Infrastruktura informatyczna – im prościej, tym lepiej

0

Z badań przeprowadzonych przez IDC na zlecenie Oracle wynika, że uproszczenie infrastruktury informatycznej prowadzi do lepszych wyników biznesowych.

W skali całej firmy złożoność infrastruktury informatycznej prowadzi do obniżenia zysków, ograniczenia innowacyjności, mniejszego zadowolenia klientów i użytkowników oraz zmniejszenia przewagi nad konkurencją. W wyniku podjęcia inicjatyw prowadzących do uproszczenia infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa uczestniczące w badaniach były w stanie poprawić uzyskiwane wyniki o 3610 USD rocznie w przeliczeniu na jednego użytkownika. W firmach tych z infrastruktury informatycznej korzystało średnio około 23 tys. użytkowników, co oznacza, że uzyskane przez nie korzyści wyniosły w skali roku 83 mln USD.

Z badań wynika również, że uproszczenie infrastruktury informatycznej stymuluje szereg korzyści niematerialnych, w tym wzrost wydajności użytkowników, szybsze wprowadzanie produktów na rynek oraz lepszą obsługę klientów.
Działania prowadzące do uproszczenia infrastruktury informatycznej obejmowały przejście na przetwarzanie w chmurze, inwestycje w rozwiązania sprzętowo-programowe, zastąpienie przestarzałych systemów nowoczesnymi aplikacjami, a także inne kroki.
Większość przedsiębiorstw uczestniczących w badaniach stwierdziło, że aby naprawdę uprościć swoją infrastrukturę informatyczną, musiało zastąpić przestarzałą infrastrukturę prostszymi, skonsolidowanymi, nowoczesnymi rozwiązaniami podstawowymi, które są lepiej przystosowane do spełniania dzisiejszych wymagań.

W 2014 r. Oracle zlecił firmie IDC przeprowadzenie badań mających na celu określenie poziomu złożoności dzisiejszych środowisk informatycznych oraz korzyści wynikających z uproszczenia tych środowisk. W ramach tych badań przeprowadzono szczegółowe rozmowy z dyrektorami działów biznesowych i działów informatyki dziewięciu przedsiębiorstw z różnych branż, takich jak usługi finansowe, handel elektroniczny, branża medyczna, sprzedaż detaliczna, obronność/lotnictwo i administracja publiczna. Rozmowy te przeprowadzono w różnych regionach geograficznych, w tym w Stanach Zjednoczonych, Europie i Ameryce Łacińskiej.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ