Novell ponownie liderem na rynku oprogramowania SIEM

0

W najnowszym raporcie Gartnera na temat rynku rozwiązań Security Information & Event Management (SIEM) wysoko oceniono dwa produkty Novella, Sentinel oraz Sentinel Log Manager, a samą firmę umieszczono w kwadrancie liderów.

Autorami raportu „Magic Quadrant for Security Information and Event Management” są analitycy Gartnera, Mark Nicolett i Kelly M. Kavanagh. Według nich rynek rozwiązań SIEM nadal jest zdefiniowany przez potrzeby klientów wymagających analizy w czasie rzeczywistym informacji o zdarzeniach w środowisku IT mających wpływ na bezpieczeństwo firmy, przy czym mowa tu o zagrożeniach płynących zarówno z wewnątrz firmy, jak i z zewnątrz. Gromadzenie, przechowywanie, analiza i raportowanie danych z logów wykonywane jest z uwagi na regulacje prawne oraz na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych.

Tegoroczne wyniki badań Gartnera odzwierciedlają niemalejące zapotrzebowanie organizacji na systemy do monitorowania w czasie rzeczywistym zdarzeń w środowisku IT, kontroli działań użytkowników, analizy zagrożeń oraz raportowania zgodności z przepisami i regulacjami. Novell został doceniony w raporcie za spełnianie konkretnych wymagań klientów i całego rynku. Możliwości systemu Novell Sentinel, jak monitorowanie zdarzeń w oparciu o dane o użytkownikach oraz uproszczone mechanizmy raportowania, z jednej strony dają klientom podstawy do podejmowania lepszych decyzji ukierunkowanych na prowadzoną działalność biznesową, a z drugiej podnoszą ogólny poziom bezpieczeństwa i ograniczają do minimum koszty raportowania zgodności.

Novell Sentinel ( www.novell.com/products/sentinel ) pomaga firmom i instytucjom z wyprzedzeniem reagować na zagrożenia i upraszcza proces wykazywania zgodności z przepisami. Sentinel automatyzuje proces monitorowania naruszeń polityk bezpieczeństwa, identyfikuje zagrożenia i pomaga je usunąć. W ramach kontroli zgodności z przepisami stosuje wskaźniki, które pomagają w ocenie efektywności nadzoru nad bezpieczeństwem IT.

Novell Sentinel Log Manager ( www.novell.com/products/sentinel-log-manager ) ułatwia spełnienie wymagań audytu, wewnętrznych przepisów firmy i branżowych regulacji. Zwiększa jednocześnie bezpieczeństwo dzięki sprawnemu zarządzaniu coraz to większymi ilościami danych o zdarzeniach , które mogą być wykorzystane podczas ewentualnych postępowań sądowych czy raportowania zgodności.

Informacje o raportach Magic Quadrant

Prawa autorskie do raportu Magic Quadrant należą do firmy Gartner, Inc. (2011), a raport jest używany za jej zgodą. W raportach firmy Gartner Magic Quadrant (Magiczny Kwadrant) to diagram przedstawiający w postaci graficznej sytuację na rynku w danym okresie. Diagram taki ilustruje analizy firmy Gartner dotyczące spełniania przez określonych dostawców kryteriów zdefiniowanych dla danego rynku. Firma Gartner nie promuje żadnego dostawcy ani produktu przedstawionego na diagramie, a także nie zaleca użytkownikom zaopatrywania się tylko u dostawców zaliczonych do grupy liderów. Magic Quadrant to wyłącznie narzędzie badawcze i nie służy do zachęcania do określonych działań.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ