązań do backupu. Obsługiwane metody ochrony danych to pełne i przyrostowe kopie zapasowe maszyn wirtualnych na poziomie plików, które można odzyskiwać na poziomie pliku lub katalogu.

Wnioski

Wybór metody do tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych w zwirtualizowanych systemach operacyjnych zależy od różnych czynników, takich jak czas, zasoby kadrowe, budżet i tolerancja utraty danych. Wszystkie wymienione metody mają swoje zalety i zapewniają określone rezultaty, a od konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa zależy, jakie możliwości odzyskiwania danych muszą być dostępne w sytuacji awaryjnej. Z reguły najlepszy wybór stanowią te rozwiązania do backupu, które oferują wszystkie wymienione metody i przez to dają decydentom technicznym niezbędną elastyczność. Przed podjęciem decyzji należy również sprawdzić, czy dany producent zapewnia obsługę komputerów z systemem Linux. Ponadto nowoczesne rozwiązania do odzyskiwania danych po awarii umożliwiają administratorom konwersję utworzonych obrazów na niemal wszystkie popularne formaty dysków wirtualnych, a tym samym migrację między różnymi maszynami wirtualnymi i komputerami fizycznymi. I w końcu przed zakupem należy wziąć pod uwagę technologie zintegrowane z rozwiązaniem do backupu, takie jak deduplikacja danych. Zwłaszcza środowiska zwirtualizowane pozwalają osiągnąć znaczne oszczędności zasobów, ponieważ wiele danych znajdujących się na maszynach wirtualnych ma charakter nadmiarowy.

Sandra Adelberger, menedżer produktu na region EMEA w firmie Acronis Germany.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ