Niska swiadomość zagrożeń wśród małych firm

0

Bardzo małe firmy, zatrudniające poniżej 25 pracowników, posiadają ten sam współczynnik wykorzystywania urządzeń mobilnych co duże przedsiębiorstwa. Jednak większość z nich nie jest świadomych kwestii bezpieczeństwa oraz nie posiada wiedzy technicznej czy budżetu niezbędnego do zapewnienia właściwej ochrony urządzeń mobilnych będących własnością firmy lub pracowników.

W ramach badania przeprowadzonego przez Kaspersky Lab 3 900 ekspertów ds. IT z całego świata zostało zapytanych o wyzwania IT napotkane w ciągu minionych 12 miesięcy. 36% bardzo małych firm z Europy wskazało zarządzenie integracją urządzeń mobilnych w swojej firmie. Warto podkreślić, że współczynnik ten jest niemal równy współczynnikowi integracji urządzeń mobilnych wśród dużych europejskich przedsiębiorstw, który stanowił 37%. To oznacza, że najmniejsze firmy wprowadzają technologie mobilne na bardzo zbliżonym poziomie w porównaniu z dużymi organizacjami zatrudniającymi ponad 5 000 pracowników.

Wprawdzie wykorzystywanie technologii mobilnych nie zależy od rozmiaru przedsiębiorstwa, należy jednak wziąć pod uwagę inne kluczowe czynniki. W przypadku bardzo małych firm należą do nich wiedza i zasoby, ponieważ podmioty tego rozmiaru często nie posiadają wyspecjalizowanego personelu ds. IT, który zarządza wdrożeniami technologii. Takie ograniczenie może prowadzić do błędów popełnianych nawet wśród właścicieli firm świadomych kwestii bezpieczeństwa. Na przykład 43% bardzo małych firm z Europy wymieniło zabezpieczenie mobilnych/przenośnych urządzeń komputerowych jako jeden z trzech najwyższych priorytetów IT w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jednak w pytaniu o polityki BYOD, zezwalające pracownikom na wykorzystywanie własnych urządzeń mobilnych do celów biznesowych, badanie ujawniło swego rodzaju lukę w postrzeganiu uzależnioną od rozmiaru firmy: takie polityki wprowadziło tylko 10% bardzo małych firm.

W pytaniu o trendy technologiczne 22% bardzo małych europejskich firm zgodziło się, że polityka BYOD wprowadza zwiększone ryzyko IT w firmach. Współczynnik wskazań dużych firm i przedsiębiorstw był prawie dwukrotnie wyższy niż w przypadku bardzo małych firm – odpowiednio 53% i 42% z nich zgodziło się, że polityka BYOD stwarza zagrożenia. Powszechne zagrożenia, jakie stanowią urządzenia mobilne będące własnością pracowników, obejmują szkodliwe oprogramowanie lub fałszywe aplikacje przenikające do sieci firmowej za pośrednictwem urządzenia pracownika oraz utratę danych firmowych w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia pracownika. Czy to możliwe, że bardzo małe firmy nie dostrzegają, że będące własnością pracowników urządzenia mobilne stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa? Jest to szczególnie niepokojące, zważywszy na to, że bardzo małe firmy ze względu na swoje ograniczone budżety mogą postrzegać urządzenia posiadane przez pracowników jako oszczędność i z radością przyjąć je do swojej sieci.

Mimo braku środków budżetowych i zaawansowania technicznego pozwalających na stosowanie zaawansowanych rozwiązań ochrony bardzo małe firmy wciąż mogą bezpiecznie wykorzystywać technologie mobilne – w tym urządzenia będące własnością pracowników. Jeśli chodzi o zabezpieczenie urządzeń mobilnych, połączenie zdrowego rozsądku z odpowiednią technologią może wiele zdziałać i pomóc właścicielom startupów skoncentrować się na prowadzeniu swojego biznesu. Edukacja pracowników, podstawowa ochrona przed kradzieżą przez oprogramowanie, które może zdalnie skasować dane ze zgubionego lub skradzionego urządzenia, sporządzanie kopii zapasowych to klucz do podstawowego bezpieczeństwa.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ