Zrobić więcej, mniejszym kosztem, czyli przedsiębiorstwo przyjazne dla środowiska

0


Rozmowa z Mattem Walmsleyem, 3Com Field Marketing, EMEA Region

O green IT mówią dziś wszyscy. Na Zachodzie to temat najbardziej trendy od wielu lat. Każdy producent chce być green… A czego oczekują klienci?

Matt Walmsley: – Nasi klienci również muszą stosować się do „zielonych przepisów”, takich jak dyrektywa Unii Europejskiej o zmniejszeniu ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych (Restriction of Hazardous Substances – RoHS), chińska dyrektywa RoHS „Administrative Measures on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products” oraz światowe standardy WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), zgodnie z którymi sprzętu ani jego opakowania oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z nieposegregowanymi odpadkami miejskimi.

Przedsiębiorstwa często nie zdają sobie sprawy, że wprowadzenie ekologicznej infrastruktury w celu wsparcia tych dyrektyw może im także pomóc zaoszczędzić dużo pieniędzy, bo naprawdę ekologiczne urządzenia sieciowe zużywają mniej energii.

Na czym polega strategia green IT firmy 3COM? Jak firma zamierza zmniejszyć swój własny ślad ekologiczny?

Matt Walmsley: – 3Com nie tylko tworzy ekologiczne produkty dla swoich klientów, ale także stara się budować przedsiębiorstwo bardziej przyjazne dla środowiska. Podejmujemy i sami uczestniczymy w „zielonych” inicjatywach, takich jak inteligentne zarządzanie energią, ekologiczne budownictwo, recykling, zmniejszanie ilości odpadów, drukowanie na żądanie (usługa print-on-demand) i praca zdalna.

Jaka jest oferta green IT firmy 3COM dla rynku europejskiego, w tym polskiego?

Matt Walmsley: – 3Com oferuje swoim klientom w Polsce bardzo wydajne i rentowne, ekologiczne rozwiązania sieciowe, zapewniające wzrost produktywności pracowników i zmniejszenie kosztów eksploatacji. Wszystko to przy pełnej zgodności z przepisami ekologicznymi i przy ograniczeniu emisji dwutlenku węgla. Propagując dobre praktyki „bycia ekologicznym”, pomagamy naszym klientom zrobić więcej, mniejszym kosztem.

Ponieważ zużycie energii przez sieć komputerową szybko się zwiększa, 3Com stale pracuje nad wzrostem wydajności i funkcjonalności swoich produktów, przy jednoczesnym obniżeniu zapotrzebowania na energię elektryczną. Niezależne badania laboratoryjne firmy Miercom wykazały, że przełączniki 3Com wykorzystują o 38% mniej energii przy maksymalnej przepustowości niż wynosi średnia w branży.

Kodeks Postępowania Unii Europejskiej w sprawie centrów przetwarzania danych (EU Data Centre Code of Conduct) zawiera wytyczne dla centrum danych, w tym przykłady najlepszych praktyk. Na czym one polegają?

Matt Walmsley: – Kodeks Postępowania Unii Europejskiej w sprawie centrów danych ma na celu stymulowanie ich rozwoju w celu zmniejszenia zużycia energii w sposób opłacalny, bez szkody dla podstawowych funkcji centrum przetwarzania danych. Podpisując się pod Kodeksem Postępowania UE w sprawie centrum danych, 3Com zobowiązał się do poparcia kodeksu poprzez rozwój produktów, informację i edukację.

Oczekuje się, że w najbliższej przyszłości zużycie energii w centrach danych, w tym w serwerowniach przedsiębiorstw, urządzeniach ICT, urządzeniach chłodzących i zasilających, będzie mieć znaczny udział w globalnym zużyciu energii elektrycznej w UE w sektorze komercyjnym. Zużycie energii elektrycznej w Europie Zachodniej ma wzrosnąć z 56 terawatogodzin rocznie (TWh/rok) w 2007 r. do 104 TWh/rok w 2020 r. Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań zasilania i chłodzenia centrów danych umożliwia znaczną redukcję kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa.

Jako punkt wyjścia kodeks wykorzystuje takie parametry, jak ilość energii elektrycznej zużytej w centrum danych w stosunku do ilości energii konsumowanej przez ogólną infrastrukturę. Niestety, kodeks nie mówi menedżerom IT, w jaki sposób obniżyć zużycie tej energii. W 3Com wierzymy, że najbardziej prawdopodobnym katalizatorem takich zmian są oszczędności, jakie klienci mogą osiągnąć dzięki wykorzystaniu ekologicznej infrastruktury IT.

Rzeczywiście, według większości badań rynku przedsiębiorstwa decydują się na rozwiązania zapewniające oszczędność energii jedynie ze względów finansowych. Jak ich namówić do rozwiązań ekologicznych, czasem droższych, ale tańszych w eksploatacji, których utylizacja jest łatwiejsza?

Matt Walmsley: – Klienci pragną większej przepustowości, mniejszego zużycia energii i bardziej zaawansowanych urządzeń sieciowych. Przyjazne dla środowiska rozwiązania sieciowe wcale nie muszą być droższe. W naszych ekologicznych produktach nie obniżyliśmy ceny kosztem wydajności. Wspomniana firma Miercom, agencja konsultingowa specjalizującą się w testach i analizach produktów, przyznała przełącznikom 3Com 4800G, 5500-EI, 7906E i H3C S7506E znaczek „Certified Green” co oznacza, że dostarczamy klientom skuteczne i ekologiczne rozwiązania dla sieci i centrów danych. Na przykład 3Com Switch 4800G 48-port wykorzystuje 108,5 W mocy przy maksymalnej przepustowości, czyli o 38% mniej niż wynosi średnia w branży (176,3 W), a 3Com Switch 7906E oferuje możliwość obniżenia kosztów rocznych o 24% w stosunku do średniej branżowej.

3Com jest też aktywnie zaangażowany w prace IEEE (Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników) nad wydajnością Ethernetu. W odpowiedzi na rosnącą tendencję, by promować rozwiązania przyjazne środowisku, IEEE pracuje nad standardem Ethernetu zużywającego mniej energii. Nasz pracownik, David Law, doradca techniczny w 3Com – pełniący również funkcję przewodniczącego grupy roboczej ds. Ethernetu 802.3 w IEEE – mówił ostatnio, że połączenia Ethernetu często długo pozostają zupełnie niewykorzystane. Mimo to przeciętne urządzenie sieciowe zużywa w przybliżeniu taką samą ilość prądu w okresie przestoju jak podczas największego wykorzystania. IEEE chce zmienić ten stan rzeczy za sprawą nowego standardu IEEE P802.3az.

Ten energooszczędny standard Ethernetu zapewnia zmniejszenie zużycia energii na dwa sposoby. Po pierwsze urządzenie przełącza się w stan uśpienia (sleep mode), kiedy tylko wykryje przestój w sieci. Po drugie urządzenie, które wykryło przestój i przeszło w stan uśpienia, natychmiast przesyła informację o tym do wszystkich pozostałych urządzeń sieciowych do niego przyłączonych.

Taka funkcja pozwala „utulić do snu” cały łańcuch urządzeń sieciowych podczas przestojów, na przykład w środku nocy. Wyobraźmy sobie, że przełącznik wie, iż wszystkie osiem urządzeń sieciowych przyłączonych do niego przeszło w stan uśpienia. W takim przypadku ów przełącznik wie, że on także może „uciąć sobie drzemkę”, wcześniej powiadamiając o swoich planach główny serwer.

Według analityków kryzys powinien przyspieszyć rozwój rynku green IT. Jakie rozwiązania klienci zaczną wdrażać w pierwszej kolejności?

Matt Walmsley: – Obecny kryzys gospodarczy zmusił ludzi, aby zatrzymali się na chwilę i ponownie ocenili sposób, w jaki prowadzą swoją działalność. IT odgrywa dużą rolę w tworzeniu bardziej efektywnego i skutecznego przedsiębiorstwa. Ale wiele firm koncentruje się na zwiększaniu efektywności bieżących procesów, zamiast zastanowić się: „jak można zmienić sposób, w jaki pracuję?”. Korzyści z ograniczenia zużycia energii są bardzo konkretne i w dodatku redukują koszty. Najważniejsze jednak, by przedsiębiorstwa zmieniły sposób swojej pracy.

Sieć jest dobrym miejscem na rozpoczęcie tej zmiany. 3Com widzi kilka sposobów zapewniających lepsze zrównoważenie działania organizacji poprzez jej infrastrukturę sieciową. Wśród nich jest upewnienie się, że przepustowość sieci umożliwia przesył sygnału wideo dla wideokonferencji bez problemów, by obciąć koszty związane z wydatkami na podróże służbowe (obecnie jedynie 9% spotkań realizowanych jest za pomocą wideokonferencji). Firmy powinny zastanowić się nad przeniesieniem usług sieciowych i aplikacji, takich jak optymalizacja WAN, bezpośrednio do sieci wyposażonej w zintegrowane rozwiązania w obrębie infrastruktury sieciowej.

Jakie są trendy w rozwoju ekologicznych rozwiązań IT?

Matt Walmsley: – Widzimy trzy fazy zrównoważonego rozwoju: pierwszy etap to zapewnienie, że używany sprzęt jest ekologiczny, co prowadzi do zmniejszenia zużycia energii i tak dalej. Druga faza pojawia się tam, gdzie IT jest używane do fundamentalnych zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Trzeci etap rozpoczyna się, gdy firma ma zakończoną fazę ekorozwoju. Większość przedsiębiorstw znajduje się jeszcze w pierwszym lub drugim etapie.

Rozmawiała
Elżbieta Jaworska

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ