Strach przed BYOD

0

Z badań Oracle wynika, że obawy związane z bezpieczeństwem utrudniają rozpowszechnianie w Europie podejścia dopuszczającego wykorzystywanie urządzeń prywatnych do celów służbowych (BYOD).

Firma Oracle zleciła przeprowadzenie w 700 przedsiębiorstwach europejskich badań na temat wykorzystywania urządzeń prywatnych do celów służbowych (Bring Your Own Device ― BYOD), które miały zakończyć się określeniem tzw. europejskiego indeksu BYOD Oracle. W wielu regionach obserwuje się opór przed wdrażaniem tego podejścia, spowodowany głównie obawą o bezpieczeństwo danych biznesowych zapisanych w urządzeniach, tożsamości użytkowników oraz aplikacji. Przedsiębiorstwa, które wdrożyły podejście BYOD mogą czerpać z tego korzyści ― odnotowuje się w nich niższe koszty infrastruktury informatycznej oraz większą wydajność użytkowników niż w przedsiębiorstwach, które na taki ruch się nie zdecydowały. Dostępne dzisiaj rozwiązania oferują zaawansowaną kontrolę bezpieczeństwa urządzeń korporacyjnych i osobistych, upraszczając jednocześnie ich obsługę. Przedsiębiorstwa mogą zapewnić dostęp do danych korporacyjnych z poziomu urządzeń użytkowników dzięki bardziej szczegółowej kontroli – możliwej w wyniku odizolowania danych korporacyjnych od osobistych. Zapewniają w ten sposób bezpieczny dostęp do aplikacji biznesowych oraz nadzór nad nimi.

W raporcie zamieszczono kilka zaskakujących danych liczbowych:

 • Niemal połowa (44%) firm europejskich odczuwa dziś niechęć do podejścia BYOD lub zezwala na jego wdrożenie jedynie w wyjątkowych okolicznościach.
 • Kolejne 29% firm zezwala na korzystanie z tego podejścia jedynie pracownikom wyższego szczebla.
 • 22% firm całkowicie zabrania przechowywania danych lub informacji przedsiębiorstwa na urządzeniach prywatnych, a 20% w ogóle nie wprowadziło żadnych zasad w tej kwestii.
 • Ponad połowa firm nie zezwala na wykorzystywanie do celów służbowych prywatnych smartfonów.
 • Największą obawę przedsiębiorstw budzi kwestia bezpieczeństwa informacji ― 45% respondentów obawia się o bezpieczeństwo urządzeń, 53% o bezpieczeństwo aplikacji, a 63% o bezpieczeństwo danych.

Z badań wynika również, że wiele z tych obaw o bezpieczeństwo ma związek z brakiem wiedzy na temat pełnych możliwości oferowanych przez nowoczesne rozwiązania zabezpieczające:

 • 37% respondentów nigdy nie słyszało o konteneryzacji (oddzieleniu danych firmy od danych osobistych).
 • Niemal jedna trzecia nie korzysta z żadnej formy zarządzania urządzeniami mobilnymi.
 • 22% nigdy nie słyszało o zarządzaniu aplikacjami mobilnymi.

Firmy, które wdrożyły podejście BYOD, mają bardziej ujednolicony wgląd w sytuację, dopuszczając także do wykorzystywania w celach służbowych prywatnych tabletów i smartfonów. Firmy te zdołały skutecznie rozwiązać wiele problemów związanych z bezpieczeństwem i są przygotowane do bardziej zaawansowanych zmian w kolejnych etapach wdrażania podejścia BYOD.

Zwolennicy i przeciwnicy podejścia BYOD

Uczestnicy badania podzielili się na dwie grupy: zwolenników i przeciwników wprowadzania programów BYOD.

 • 83% zwolenników zezwala na wykorzystywanie do celów służbowych zarówno smartfonów, jak i tabletów. Natomiast 73% przeciwników nie zezwala na wykorzystywanie w tym celu smartfonów.
 • Dwie trzecie przeciwników obawia się głównie o bezpieczeństwo, podczas gdy obawy takie żywi zaledwie 6% zwolenników:
 • 86% przeciwników martwi się o bezpieczeństwo danych i informacji, podczas gdy obawy takie wyraziło jedynie 21% zwolenników.
 • 65% przeciwników w ogóle nie zarządza bezpieczeństwem danych i informacji albo zezwala na ich przechowywanie na różnych urządzeniach w niezaszyfrowanej postaci, podczas gdy w analogiczny sposób postępuje jedynie 7% zwolenników.
 • Zwolennicy znają dostępne technologie: na przykład niemal 80% z nich wdrożyło w firmie jakieś rozwiązanie do zarządzania aplikacjami mobilnymi, podczas gdy z takich form ochrony korzysta jedynie 12% przeciwników.
 • Zwolennicy są przygotowani na zmiany: ponad dwie trzecie z nich albo akceptuje potrzebę wdrażania zmian, albo dostrzega, że sytuacja na rynku staje się coraz bardziej złożona, podczas gdy poglądy takie podziela jedynie 11% przeciwników.

Rozbieżności między krajami i branżami europejskimi

Kraje:

 • Do krajów o największym wskaźniku akceptacji dla podejścia BYOD należą kraje skandynawskie oraz Niemcy i Szwajcaria ― indeks BYOD[3] wynosi w nich odpowiednio 5,65 i 5,32.
 • Za największy problem model BYOD uważają Hiszpania i Portugalia oraz Włochy ― wspólny indeks BYOD dla dwóch pierwszych spośród nich wynosi 3,87, a dla Włoch ― 4,05. W krajach tych występuje również największy odsetek przeciwników podejścia BYOD.

Branże:

 • Pierwsze miejsce w rankingu zajęła branża telekomunikacyjna, dla której indeks ma wartość 6,98, natomiast tuż za nią znalazła się branża mediów z indeksem 6,43.
 • Na drugim krańcu skali znalazła się branża usług finansowych z indeksem 3,96 oraz sektor publiczny, dla którego indeks wynosi zaledwie 3,31.

Co ciekawe, w branży medialnej występuje też ewidentnie największy odsetek zwolenników, a w branży usług finansowych ― najmniejszy. Natomiast największy odsetek przeciwników występuje w sektorze publicznym, a najmniejszy ― w branży telekomunikacyjnej.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ