Rosną inwestycje w zakresie energooszczędnych rozwiązań

0

Firma Symantec Corp. udostępniła raport dotyczący ochrony środowiska w działach IT „2009 Worldwide Green IT Report”. Jak wynika z badania, kadra kierownicza działów IT zauważa rosnące zainteresowanie rozwiązaniami i strategiami informatycznymi bezpiecznymi dla środowiska, co wynika zarówno z pragnienia ograniczenia kosztów, jak i odpowiedzialności za stan środowiska.

Wraz z upowszechnieniem się programów i wzorców postępowania dotyczących odpowiedzialności przedsiębiorstw za środowisko działy IT ogrywają coraz ważniejszą rolę w „ekologicznych” działaniach firm. Aż 97% ankietowanych twierdzi, że zastanawia się nad zastosowaniem strategii informatycznej bezpiecznej dla środowiska, natomiast 45% już wdrożyło tego typu inicjatywy.

Osoby podejmujące decyzje związane z informatyką uzasadniają inwestowanie w rozwiązania bezpieczne dla środowiska nie tylko korzyściami w zakresie kosztów i wydajności. Podstawowe powody podawane przez respondentów to ograniczenie zużycia energii (90%), zmniejszenie kosztów chłodzenia (87%) oraz konieczność stosowania rozwiązań ekologicznych (86%). 83% ankietowanych odpowiada lub współodpowiada za zużycie energii w centrum przetwarzania danych, co powoduje przeniesienie odpowiedzialności na rzeczywistych użytkowników tych zasobów i stanowi silną motywację do ograniczenia kosztów poboru elektryczności.

Kierownicy działów IT informują o zwiększających się budżetach na rozwiązania informatyczne bezpieczne dla środowiska. 73% badanych oczekuje zwiększenia „ekologicznych” budżetów informatycznych w najbliższych 12 miesiącach, a 19% liczy na wzrost budżetu o ponad 10%. Średnio respondenci wskazywali koszty energii elektrycznej w centrum przetwarzania danych wynoszące 21–27 mln USD.

Z badania wynika, że działy IT są w stanie przeznaczać nawet większe kwoty na produkty energooszczędne. Dwie trzecie respondentów stwierdziło, że są skłonni zapłacić co najmniej 10% więcej, natomiast 41% badanych jest może zapłacić za takie rozwiązania ponad 20% więcej. W dodatku 89% uczestników stwierdziło, że energooszczędność produktów informatycznych jest ważna lub bardzo ważna.

Podstawowe inicjatywy informatyczne związane z ochroną środowiska
Informatycy powszechnie realizują wiele ważnych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska. Najpopularniejsza jest wymiana starszego wyposażenia – 95% respondentów informuje o uwzględnieniu zakupu nowego, energooszczędnego sprzętu w ramach strategii green IT. Kolejne działania obejmują monitorowanie zużycia energii (94%) oraz wirtualizację (94%) i konsolidację (93%) serwerów. Ponad połowa (57%) ankietowanych uznaje ofertę rozwiązań typu „oprogramowanie jako usługa” (Software as a Service — SaaS) za propozycję bezpieczną dla środowiska.

Raport firmy Symantec dotyczący informatyki bezpiecznej dla środowiska jest wynikiem badań przeprowadzonych w marcu 2009 r. przez firmę Applied Research. Ankieta objęła kadrę kierowniczą działów IT w przedsiębiorstwach, m.in. wiceprezesów, dyrektorów i kierowników średniego szczebla. Celem raportu było wzbudzenie zainteresowania respondentów wdrażaniem strategii i rozwiązań umożliwiających ograniczenie ilości odpadów elektronicznych związanych ze sprzętem komputerowym, oprogramowaniem i budynkami, a także skłonienie ich do ograniczania ilości odpadów wytwarzanych w przedsiębiorstwie. W badaniu uczestniczyły 1052 osoby w USA, Kanadzie, we Francji, Włoszech, w Wielkiej Brytanii, Brazylii, Meksyku, Australii, Indiach, Japonii, Singapurze, Malezji, Korei Południowej, Nowej Zelandii i Chinach.
PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ