IT traci wpływy w co drugiej polskiej firmie

0

VMware opublikował wyniki badania, zgodnie z którymi połowa szefów firm w Polsce dostrzega, że zarządzanie technologiami odbywa się poza działem IT. Poszczególne piony biznesowe przejmują odpowiedzialność za IT, by zwiększać szybkość działania.

Globalne badanie, które objęło 2 000 menedżerów i dyrektorów IT oraz 2 000 szefów pionów biznesowych – w tym 100 reprezentujących duże firmy z Polski – wykazało, że decentralizacja IT przynosi wymierne korzyści biznesowe. Główne z nich to możliwość szybszego wprowadzania na rynek nowych produktów i usług (deklarowana przez 48% ankietowanych z Polski), mniej ograniczeń we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań (51%) oraz lepsza zdolność do reagowania na zmieniające się warunki rynkowe (33%).

Decentralizacja IT niesie ze sobą pozytywne skutki także w obszarze HR. Gdy odpowiedzialność za kwestie technologiczne przechodzi do poszczególnych pionów biznesowych, przedstawiciele kadry zarządzającej obserwują wzrost satysfakcji pracowników (w 52% przypadków pośród ankietowanych z Polski) oraz lepsze możliwości przyciągania nowych talentów (49%).

Wspomniane zmiany nie przebiegają jednak bezproblemowo. Przedstawiciele polskich firm twierdzą, że ich rezultatem jest powielanie wydatków na usługi IT (deklarowane przez 55% respondentów), a także problemy ze wskazaniem, kto odpowiada za IT (53%) oraz nabywanie rozwiązań, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa (55%).

Co więcej, decentralizacja IT odbywa się wbrew woli osób odpowiadających za technologie, z których większość (62% spośród polskich ankietowanych) pragnie centralnego zarządzania tym obszarem. W szczególności dotyczy to kluczowych obszarów, takich jak: bezpieczeństwo sieciowe i zachowanie zgodności z regulacjami (52%), testowanie i rozwój aplikacji (44%) oraz usługi oparte na chmurze publicznej (38%), które zdaniem decydentów IT powinny pozostać pod ich kontrolą.

Przedstawiciele kadry zarządzającej w firmach w Polsce nie mają wątpliwości co do tego, kto odpowiada w ich organizacjach za wprowadzanie innowacji. Ponad dwie trzecie z nich (71%) sądzi, że dział IT powinien umożliwiać poszczególnym pionom biznesowym wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, wytyczając przy tym ich strategiczny kierunek i odpowiadając za bezpieczeństwo. Dlatego też kluczowe jest zachowanie równowagi pomiędzy centralną kontrolą w rękach działu IT, a umożliwieniem innowacyjnych działań innym jednostkom organizacyjnym firmy.

Definicja decentralizacji IT

Do decentralizacji IT dochodzi wtedy, gdy dowolny pracownik z dowolnego działu firmy, innego niż IT, dokonuje zakupu rozwiązań informatycznych bądź instaluje oprogramowanie albo zajmuje się jego utrzymaniem. Obejmuje to także pracowników korzystających z oprogramowania niezatwierdzonego przez personel IT, nieobjętego nadzorem centralnego działu IT.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ