W Polskich firmach cena ważniejsza niż ekologia

0

Jak wynika z najnowszych badań D-Link Technology Trend, przeprowadzonych wśród firm sektora MSP, przy zakupie sprzętu IT walory ekologiczne pełnią marginalną rolę. Mimo wysokiej świadomości ekologicznej oraz świadomości korzyści wynikających z używania energooszczędnych urządzeń, firmy przy zakupach kierują się przede wszystkim ceną.

Wyniki najnowszych badań przeprowadzonych wśród małych i średnich przedsiębiorstw są zaskakujące. Niemal wszyscy ankietowani (94%) zgodzili się z twierdzeniem, że wykorzystanie energooszczędnych urządzeń przyczynia się do dbałości o środowisko naturalne. Ale podczas zakupu sprzętu na posiadane przez producentów certyfikaty związane z ochroną środowiska zwraca uwagę niecała połowa (49%) z nich. Jeszcze mniejszy odsetek firm (36%) zwraca uwagę na poszanowanie środowiska podczas produkcji sprzętu.

Aż cztery na pięć firm (81%) uważa, że czynnik energooszczędności powinien być brany pod uwagę przy zakupie sprzętu IT, przeciwne zdanie ma jedynie 6% badanych. Zgodnie z tymi deklaracjami postępuje jednak niespełna połowa ankietowanych. W dodatku wśród firm z sektora MSP, które organizują przetargi na dostawy sprzętu IT, prawie połowa (47%) nigdy nie uwzględnia czynnika energooszczędności w specyfikacji przetargowej. Niecała jedna trzecia (31%) robi to rzadko, tylko jedna piąta zaś deklaruje, że robi to często lub zawsze (22%).

Mimo że 37% firm zadeklarowało gotowość do ponoszenia dodatkowych kosztów w związku z inwestycjami w zakresie green IT, w praktyce to cena decyduje o zakupie. Według badań w 2008 r. roku jedynie 15% firm dokonało zakupu dowolnego urządzenia IT, kierując się jego walorami ekologicznymi. Ankietowani zapytani, na co zwracają uwagę przy zakupie w pierwszej kolejności wskazywali cenę (85%), jakość urządzeń (84%) oraz gwarancje i serwis posprzedażowy (79%). W dalszej kolejności wymieniali renomę producenta (29%) oraz jakość obsługi klienta (13%), a na szarym końcu – walory ekologiczne (12%).

D-Link Technology Trend to cykliczne badanie nastawienia Polaków do nowych technologii. Realizowane jest na zlecenie firmy D-Link przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC (badania konsumenckie) oraz dział badań firmy IDG Poland SA (badania przedsiębiorstw).
Badanie dotyczące zielonego IT przeprowadziła firma IDG Poland SA w maju 2009 r. metodą wywiadów telefonicznych na grupie 200 firm z sektora MSP zatrudniających od 50 do 250 pracowników.
PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ