Storage w chmurze – czy to się opłaca

0

Poszukiwanie przestrzeni na dane to jeden z głównych powodów, który skłania przedsiębiorstwa, aby przenosić aplikacje do chmury publicznej. Przed migracją warto zrozumieć nie tylko korzyści takiej operacji, ale również czynniki, które kształtują koszty przechowywania danych w chmurze.

Za przechowywaniem danych w chmurze przemawia szereg korzyści. Dostęp do plików jest możliwy z dowolnej lokalizacji i w dowolnym czasie. To, m.in. umożliwia elastyczną, mobilną pracę, a także uławia współpracę w zespołach. Dla użytkowników, którzy korzystają z wielu urządzeń, chmura to wygodne narzędzia, eliminujące potrzebę przenoszenia danych między tymi urządzeniami. Klienci mogą korzystać z niemal nieograniczonej przestrzeni dyskowej dostępnej na żądanie, dzięki czemu można szybko skalować wykupione usługi do bieżących potrzeb. Chmura może też być elementem zachowania ciągłości biznesowej. Mając kopię plików w zewnętrznej lokalizacji, można z nich korzystać w razie utraty danych, np. spowodowanych awarią sprzętu czy pożarem w biurze. Z punktu widzenia mniejszych firm przeniesienie danych do chmury może oznaczać poprawę bezpieczeństwa. Z jednej strony operator chmury dysponuje zasobami, aby zapewnić wysoki poziom zabezpieczeń swojego centrum danych, a z drugiej dba o tworzenie kopii zapasowych plików użytkowników.

Usługi cloud storage to również możliwość ograniczenia kosztów przechowywania danych – obniżają się wydatki na zakup oraz utrzymanie (np. zasilanie) nośników danych. Jednak przed przeniesieniem danych do chmury należy zrozumieć czynniki kształtujące koszty takich usług oraz sposoby ograniczania tych kosztów.

Koszty przechowywania danych w chmurze
Większość dostawców udostępnia usługi typu cloud storage według opłat naliczanych przede wszystkim na podstawie ilości wykorzystanej przestrzeni dyskowej. Jest to najbardziej oczywisty parametr, przy czym koszt wykorzystanej jednostki pojemności jest tym niższy im więcej danych użytkownik przenosi do chmury. Jednak w grę wchodzą również inne czynniki, jak typ usługi, miejsce przechowywania danych, transfer danych i retencja. Typy usługi mogą różnić się, np. wydajnością, możliwością przechowywania danych w wielu lokalizacjach i innymi parametrami, które wpływają na cenę. Duzi dostawcy usług chmurowych posiadają wiele centrów danych w różnych lokalizacjach, często rozproszonych po całym świecie. Koszty przechowywania danych w poszczególnych ośrodkach mogą się różnić.

Operator chmury może również pobierać opłaty za przesyłanie danych, zarówno za wysyłanie do cloudu, jak i pobierania z niego. Koszt dostępu może się różnić w zależności od typu usługi, niezawodności i elastyczności. Przykładowo koszt transmisji danych w przypadku usługi obejmującej geograficzną replikację danych  będzie większy niż w przypadku standardowego wariantu bez replikacji. Opłaty mogą być też pobierane za ilość odczytanych i zapisanych danych, ale trzeba to zawsze sprawdzać. Przykładowo, niektórzy operatorzy pobierają opłaty tylko za odczyt danych, a zapis jest bezpłatny. Wprawdzie najczęściej nie ma opłat za zapisywanie danych, ale czas potrzebny na przesłanie przez Internet wielu terabajtów danych do chmury może zniechęcać do korzystania z takich usług. Mało która firma dysponuje łączami o przepustowości umożliwiającej transfer w rozsądnym czasie. Podobnie ma się sprawa z przywracaniem dużych zbiorów danych z chmury. Problem można obejść, wysyłając dyski z danymi do operatora chmury, co czasem ma sens. Dane z otrzymanych dysków są kopiowane do chmury. To działa również w drugą stronę – operator chmury może zgrać dane na dyski i odesłać je do klienta. Ceny za te usługi zazwyczaj obejmują jedynie niewielką opłatę manipulacyjną za przesłanie dysków, ale mają tu zastosowania również wszelkie regularne koszty przechowywania danych

W przypadku usług o charakterze archiwum (przechowywanie rzadko używanych danych) mogą wystąpić opłaty związane z kasowaniem plików. Szczególnie, jeśli dane zostaną skasowane przed upływem ustalonego okresu.

Obniżanie kosztów
Dostawcy chmury oferują różne typy usług przechowywania danych: online, offline, archiwum, itp. Należy je dobrać tak, żeby spełniały wymagania aplikacji. Przykładowo, usługi typu archiwum są najbardziej ekonomiczną opcją do przechowywania backupu.

Istotny jest okres rozliczeniowy. Przykładowo, większość usług bazuje na miesięcznych opłatach. Jeśli dane mają być przechowywane w chmurze tylko przez kilka dni, warto poszukać innej usługi, w przypadku której nie ma minimalnego okresu rozliczeniowego. To się opłaca, nawet jeśli będzie to usługa o wyższych opłatach (porównując do opłat za cały miesiąc).

Trzeba sprawdzić, jak naliczane są opłaty za przydzieloną przestrzeń dyskową. Jeśli usługodawca wymaga od klienta określenia maksymalnej potrzebnej przestrzeni dyskowej, należy się upewnić, że opłaty są naliczane od faktycznej ilości przechowywanych danych. Są bowiem usługi, w przypadku których opłaty są naliczane w inny sposób – od zadeklarowanej potrzebnej pojemności.

Za każdym razem korzystając z chmury publicznej powinno się określić zasady tworzenia i cyklu życia zasobów chmurowych. Narzędzia do monitorowania, jak te oferowane przez dostawców chmury, mogą pomóc administratorom w oszacowaniu skali korzystania z usług chmurowych i ich kosztów, a także powstrzymania nadmiernego wykorzystania, np. poprzez szybsze wykrywanie starszych danych nadających się do usunięcia. Zajmowanie niepotrzebnej przestrzeni dyskowej w chmurze powoduje naliczanie większych miesięcznych opłat, więc należy usuwać niepotrzebne dane, pamiętając przy tym, że niektóre usługi archiwizacji wymuszają ponoszenie minimalnych opłat miesięcznych lub za wcześniejsze skasowanie danych.

Na koniec, oszczędności może również przynieść ograniczenie transferu danych. Nie należy używać chmury publicznej jako podstawowej lokalizacji do przechowywania kopi zapasowych. Przenoszenie dużych ilości danych do chmury może wygenerować znaczne koszty. Może pomóc lokalna deduplikacja, ponieważ w ten sposób zmniejsza się ilość przesyłanych danych. Przy projektowaniu aplikacji należy ograniczać ilość interakcji z chmurą.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ