Narzędzia do zarządzania chmurą

0

Im bardziej złożone środowisko IT, tym trudniej nim zarządzać. Model cloud computing wprowadza nowe obszary, które wymagają dodatkowej dbałości administratorów. Z pomocą przychodzą nowe narzędzia. Nierzadko to od nich zależą realne możliwości wykorzystania chmury na szeroką skalę.

Konfigurowanie, monitorowanie, automatyzacja, zarządzanie dostępem i działaniem różnych elementów środowiska aplikacyjnego, a także skalowanie zasobów sprzętowych lokalnych i tych, dostarczanych za pośrednictwem chmury to niełatwe zadanie. Skala zadań stawianych administratorom środowisk chmurowych jest różna w zależności od formy wdrożenia cloud computing, jednak posiadanie narzędzi pozwalających skutecznie koordynować funkcjonowanie różnych elementów infrastruktury nabiera coraz większego znaczenia.

Opanować dynamikę zmian
Choć chmura obliczeniowa – w modelu hybrydowym częściowo, a w modelu publicznym całkowicie – zwalnia lokalny zespół IT z troski o działanie warstwy sprzętowej, to rośnie złożoność funkcjonowania środowiska aplikacyjnego. Jedną z najważniejszych cech usług cloud computing jest przecież możliwość łatwej, samodzielnej ich konfiguracji. W jaki sposób jednak administrator może zadbać o wysoką wydajność środowiska aplikacyjnego, w sytuacji, gdy aplikacje, czy zwirtualizowane serwery różnej skali mogą być tworzone i dodawane dynamicznie – i to niemal bez ograniczeń?

Prostymi w obsłudze panelami konfiguracyjnymi dysponują zarówno aplikacje SaaS, jak i rozwiązania infrastrukturalne PaaS oraz IaaS. Dla aplikacji SaaS konfiguracji podlegają prawa dostępu, funkcjonalności, czy źródła danych oraz integracje. Ustawienia środowisk chmurowych warstwy infrastrukturalnej dotyczą zaś, przykładowo, adresacji IP, sposobu działania sieci i podsieci, zabezpieczeń i funkcji związanych z przechowywaniem danych.

Zarządzanie złożonymi środowiskami, opartymi – jak nakazują dobre praktyki – na różnego zakresu usługach chmurowych różnych dostawców, a także duża zmienność potrzeb względem infrastruktury IT wymagają jednak wykorzystania scentralizowanych narzędzi. Takich, które pozwolą zarządzać zasobami chmurowymi w taki sam sposób, jakby były one oparte na lokalnej infrastrukturze. Istotna jest zresztą również możliwość zarządzania środowiskami chmury prywatnej, publicznej oraz elementami lokalnej infrastruktury za pomocą jednego narzędzia.

Stosowne rozwiązania oferuje szereg wiodących dostawców narzędzi infrastrukturalnych, jak: VMware, HP, IBM, BMC, CA, czy Capgemini. Na rynku nie brak również rozwiązań mniejszych dostawców – ManageEngine, Chef czy Cloudyn. Przybywa też narzędzi oferowanych w modelu usługowym.

Potrzebna pomoc
Narzędzia wspierające środowiska chmurowe wykorzystywane na potrzeby złożonych organizacji, powinny umożliwiać centralizację obsługi różnych platform chmurowych i usług SaaS. W przypadku środowiska hybrydowego – niezbędne staje się posiadanie narzędzi pozwalających na sprawną integrację i dynamiczne migrowanie procesów przetwarzania pomiędzy różnymi elementami infrastruktury. Przydaje się też znana z niektórych rozwiązań możliwość łatwego porównania prognoz kosztowych dla alternatywnych usługodawców oraz mechanizmy analityczne i monitorujące, które nie tylko ostrzegają administratorów o potencjalnych nieprawidłowościach oraz pozwalają dynamicznie optymalizować funkcjonowanie całej infrastruktury.

Kolejną kwestię stanowią funkcje dotyczące rozliczeń kosztów wykorzystanych zasobów środowiska chmurowego – zarówno w zakresie opłat na rzecz usługodawców, jak i rozliczania własnych użytkowników. Odrębną grupę stanowią narzędzia dodatkowo wyposażone w funkcje automatycznej obsługi wybranych działań – usprawniają np. uruchamianie środowisk aplikacyjnych lub wdrażanie poszczególnych aplikacji w odpowiedzi na zgłaszane przez użytkowników potrzeby.

O krok dalej idą narzędzia dysponujące mechanizmami samoobsługi. Tutaj proces dostarczania dostępnych dla użytkowników usług IT może być w pełni automatyczny. Podobnie działania związane z aktualizacją aplikacji. Narzędzia tego rodzaju mogą integrować się z rozwiązaniami aplikacyjnymi, środowiskami bazodanowymi, czy usługami katalogowymi, a także narzędziami wspierającymi funkcjonowanie warstwy infrastrukturalnej. Z drugiej strony mogą także łączyć się z platformami chmurowymi czy środowiskami takimi, jak OpenStack i VMware. Dzięki temu mogą pełnić rolę scentralizowanego środowiska administracyjnego dla praktycznie dowolnej infrastruktury chmurowej.

Wybrane funkcjonalności systemów wspierających zarządzanie środowiskami cloud computing:

  • zarządzanie zasobami obliczeniowymi,
  • zarządzanie alokacją zasobów pod kątem konkretnych zastosowań,
  • funkcje samoobsługi dla użytkowników,
  • funkcje monitorowania i optymalizacji wykorzystania zasobów,
  • funkcje monitorowania bezpieczeństwa,
  • mechanizmy automatyzacyjne,
  • wsparcie dla różnych środowisk typu cloud computing,
  • zaawansowane funkcje dynamicznej migracji procesów przetwarzania lub aplikacji między publicznymi i prywatnymi platformami IaaS oraz PaaS.

 

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ