Rynek usług dodanych i multimedialnych w Polsce

0

Badania PMR pokazują, że polski rynek usług dodanych i multimedialnych cechuje sukcesywny przyrost bazy użytkowników, któremu towarzyszy dwucyfrowa dynamika wzrostu w ujęciu wartościowym. Wskazuje to na nadal stosunkowo niskie nasycenie tymi usługami. W 2010 r. wartość rynku wyniosła 9,6 mld zł, odnotowując dynamikę na poziomie 17%.

Wzrost całego rynku usług dodanych był pochodną sytuacji w największym segmencie, czyli płatnej telewizji. PMR prognozuje, że znaczenie tego segmentu w ciągu następnych pięciu lat ulegnie zmniejszeniu, głównie z powodu rosnącego nasycenia rynku usługami płatnej telewizji, a także wzrostu przychodów z innych usług dodanych – przede wszystkim mobilnego internetu.

Rynek ten w latach 2006-2010 notował najwyższą stopę wzrostu spośród czterech analizowanych przez PMR kluczowych segmentów rynku usług dodanych i multimedialnych. Z drugiej strony, pozostałe mobilne usługi dodane (poza transmisją danych), po okresie dynamicznych wzrostów w latach 2006 i 2007, w ciągu następnych dwóch lat doświadczyły wyhamowania dynamiki, która jednak pozostała na dwucyfrowym poziomie. Spadek w analizowanym okresie dotknął natomiast najmniejszy segment – rynek połączeń o podwyższonej i obniżonej opłacie w telefonii stacjonarnej. W ciągu czterech lat rynek ten stracił ponad dwie trzecie swojej wartości, głównie z uwagi na konkurencję ze strony usług typu premium w telefonii komórkowej.

Rynek płatnej telewizji na koniec 2011 r. pozostanie wartościowo największym segmentem polskiego rynku usług dodanych i multimedialnych. W tym czasie jej udziały znajdą się na poziomie 65% wartości rynku. Na drugim miejscu znajdzie się segment mobilnego internetu, na który przypadnie pod koniec 2011 r. 23% wartości rynku usług dodanych i multimedialnych. Dynamiczny, choć niższy w porównaniu do lat 2006-2010, wzrost będzie kontynuowany także w latach 2011-2015, co przełoży się na większe udziały mobilnej transmisji danych w całkowitej wartości rynku.

Pozostałe mobilne usługi dodane na koniec 2011 r. będą stanowić 11% rynku usług dodanych i multimedialnych w kraju. W segmencie tym spodziewamy się, że największą część rynku nadal stanowić będą SMS-y typu premium oraz powiązana z nimi tzw. interaktywność w mediach. Są to wszelkiego rodzaju usługi związane z dostępem do płatnych stron internetowych, artykułów, filmów czy też innych usług o podwyższonej wartości (w przypadku płatności SMS-em). W kategorii interaktywności znajdują się natomiast konkursy, loterie, sondy, głosownia, plebiscyty, a także czaty erotyczne, ezoteryczne i inne. Obejmuje ona swoim zasięgiem zarówno telewizję, jak i radio, prasę i internet.

Tytułem uzupełnienia należy dodać, że PMR nie spodziewa się wzrostu znaczenia połączeń o obniżonej i podwyższonej płatności. Przychody z połączeń do sieci inteligentnych, będące swojego rodzaju usługą dodaną w telefonii stacjonarnej, w 2011 r. nie przekroczą 1% wartości rynku usług dodanych i multimedialnych ogółem. Dla części operatorów będzie to jednak nadal segment poprawiający ogólny wynik sprzedaży w segmencie stacjonarnym.

Zoran Vučković
Analityk rynku telekomunikacyjnego i IT

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ