Chmura wczoraj, dziś i jutro

0

Model chmury obliczeniowej przebojem wdziera się do zastosowań biznesowych. Staje się sposobem na zwiększenie dynamiki sięgania po narzędzia informatyczne potrzebne dla użytkowników biznesowych. Stanowi też jeden z fundamentów cyfrowej transformacji biznesu. Idea modelu cloud computing rozwija się jednak równie dynamicznie, co oparte na niej usługi.

Koncepcja chmury obliczeniowej dojrzewała w miarę rozwoju technologii. Podobnie zmieniały się oferowane przez nią usługi. Wreszcie, dojrzały procesy i modele biznesowe uwzględniające rozwiązania chmurowe w roli kolejnego narzędzia pozwalającego działać lepiej, sprawniej lub taniej. Wiele firm w praktyce przekonało się też, że benefity płynące z wykorzystania tego modelu zdecydowanie dyskontują potencjalne ryzyka.

Dla mniejszych organizacji chmura stała się sposobem na pozyskanie narzędzi biznesowych nieosiągalnych w inny sposób. Większe firmy stopniowo migrują do chmury m.in. dostępne dla pracowników rozwiązania biurowe i systemy wspierające pracę zespołową. Przybywa też środowisk hybrydowych, opartych na połączeniu rozwiązań lokalnych z usługami opartymi na chmurze. Według analiz RightScale 82% globalnych przedsiębiorstw posiada strategię IT uwzględniającą tworzenie hybrydowych chmur obliczeniowych. Niemal trzy czwarte takich firm (71%) z takich środowisk już korzysta. Eksperci Forrester Research oceniają, że w nadchodzących miesiącach po usługi oferowane z chmury publicznej – częściej niż dotąd – sięgać mają duże korporacje. Będzie to efekt rosnącej dojrzałości usług tego typu usług, efektywności takich rozwiązań, a jednocześnie – presji ze strony mniejszych organizacji budujących przewagę konkurencyjną właśnie w oparciu o chmurę publiczną.

Wertykalna specjalizacja chmury
Dzisiejszy kształt modelu chmury usługowej to efekt kilkudziesięcioletniej ewolucji uwzględniającej koncepcje takie jak: przetwarzanie sieciowe (grid computing), przetwarzanie na żądanie (utility computing), czy usługi typu ASP. Obecnie analitycy rynkowi wieszczą wzrost użycia modelu cloud w zastosowaniach specjalistycznych. Rzeczywiście, już dziś widoczna jest, przykładowo, rosnąca ilość takich usług przeznaczonych do obsługi Internetu Rzeczy, komunikacji M2M, scentralizowanego administrowania urządzeniami IoT, czy strumieniowego przetwarzania danych. Stąd już tylko krok do uruchomienia wyspecjalizowanych pod tym kątem, kompleksowych środowisk cloud computing. Niewykluczone, że taka specjalizacja dotyczyć będzie też zastosowań branżowych Internetu Rzeczy. Kolejnym obszarem rozwoju specjalistycznych usług chmurowych stają się zastosowania związane z przetwarzaniem i wielowymiarową analizą dużych zbiorów dynamicznie zmieniających się danych. Podobna wertykalizacja publicznych chmur obliczeniowych następować może w wielu innych obszarach. Dość wspomnieć o zarządzaniu kontenerami aplikacyjnymi, wielowarstwowych rozwiązaniach bezpieczeństwa IT, a także – przetwarzaniu kognitywnym.

Na rozwój oferty usług wykorzystujących środowiska chmury publicznej wpłynąć ma też rozwinięcie dotychczasowej koncepcji PaaS w kierunku specyficznych funkcji aplikacyjnych. Idea serverless computing zapewniać ma możliwość dowolnego komponowania dostępnych w chmurze na zasadzie modułów funkcjonalności. Dzięki temu realne stanie się szybkie tworzenie unikalnych aplikacji zbudowanych z połączenia wybranych modułów i ewentualnie uzupełnionych dedykowanymi modułami. Równocześnie, takie podejście zakłada możliwość wykorzystywania różnych środowisk i platform programistycznych na potrzeby jednej aplikacji – każdy z modułów może bazować na odrębnych rozwiązaniach. W analogicznym kierunku zmierzać ma też wykorzystanie usług chmurowych z perspektywy klientów. Spodziewane jest bowiem upowszechnienie rozwiązań brokerskich pozwalających na dynamiczne łączenie usług oferowanych przez różnych dostawców chmury oraz takie ich migrowanie pomiędzy poszczególnymi platformami chmurowymi, aby zapewnić oczekiwane w danej chwili korzyści.

Lepsze, bardziej dostępne usługi
Według ekspertów Forrester Research na rynku niebawem pojawi się szereg nowych rozwiązań wpływających na zwiększenie rentowności usług chmurowych. Oczekiwany jest rozwój dobrych praktyk, narzędzi pozwalających automatycznie optymalizować funkcjonowanie środowisk chmurowych i opartych na nich usług. Jednym z najistotniejszych obszarów rozwoju technologii chmurowych mają być też kwestie bezpieczeństwa. Wedle prognoz będą one oparte na włączeniu nowoczesnych mechanizmów zabezpieczeń bezpośrednio w infrastrukturę operatorów chmur obliczeniowych.

Za sprawą nowoczesnych konwergentnych rozwiązań sewerowych łatwiejsze – bardziej efektywne kosztowo oraz operacyjnie – będzie stawać się też tworzenie środowisk cloud. Z drugiej strony spodziewane jest wprowadzenie na rynek nowych rozwiązań ułatwiających migrację obciążeń i danych pomiędzy tradycyjną infrastrukturą, środowiskami hybrydowymi oraz publicznymi i prywatnymi chmurami obliczeniowymi. Biorąc pod uwagę dzisiejsze wyzwania w tym obszarze, może to być jeden z czynników warunkujących faktyczny wzrost zainteresowania chmurą publiczną, zwłaszcza w przypadku wyspecjalizowanych procesów biznesowych. W kontekście zarządzania środowiskami chmury obliczeniowej oraz wykorzystującymi ten model usługami biznesowymi wiele zmienić ma natomiast oczekiwane upowszechnienie aplikacji opartych na architekturze mikrousługowej.

Rosnąć ma też skala rywalizacji pomiędzy globalnymi, uniwersalnymi platformami cloud computing, a niszowymi, wyspecjalizowanymi chmurami publicznymi o zdecydowanie mniejszej skali działania. Pierwsze z nich mają wygrywać skalowalnością oraz niższymi kosztami, zaś przewagą specjalistycznych chmur mają być szersze możliwości konfiguracji oraz dodatkowe funkcjonalności biznesowe.

Trendy, które ukształtują rynek usług cloud computing w 2017 roku

  • Bardziej precyzyjne rozliczenia i w rezultacie spadek cen usług cloud
  • Infrastruktury hiperkonwergentna jako wzmocnienie potencjału chmur prywatnych
  • Rozwój wyspecjalizowanych chmur publicznych o mniejszej skali działania
  • Ułatwienia w zakresie migracji oraz integracji danych pomiędzy środowiskami cloud
  • Rozwój hybrydowych środowisk cloud computing
  • Zwinne narzędzia zarządzania chmurą prywatną w dużych firmach
  • Specjalizowane branżowo i regionalnie usługi SaaS
  • Wzrost globalnej pozycji chińskich dostawców usług cloud computing
  • Konteneryzacja jako źródło zmian w sposobie zarządzania zasobami chmurowymi
  • Niskopoziomowe zabezpieczenia wbudowane w platformy cloud computing
PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ