FireEye Oculus platforma dla MSP

0

Firma FireEye poinformowała o wprowadzeniu na rynek platformy FireEye Oculus dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nowa wersja systemu Oculus łączy technologię, usługi i doświadczenie w dziedzinie walki z zagrożeniami w rozwiązaniu, które dostosowano specjalnie do firm z tego sektora.

Oculus wykorzystuje narzędzia do zapobiegania zagrożeniom w Internecie, poczcie elektronicznej i na urządzeniach mobilnych, oferując klientom proste, skalowalne zabezpieczenia. Rozwiązanie udostępnia funkcje ciągłego monitorowania, co pomaga zaspokoić kompleksowe, zaawansowane potrzeby w dziedzinie bezpieczeństwa w tym segmencie biznesowym.

FireEye Oculus dla małych i średnich firm obejmuje następujące zabezpieczenia:

• Ochrona przed zagrożeniami w sieci WWW — dzięki platformie FireEye z serii NX małe i średnie przedsiębiorstwa mogą powstrzymać ataki internetowe, które omijają zapory, systemy zapobiegania włamaniom, programy antywirusowe i bramy internetowe — zarówno te tradycyjne, jak i nowej generacji. Seria NX chroni przed nieznanymi wcześniej eksploitami internetowymi i wywołaniami zwrotnymi dla wielu protokołów. Zabezpiecza w ten sposób poufne dane i systemy.
• Ochrona przed zagrożeniami w poczcie elektronicznej — małe i średnie firmy mogą wykorzystać opartą na chmurze lub zainstalowaną lokalnie platformę z serii EX, aby chronić się przed zaawansowanymi atakami przeprowadzanymi za pośrednictwem wiadomości e-mail.
• Ochrona przed zagrożeniami mobilnymi — małe i średnie przedsiębiorstwa mają do dyspozycji opartą na chmurze platformę do ochrony przed zagrożeniami, których celem są urządzenia mobilne. Pozwala to zapewnić bezpieczeństwo użytkowania aplikacji stworzonych z myślą o tych urządzeniach.

Platforma Oculus dla małych i średnich firm jest też wyposażona w funkcję ciągłego monitorowania Oculus Continuous Monitoring, która pomaga zapobiec sytuacji, w której ograniczone zasoby zabezpieczające uniemożliwiałyby firmie walkę z ukierunkowanymi zagrożeniami. Wśród dostępnych tu narzędzi warto wymienić:
• Continuous Monitoring — analizy zabezpieczeń FireEye rozszerzają możliwości informatyków w firmie klienta i pozwalają im prewencyjnie wykrywać zaawansowane ataki o długotrwałym działaniu (APT).
• Raporty Cybercon — dostosowane do konkretnych branż informacje o zagrożeniach zapewniają wszechstronniejszy przegląd sytuacji, dzięki czemu małe i średnie firmy są lepiej przygotowane do zarządzania ryzykiem w typowym dla ich branży środowisku zagrożeń.
• Kontrola kondycji — za pomocą alertów klienci są powiadamiani, jeśli ich wdrożenia nie przejdą pomyślnie zdalnych kontroli kondycji. Pomaga to zagwarantować nieprzerwaną ochronę przed zaawansowanymi zagrożeniami.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ