Green IT – narzędzie dla zrównoważonego rozwoju i poprawy kondycji

0

Badania przeprowadzone przez firmę analityczną IDC i Atos Origin dowodzą, że przedsiębiorstwa dbające o środowisko naturalne uzyskują lepsze wyniki biznesowe, a IT jest doskonałym instrumentem do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju.

Badania przeprowadzone wśród 165 przedstawicieli kierownictwa średniego i wyższego szczebla firm z branży produkcyjnej i handlowej w Europie wykazują, że nawet w obecnym klimacie gospodarczym proaktywne strategie środowiskowe dostarczają przedsiębiorstwom wymiernych korzyści. Wyniki firm wdrażających rozwiązania Green IT są średnio o 2% lepsze od wyników innych przedsiębiorstw działających w tej samej branży. Zrównoważony rozwój zapewnia redukcję kosztów, stwarza nowe źródła przychodów, poprawia pozycję konkurencyjną, a jednocześnie pozwala zmniejszyć „ślad ekologiczny” (ecological footprint), czyli wykorzystanie naturalnych zasobów środowiska.

– Firmy, które umieszczają rozwój środowiska w centrum swoich strategii i działań, inwestują nie tylko w środowisko, ale i w przyszłość swoich przedsiębiorstw – mówi Krzysztof Kowalski, Senior Manager działu Program & Business Development, Atos Origin Polska. – Zrównoważony biznes jest dobrym rozwiązaniem zwłaszcza w niepewnych dla gospodarki czasach.

Zgodnie z raportem techniki informatyczne to podstawowe narzędzie do wdrażania inicjatyw zrównoważonego rozwoju. Według 70% badanych IT będzie odgrywać znaczącą rolę w zmniejszaniu negatywnego wpływu ich przedsiębiorstw na środowisko naturalne. Wynika to z konieczności wprowadzania wielu zmian we wszystkich procesach zachodzących w firmach. IT odgrywa kluczową rolę szczególnie w obszarze modelowania sieci dostaw (Supply Chain Management – SCM) i zarządzania cyklem życiowym produktu (Product Lifecycle Management – PLM).

Koniecznością jest tzw. walk the talk – wprowadzenie zasad i wartości w życie. Większość firm nie angażuje się w strategię zrównoważonego rozwoju, jedynie biernie odpowiada na zewnętrzne wymagania związane z ekologią, takie jak spełnianie regulacji prawnych. Zarządy i kadry kierownicze wyznaczają jasne kierunki i cele, ale efekty działań nie zawsze są z nimi zgodne. Dlatego istotny jest pomiar efektów strategii zrównoważonego rozwoju przez włączenie go do działań operacyjnych i finansowych. Dzięki mierzeniu, śledzeniu i relacjonowaniu inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju firmy upewnią się, które pomysły dają najlepsze efekty m.in. w kwestii oszczędności.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ