Chmura publiczna jako alternatywa dla własnego centrum danych

0

Wydaje się, że terminy  chmura i centrum danych są zamienne i odnoszą się do tego samego typu infrastruktury. Jednak te dwa systemy obliczeniowe mają niewiele więcej wspólnego ponadto, że obydwa służą do przechowywania danych.

Główna różnica polega na tym, że chmura to zewnętrzne środowisko dostępne przez sieć publiczną (Internet). Z kolei centrum danych to lokalizacja w obrębie własnej sieci lokalnej i z własnym sprzętem. Chmura publiczna to forma outsourcingu, w której dostawca dba o utrzymanie i dostępność świadczonych usług. W przypadku centrum danych najczęściej zarządzaniem zajmuje się wewnętrzny dział IT.

Mimo że oba systemy obliczeniowe mogą przechowywać dane, tylko w centrum danych można wstawić swoje serwery i inny sprzęt. W przypadku usług chmurowych ich dostawca wykorzystuje swoje centrum danych do ich dostarczania. Często dostawcy usług korzystają z kilku rozproszonych geograficznie lokalizacji, aby zapewnić bezpieczeństwo i dostępność danych na wypadek awarii czy klęsk żywiołowych.

Firmy wahające się miedzy korzystaniem z chmury publicznej a własnym centrum danych powinny rozważyć trzy główne czynniki: potrzebny biznesowe, bezpieczeństwo danych oraz koszty.

Czy biznes potrzebuje chmury?

Własne centrum danych jest idealnym wyborem dla firm, które potrzebują dedykowanych systemów skrojonych do unikalnych potrzeb lub chcą zachować pełną kontrolę nad danymi i sprzętem IT. Ponieważ z firmowego centrum danych najczęściej korzysta tylko jego właściciel, jest to też właściwy wybór, jeśli firma potrzebuje wielu różnych aplikacji i złożonych systemów. Jednak z własnym centrum danych wiążą się ograniczenia związane z pojemnością. Mając gotową serwerownię, nie da się zwiększyć jej mocy obliczeniowej czy dostępnej przestrzeni dyskowej bez zakupu i wdrożenia dodatkowego sprzętu.

Natomiast systemy chmurowe są bardzo skalowalne i łatwo je dostosować do zmieniających się potrzeb. Potencjalnie mają nieograniczoną pojemność, wynikającą z oferty dostawcy usług. Poważną wadą chmury jest mniejsza kontrola nad danymi, ponieważ kto inny ma do nich fizyczny dostęp i zarządza infrastrukturą chmury. Ponadto zasoby chmury publicznej są współdzielone z innymi użytkownikami.

Bezpieczeństwo

Ponieważ w przypadku chmury zasoby obliczeniowej znajdują się poza lokalnym środowiskiem użytkownika, mogą być mniej bezpieczne, a ich zabezpieczenie może wymagać większych nakładów niż w przypadku własnego centrum danych. W lokalnej serwerowni to użytkownik odpowiada za bezpieczeństwo. W chmurze musi zaufać dostawcy usługi. Jeśli dodatkowo usługi chmurowe są realizowane z kilku centrów danych, każde z nich musi być odpowiednio zabezpieczone.

Centrum danych jest fizycznie połączone z siecią lokalną, co ułatwia kontrolę dostępu do danych i aplikacji. Z kolei do chmury ma dostęp każdy uprawniony klient, wystarczy, że dysponuje połączeniem internetowym. W takiej sytuacji jest bardzo wiele płaszczyzn ataku, z których każda wymaga zabezpieczenia, aby zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych danych oraz chronić komunikację sieciową.

Koszty

Dla większości małych firm chmura jest bardziej opłacalną opcją. Budowa własnego centrum danych to duże koszty, w szczególności bardzo wysoka jest początkowa inwestycja. W przypadku chmury opłaty rozkładają się w czasie i ich wysokość zależy od intensywności korzystania z usług. To znacznie ułatwia dobranie odpowiedniej konfiguracji do własnych potrzeb. Ponadto budowa centrum danych wymaga czasu. Usługi chmurowe są dostępne od ręki.

Warto jednak bliżej przyjrzeć się kwestii kosztów. O tym, ile trzeba wyłożyć na własne centrum danych, decydują przede wszystkim jego wielkość, lokalizacja i przeznaczenie. Każde centrum danych jest nieco inne, ale można uśrednić, jak rozkładają się koszty:

 • 42 %: tyle kosztuje sprzęt, oprogramowanie, rozwiązania do przywracania po awarii, zasilacze UPS oraz sieć (koszty te rozkładają się w czasie, amortyzują, ponieważ obejmują zarówno wydatki kapitałowe, jak i operacyjne);
 • 58%: to koszty chłodzenia, zasilania, utrzymania nieruchomości oraz koszty pracy. Te ostatnie stanowią 40% roczny kosztów utrzymania centrum danych.

Przed podjęciem decyzji o migracji do chmury ważne jest zrozumienie natury aplikacji i systemów działających w centrum danych:

 • w większości firmowych centrów danych działa duża liczba aplikacji i systemów;
 • wiele z ważnych aplikacji w centrum danych jest używanych przez stosunkowo małą liczbę pracowników;
 • niektóre z aplikacji działających w starszych systemach nie są już dostępne w sprzedaży, ale wciąż potrzebne w firmie.

Przeniesienie aplikacji o takiej specyfice do chmury raczej nie będzie efektywne kosztowo.

Koszty chmury publicznej

Dostawcy chmurowy publicznej są w stanie oferować usługi po atrakcyjnych cenach, ponieważ ich centra danych charakteryzują się inną strukturą kosztów. Po pierwsze, są to duże ośrodki obliczeniowe, więc powstaje korzystny efekt skali. Po drugie, są one dedykowane do uruchamiania kilku określonych aplikacji, pod które optymalnie dobiera się infrastrukturę sprzętową (szafy stelażowe, sprzęt IT, systemy operacyjne, sieć, itd.).

Trzeba też wskazać, że chmura publiczna nie jest przemodelowanym, tradycyjnym centrum danych. Taka serwerownia różni się z kilku powodów:

 • jest budowana do ściśle określonych zastosowań;
 • charakteryzuje się dużą skalą;
 • nie obowiązują jej ograniczenia typowe dla firmowych centrów danych;
 • inna jest charakterystyka aplikacji działających w chmurze niż w firmowym centrum danych.

 

Z uwagi na inne podejście do projektowania, koszty budowy takiej serwerowni mają zupełnie inną strukturę, na którą składają się następujące elementy:

 • koszty pracy to ok. 6% całkowitych kosztów utrzymania chmury publicznej;
 • zasilanie i chłodzenie to ok. 20%;
 • koszty serwerów stanowią ok. 48%;

 

Oczywiście, w przypadku  budowania chmury publicznej pojawiają się też inne koszty, niż w przypadku tradycyjnych centrów danych (np. zakup gruntu, postawienie budynku).

 

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ