Cloud computing wkracza do europejskiej służby zdrowia

0

Sektor opieki zdrowotnej upatruje w zastosowaniu cloud computingu sposobu na podwyższenie jakości usług przy jednoczesnym obniżaniu kosztów. Dojrzały rynek IT obecny w służbie zdrowia potrzebuje ponadto nowych rozwiązań, które przyniosą wzrost przychodów.

Rozwiązania takie jak system archiwizacji i dystrybucji obrazów, system informacji radiologicznej, szpitalny system informatyczny czy system informacji klinicznej są wdrażanie i sprawdzają się w praktyce. Rynek jednak potrzebuje rozwiązań, które zintegrują powyższe technologie, aby dane pacjenta i dane obrazowe były dostępne w jednym miejscu, ale także w różnych lokalizacjach. Taka dostępność danych pomoże dostawcom usług medycznych zwiększyć efektywność usług przy niewielkich nakładach finansowych.

Cloud computing staje się kluczowym rozwiązaniem dla potrzeb branży medycznej. Wprowadzenie tej technologii przyczyni się do poprawy jakości usług medycznych, zwiększenia efektywności, ułatwi możliwość dzielenia się informacją w różnych lokalizacjach oraz poprawi zarządzanie wydatkami. Rozwiązanie może być zastosowane na wiele sposobów: od przechowywania danych, zapobiegania ich utracie, poprzez utrzymywanie danych o pacjentach i autoryzowane udostępnianie informacji. W przypadku nagłych wypadków poza szpitalem, gdy konieczna jest szybka reakcja, możliwe jest szybkie udostępnienie informacji na temat pacjenta poprzez autoryzowany dostęp do danych w chmurze.

Na dojrzałym rynku systemów PACS w Europie dostawcy usług medycznych potrzebują dodatkowych systemów przechowywania w celu tworzenia zapasowych kopii, co może generować dodatkowe koszty i wpływać na budżet operacyjny. „Dzięki cloud computing można znacznie obniżyć wydatki na sprzęt i systemy przechowywania, ponieważ przechowywanie w ‘chmurze’ jest prawie 10 razy tańsze” – stwierdzają analitycy Frost & Sullivan. „Ponadto, wprowadzenie przechowywania w ‘chmurze’ może znacząco obniżyć wydatki na szkolenia, w jaki sposób zarządzać systemami przechowywania.”

Jednym z problemów dostawców usług medycznych jest obawa przed utratą danych, gdyż mają one znaczący wpływ na efektywność operacyjną szpitali. Zastosowanie przechowywania w „chmurze” zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo w zakresie ryzyka utraty danych dzięki stałym aktualizacjom i udoskonalaniu standardów zabezpieczeń. Aktualizacje są pobierane na bieżąco, co w żaden sposób nie wpływa jednak na dostęp do informacji w czasie rzeczywistym. Dostęp do danych jest stały (24/7), zgodnie z wymogami dostawców usług medycznych.

Cloud computing jest jednak ciągle w początkowej fazie. Czynniki związane z bezpieczeństwem i zgodnością oraz brak wyszkolonego personelu, który zajmowałby się umieszczaniem danych w chmurze, a także niskie prędkości i niewystarczająca dostępność szerokopasmowego Internetu w wielu częściach Europy, opóźniają wdrożenie rozwiązań cloud computing w sektorze opieki zdrowotnej.

Niemniej jednak, wykorzystanie „chmur” i usług z tym związanych zapewniają szpitalom doskonałe możliwości poprawy jakości leczenia, co przełoży się na coraz szersze wprowadzanie tego rozwiązania w nadchodzących latach. „Dostawcy usług w ‘chmurze’ ciągle pracują nad innowacjami i poprawą standardów zabezpieczeń w celu zachowania zgodności z różnymi przepisami i zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa” – dodają analitycy Frost & Sullivan. „Korzyści wynikające z cloud computing w zakresie dużej przestrzeni do przechowywania i magazynowania danych, zapobiegania ich utracie oraz umożliwiania zsynchronizowanego i autoryzowanego do nich dostępu, mają szansę zmienić dynamikę technologii informatycznych w sektorze opieki zdrowotnej.”

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ