Specyfikacja Energy Star 5.0 – zaostrzone kryteria energooszczędności

0

Amerykańska agencja ochrony środowiska EPA (Environmental Protection Agency) opublikowała nowe wytyczne dotyczące energooszczędności urządzeń – Energy Star 5.0. W porozumieniu z przedstawicielami branży komputerowej EPA po raz kolejny znacznie zaostrzyła wymagania stawiane producentom urządzeń opatrywanych logo Energy Star. Nowa specyfikacja Energy Star 5.0 obowiązuje od 1 lipca 2009 r.

W porównaniu z poprzednią wersją 4.0, zaprezentowaną w 2006 r., w nowej specyfikacji znaleźć można bogatszą listę urządzeń, a klasyfikację przeprowadzono na innych zasadach. Zamiast limitów poboru mocy w określonych trybach pracy brane w niej będzie pod uwagę roczne zapotrzebowanie energetyczne urządzenia TEC (Typical Energy Consumption) wyrażone w kilowatogodzinach (kWh).

Specyfikacja Energy Star 5.0 dla komputerów przyjęła ostateczną formę 14 listopada 2008 r. Odpowiedni standard Energy Star będzie opracowany również dla konsoli do gier, ale ponieważ nie zdążono z opracowaniem tej specyfikacji, zostanie ona podana 1 lipca 2010 r.

W standardzie Energy Star 5.0 zdefiniowane są rodzaje sprzętu objętego specyfikacją z podziałem na klasy. Dla różnych klas komputerów (A, B, C, D) zdefiniowano w Energy Star 5.0 profile użytkowania opisujące tryby pracy, a także procentowy czas pracy w określonym trybie odnoszący się do całego roku.

Założenia dla desktopów (klasy A, B, C, D):

 • 55% czasu pracy przypada na tryb programowo wyłączony
  (soft off),
 • 5% na tryb czuwania (stand by),
 • 40% na tryb bezczynności (idle).

W przypadku komputerów z funkcjami zdalnej administracji, które są podłączone do sieci i działają również w trybie uśpienia, w Energy Star 5.0 trochę zmodyfikowano profil rozkładu czasu użytkowania: 40% – soft off, 30% – stand by, 30% – on/idle.

Założenia dla notebooków (klasy A, B, C):

 • 60% czasu pracy przypada na tryb programowo wyłączony
  (soft off),
 • 10% na tryb czuwania (stand by),
 • 30% na tryb bezczynności (idle).

Założenia dla stacji roboczych:

 • 35% czasu pracy przypada na tryb programowo wyłączony
  (soft off),
 • 10% na tryb czuwania (stand by),
 • 55% na tryb bezczynności (idle).

Aby otrzymać roczne zapotrzebowanie energetyczne, należy odpowiednie wartości poboru mocy (w watach) w trzech trybach pracy pomnożyć przez procentowy udział czasowy trybów w roku, a następnie zsumować wyniki. W ten sposób otrzymuje się limity TEC w zależności od klasy urządzenia.

Roczne zapotrzebowanie energetyczne (TEC) dla desktopów

 • klasa A max 148 kWh
 • klasa B max 175 kWh
 • klasa C max 209 kWh
 • klasa D max 234 kWh

Na przykład dla komputera klasy B (z dwurdzeniowym procesorem, minimum 2 GB RAM) roczne zapotrzebowanie energetyczne wynosi 175 kWh. Zakładając, że w trybie soft off pobiera on 1 wat mocy, a w trybie czuwania 1,5 wata, to w trybie bezczynności nie powinien pobrać więcej niż 48,5 W, aby nie przekroczyć granicy 175 kWh. W specyfikacji Energy Star 4.0 pecet kategorii B (wielordzeniowy procesor, 1 GB pamięci RAM) mógł w trybie bezczynności pobierać 65 W.

Obecnie PC klasy C – to komputery z dwu- lub wielordzeniowymi procesorami, minimum 2 GB RAM i/lub osobną kartą graficzną, klasy D – zawierające cztery lub więcej rdzeni, z minimum 4 GB pamięci. Komputery biurkowe spełniające normy Energy Star 5.0 tak jak dotychczas wyposażone są w zasilacze typu 80+, które teraz jednak muszą spełniać wymagania klasy 80 Plus Bronze (wydajność 82/85/82%).

Dla kart graficznych o szczególnie dużej mocy obliczeniowej, a także dla większej ilości pamięci RAM oraz dodatkowych dysków twardych przewidziano w Energy Star 5.0 odpowiednio większe limity poboru mocy.

Roczne zapotrzebowanie energetyczne (TEC) dla notebooków

 • klasa A max 40 kWh
 • klasa B max 53 kWh
 • klasa C max 88,5 kWh

Producenci już zareagowali na nowe zaostrzone normy, m.in. wprowadzaniem czterordzeniowych procesorów z obniżonym wskaźnikiem TDP (Thermal Design Power), redukcją poboru mocy (w trybie bezczynności) w procesorach graficznych z obsługą funkcji 3D, produkcją coraz bardziej energooszczędnych dysków twardych.

Specyfikacja Energy Star nie jest wiążąca w sensie prawnym. W Polsce jej wytyczne brane są pod uwagę głównie w większych firmach i instytucjach publicznych. Kiedy więc standardy Energy Star zejdą pod strzechy? Może coraz ostrzejsze przepisy unijne wymuszą wreszcie skupienie uwagi na efektywności energetycznej również w małych firmach i wśród użytkowników indywidualnych. A może kryzys stanie się w tym przypadku katalizatorem…

Źródło: EPA, www.energystar.gov

Program oszczędności energii Energy Star został ogłoszony przez amerykańską agencję ochrony środowiska EPA (Environmental Protection Agency) w 1992 r. Znakiem Energy Star sygnowane są energooszczędne produkty na całym świecie.

20 grudnia 2006 r. została zawarta umowa między rządem USA i Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych. W wyniku tej umowy w połowie grudnia 2007 r. UE przyjęła rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 13.2.2008 jako Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych.

Rozporządzenie UE nakłada na administrację rządową państw członkowskich obowiązek zamawiania sprzętu zgodnego z normą Energy Star przy przetargach przekraczających ustaloną wartość. Uczestnictwo w programie Energy Star jest dobrowolne, ale „zamawiający musi określić wymagania w zakresie efektywności energetycznej co najmniej równoważne z wymogami znaku Energy Star”.

W USA norma Energy Star dotyczy różnych grup produktowych, w Unii Europejskiej za pomocą tej etykiety oznacza się jedynie urządzenia biurowe: komputery, monitory, drukarki, skanery, faksy i kopiarki.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ