Digital Network Architecture – cyfryzacja biznesu

0

Cisco pokazało otwartą, programową architekturę sieci przeznaczoną dla firm planujących cyfryzację biznesu.

Cisco DNA uzupełnia zestaw rynku wykorzystujących Cisco ACI (Application Centric Infrastructure), rozszerzając możliwości programowego sterowania na cały system sieciowy: centralę, zdalne oddziały, połączenia przewodowe i bezprzewodowe, rdzeń systemu i urządzenia końcowe.

Nowa Architektura została zbudowana według pięć głównych zasad:

  1. Wirtualizacja wszystkich elementy systemu.
  2. Możliwość automatyzacji.
  3. Wszechobecność mechanizmów analitycznych, aby zapewnić możliwość bieżącego monitorowania działania sieci, infrastruktury IT i biznesu.
  4. Zarządzanie usługami przy pomocy narzędzi działających w chmurze, aby ujednolicić konfigurację urządzeń w obrębie całej sieci.
  5. Otwartość, skalowalność i programowalność w każdej warstwie systemu.

Cisco udostępnia nowe możliwości automatyzacji, wirtualizacji i zarządzania w chmurze, wspierające architekturę DNA:

Automatyzacja DNA: platforma APIC-Enterprise Module (APIC EM)

  • APIC-EM Platform: nowa, dostępna publicznie, wersja korporacyjnego kontrolera sieci Cisco. Jedna instancja umożliwia monitorowanie do 4000 urządzeń pracujących w sieci, co spełnia wymagania na skalowalność i elastyczność systemu stawiane obecnie przez największych klientów Cisco. APIC-EM oferuje też najszerszy na rynku zestaw usług sieciowych i wsparcia dla różnych urządzeń. Platforma wspiera usługi automatyzacji, w tym ich najnowsze, dzisiaj ogłoszone wersje, których opis można znaleźć poniżej.
  • Cisco Plug and Play: oprogramowanie do automatyzacji, które eliminuje konieczność stopniowego konfigurowania systemu w centrali i jego niezależnej rekonfiguracji w odległych odziałach firmy, a typowy koszt takich operacji to około 200-2000 USD/urządzenie. Agent Plug and Play jest instalowany w przełącznikach lub routerach Cisco i komunikuje się bezpośrednio z kontrolerem sieci co pozwala na skrócenie czasu wdrażania systemu z nawet 4 tygodni do kilku dni, a jednocześnie zmniejszenie o 79% początkowych kosztów wdrożenia w porównaniu do metod tradycyjnych.
  • Easy QoS (Quality of Service): usługa pozwala na dynamiczną rekonfigurację parametrów całej sieci w celu zapewnienia jakości usług i dostępności aplikacji zgodnie ze zdefiniowaną polityką. Korzystające z usługi EasyQoS działy IT mogą zagwarantować, że określone aplikacje mają przydzielony odpowiedni priorytet i zapewniają wymagany komfort ich użytkownikom.

Cisco IWAN (Intelligent WAN)
Usługa pozwalająca na automatyzację procesów wdrażania i zarządzania sieciami rozległymi WAN. Umożliwia elastyczne wdrażanie systemu WAN oraz szybką konfigurację i uruchomienie pełnego zakresu usług w zdalnych oddziałach firmy, za pomocą zaledwie 10 kliknięć w konsoli administratora. IWAN eliminuje konieczność konfiguracji zaawansowanych funkcji sieciowych oraz automatycznie zapewnia zgodność parametrów z zasadami najlepszych praktyk Cisco dotyczących odpowiedniego określania priorytetów dla aplikacji, wyboru ścieżki transmisji oraz wykorzystania kolejek i buforów, co korzystnie wpływa na płynność, wygodę i efektywność korzystania z systemu.

Wirtualizacja w DNA: Evolved IOS-XE oraz Enterprise NFV

  • Evolved Cisco IOS XE to sieciowy system operacyjny zoptymalizowany pod kątem możliwości programowania jego funkcji, automatyzacji sterowanej przez kontroler sieci oraz łatwości serwisowania. Do nowego systemu dołączone są otwarte biblioteki API, które ułatwiają tworzenie aplikacji przez niezależnych deweloperów, programowe sterowanie systemem, hostowanie aplikacji i ich uruchamianie w urządzeniach końcowych, a także wirtualizację niezależną od fizycznej warstwy infrastruktury. Obecnie Evolved Cisco IOS XE może być instalowany w urządzeniach Cisco Catalyst 3850/3650, ASR 1000 oraz ISR 4000, ale zakres jego zastosowań będzie rozszerzany na kolejne produkty z rodziny Enterprise Network.
  • W skład Evolved Cisco IOS XE wchodzi oprogramowanie Enterprise Network function Virtualization (Enterprise NfV), które pozwala na odzielenie warstwy programowej od sprzętowej, co daje swobodę uruchamiania dowolnej funkcji lub usługi w każdym miejscu systemu. Zawiera ono pełny stos oprogramowania – do wirtualizacji infrastruktury, zestaw zwirtualizowanych funkcji sieciowych VNF (routing, firewall, mechanizmy optymalizacji WAN), a także kontroler WLAN oraz usługi instrumentacji umożliwiające wirtualizację systemów w odległych oddziałach firmy. Rozwiązanie istotnie upraszcza pracę firmowych działów IT, które mogą zdalnie uruchamiać nowe usługi w innych oddziałach przedsiębiorstwa oraz mają możliwość elastycznego wyboru platformy serwerowej x86 oferowanej przez Cisco lub innych producentów.

DNA Cloud Service Management: CMX Cloud
CMX Cloud umożliwia wymianę informacji biznesowych oraz spersonalizowany kontakt z pracownikami w oparciu o dane dotyczące aktualnego miejsca ich pobytu i bieżącej dostępności dostarczane przez bezprzewodową infrastrukturę Cisco zainstalowaną w firmie. Wykorzystując CMX Cloud można łatwo skonfigurować system Wi-Fi lub uzyskać zagregowane informacje o zachowaniach klientów

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ