Zrozumieć cloud computing

0


Coraz częściej mówi się o wirtualizacji w kontekście chmur obliczeniowych. Producenci, tacy jak VMware czy Citrix, mają już w swojej ofercie rozwiązania do cloud computing. Jednak wokół tego terminu jest wiele niejasności, próbujemy więc wyjaśnić czym jest cloud computing.

Cloud computing oznacza duże zmiany w sposobie przechowywania danych i uruchamiania aplikacji. Zamiast uruchamiać programy i przechowywać dane na pojedynczych komputerach użytkowników, wszystko jest utrzymywane w chmurze, czyli w systemie połączonych komputerów i pamięci masowych, do których dostęp odbywa się przez Internet lub sieć lokalną (w zależności, czy mamy do czynienia z chmurą zewnętrzną czy wewnętrzną).

Użytkownicy są przyzwyczajeni do uruchamiania programów na własnych komputerach lub korzystania z aplikacji działającej na serwerze. Najczęściej dokumenty są zapisywane w komputerze, na którym zostały utworzone. Wprawdzie mogą być one dostępne dla innych użytkowników sieci lokalnej, ale już nie dla użytkowników spoza sieci. W przypadku cloud computingu aplikacje nie są uruchamiane na komputerze użytkownika, ale przechowywane na serwerze i dostępne przez sieć. Nawet jeśli komputer użytkownika ulegnie awarii, aplikacja nadal działa i można z niej korzystać. Ta sama reguła dotyczy plików: dokumentów, grafik, itd.

Może się wydawać, że cloud computing jest tym samym, co network computing (uruchamianie aplikacji na pojedynczych serwerach dostępnych w lokalnej sieci firmowej). Jednak w przypadku cloud computingu mówimy o znacznie większym środowisku, składającym się z wielu serwerów umieszczonych w wielu serwerowniach i połączonych wieloma sieciami. Usługi działające w chmurze są dostępne z dowolnego miejsca, a użytkownik nie wie, gdzie fizycznie jego aplikacje są uruchamiane (użytkownik łączy się z chmurą i są mu przydzielane zasoby w tej serwerowi, w której akurat są wolne zasoby). Użytkownik nie musi już zajmować się zadaniami związanymi z zarządzaniem danymi, nawet nie musi wiedzieć, gdzie te dane są przechowywane. Jedyne, co ma znaczenie, to fakt, że dane są w chmurze i zawsze dostępne dla uprawnionych użytkowników

Chmura obliczeniowa to duża grupa połączonych ze sobą komputerów, których zasoby są przydzielane użytkownikom na żądanie. Mogą to być zarówno serwery stojące w firmowej serwerowni (chmura wewnętrzna), jak i serwery innej firmy czy dostawcy usług, które będą dostępne przez Internet (chmura zewnętrzna). Ważnym założeniem cloud computingu jest łączenie ze sobą wielu serwerowi (zarówno chmur wewnętrznych, jak i zewnętrznych) w jedną, dużą chmurę.

Aplikacje i dane dostępne są dla użytkowników różnych systemów operacyjnych. Uprawniony użytkownik może korzystać ze swoich aplikacji i danych z dowolnego komputera, z reguły z poziomu przeglądarki internetowej. Nie ma znaczenia, jak technologie są wykorzystywane w chmurze, ponieważ infrastruktura i technologia w chmurze są niewidoczne dla użytkownika.

Jak działa chmura obliczeniowa?
W przypadku chmury obliczeniowej sieć komputerów działa jak jeden komputer służący do udostępniania danych i uruchamiania aplikacji przez użytkowników łączących się z chmurą za pośrednictwem sieci (lokalnej lub publicznej). Chmura oferuje dużą moc obliczeniową i pojemność systemów pamięci masowej.

Czym dokładnie jest chmura obliczeniowa? To grupa serwerów dostępnych publicznie (chmura zewnętrzna) lub w ramach firmy (chmura wewnętrzna). W przypadku chmur publicznych sprzęt jest z reguły własnością operatora i znajduje się w jednej lub kilku lokalizacjach. Nie ma znaczenia, jaki system operacyjny działa na serwerach, najistotniejsza jest ich moc obliczeniowa. Dla użytkowników łączących się z chmurą jest ona widoczna jako pojedyncza aplikacja czy pojedyncze urządzenie. Sprzęt w chmurze i systemy operacyjnego są dla niego niewidoczne.

Architektura chmury jest stosunkowo prosta, ale wymaga inteligentnego zarządzania połączeniami między serwerami oraz przydzielaniem zadań do wykonania. Systemy monitoringu i pomiarów śledzą wykorzystanie zasobów i sprawdzają, czy zasoby są przydzielane właściwym użytkownikom.

To właśnie automatyzacja zadań zarządzania jest kluczem do działania chmury obliczeniowej. System nie jest chmurą obliczeniową, jeśli wymaga zarządzania przez człowieka alokacją zadań do zasobów. Jeśli system ma aspiracje do bycia chmura obliczeniową, ręczne zarządzanie należy zastąpić automatycznymi procesami.

Pamięci masowe w chmurze
Jednym z podstawowych zastosowań chmury jest przechowywanie danych poza lokalną lokalizacją. Chmura pamięci masowych przechowuje dane na wielu serwerach, a nie na pojedynczym, dedykowanym serwerze, jak ma to miejsce obecnie.

Użytkownik przechowujący dane w chmurze widzi tylko jeden, wirtualny serwer, dlatego z jego punktu widzenia dane w chmurze znajdują się w określonym miejscu. W rzeczywistości to miejsce nie istnieje, jest to jedynie nazwa wykorzystywana do odwoływania się do części wirtualnej przestrzeni w chmurze. Pliki użytkownika mogą być przechowywane na jednym lub wielu komputerach w chmurze. Aktualna, fizyczna lokalizacja tych danych może zmieniać się z dnia na dzień, ponieważ mechanizmy zarządzania chmurą dynamicznie przydzielają wolną przestrzeń dyskową. Natomiast użytkownikowi jego dane są prezentowane zawsze w stałej, wirtualnej lokalizacji, którą może on zarządzać tak, jakby była podłączona do jego komputera.

Chmury pamięci masowych mają zalety pod względem kosztów i bezpieczeństwa. Z punktu widzenia kosztów przechowywanie danych w chmurze jest tańsze niż utrzymywanie własnych pamięci masowych DAS czy NAS. W chmurze dane są lepiej chronione przed utratą, np. spowodowaną awarią sprzętu, ponieważ pliki są zduplikowane na wielu serwerów. Ponieważ pliki są przechowywane w wielu kopiach, chmura może działać, nawet jeśli część serwerów będzie niedostępna (z powodu awarii czy planowanych przestojów).

Jednak niezawodność i bezpieczeństwo przechowywanie danych w chmurze to wciąż kwestie podlegające dyskusji. Jest wiele poziomów, na których bezpieczeństwo tego procesu może być naruszone, podobnie jak w tradycyjnej sieci. Poza tym może być zagrożony dostęp do danych, np. jeśli operator chmury nie potrafi uporać się z rosnącym obciążeniem (zbyt mała wydajność chmury) lub podejmie decyzję o zaprzestaniu działalności, a takie przypadki już się zdarzały. Proces wdrażania cloud computing jest jeszcze na zbyt wczesnym etapie, żeby rekomendować firmom przechowywanie danych wyłącznie w chmurach, bez jakiejkolwiek formy tradycyjnego, fizycznego backupu.

Usługi w chmurach obliczeniowych
Usługami w chmurach obliczeniowych mogą być dowolne aplikacje, np. kalendarz, edytor teksów czy narzędzie do tworzenia prezentacji. Prawie wszystkie duże firmy w branży IT (m.in. Google czy Microsoft) rozwijają różne usługi oferowane w chmurach obliczeniowych.

Aplikacje działają w chmurze, natomiast użytkownicy łączą się z nimi przez sieć, np. korzystając z przeglądarki internetowej. Po nawiązaniu połączenia z chmurą zostaje uruchomiony nowy egzemplarz aplikacji, która zachowuje się tak, jakby została uruchomiona w komputerze użytkownika. Jednak w rzeczywistości działa ona w chmurze i operuje na przechowywanych w niej plikach.

Usługi oferowane w chmurach obliczeniowych mają kilka zalet z punktu widzenia użytkowników:

  • Gdy komputer użytkownika ulega awarii, nie szkodzi to aplikacjom i dokumentom przechowywanym w chmurze.
  • Użytkownik ma dostęp do swoich aplikacji i dokumentów z dowolnego komputera czy urządzenia przenośnego, podłączonego do sieci.
  • Dokumenty są przechowywane w chmurze, co ułatwia pracę nad nimi wielu użytkownikom.

Są też wady. Obecnie oferowane aplikacje w modelu cloud computing, np. Google Docs, oferują znacznie uboższe funkcje niż ich desktopowe odpowiedniki. Poza tym dostęp do tych aplikacji wymaga połączenia sieciowe. Nie da się z nich korzystać w trybie offline.

Dlaczego cloud computing jest ważny?
Z punktu widzenia działów IT cloud computing oferuje większą elastyczność w dostępie do mocy obliczeniowej, z reguły po niższych kosztach w porównaniu z utrzymywaniem własnej infrastruktury. Korzystając z chmury obliczeniowej, firma nie musi już zajmować się analizą szczytowych obciążeń, żeby zapewnić wystarczającą moc obliczeniową, ponieważ obciążenia są rozkładane pomiędzy zewnętrzne zasoby w chmurze. W chmurze zawsze dostępne są dodatkowe zasoby, więc firmy nie muszą dokupywać sprzętu (serwerów, stacji roboczych) do wykonywania nieregularnych zadań. Jeśli potrzebna jest dodatkowa moc obliczeniowa, zawsze znajdzie się w chmurze (oczywiście dostępna za opłatą, ale atrakcyjną w porównaniu z zakupem nowego sprzętu).

Programistom chmury obliczeniowe oferują zwiększoną moc obliczeniową i pojemność pamięci masowych, potrzebnych do uruchamiania rozwijanych aplikacji. Cloud computing otwiera także nowe drogi dostępu do informacji, ich przetwarzania i analizowania. Łączy zasoby i użytkowników z dowolnych lokalizacji. Dzięki chmurom programiści nie są już ograniczani fizycznymi barierami.

Użytkownikom końcowym cloud computing oferuje dodatkowe korzyści. Korzystając z aplikacji i dokumentów w chmurze użytkownik nie jest przywiązany do jednego komputera czy lokalizacji. Nie grozi utrata dokumentów spowodowana awarią. Chmury obliczeniowe ułatwiają pracę grupową – użytkownicy z różnych zakątków świata mogą pracować nad tymi samymi dokumentami czy projektami.

Chmury obliczeniowe umożliwiają lepsze współdzielenie mocy obliczeniowej. Podłączając się do chmury, użytkownik otrzymuje do dyspozycji ogromną moc obliczeniową, ale płaci za nią, jakby używał zwykłego peceta. W chmurach obliczeniowych sprzęt nie musi być przypisany do określonej lokalizacji – infrastruktura chmury może znajdować się w dowolnym miejscu, np. w specjalnych strefach ekonomicznych, gdzie są niższe ceny nieruchomości czy stawki za energię elektryczną.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ