Znaczny wzrost rynku wirtualizacji w regionie EMEA

0

Przychody z oprogramowania do wirtualizacji w państwach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki wyniosą w tym roku 512 miliony euro, co oznacza 55 procentowy wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zdaniem analityków z Gartnera region EMEA będzie głównym motorem napędowym światowego rynku wirtualizacji.

Rynek oprogramowania do wirtualizacji obejmuje, według definicji Gartnera, rozwiązania do wirtualizacji serwerów, narzędzia do zarządzania wirtualnymi serwerami oraz infrastrukturę wirtualnych desktopów (VDI). Największą wartość – 244,8 miliona euro osiągnie sprzedaż narzędzi do zarządzania wirtualnymi serwerami. W tym segmencie rynku nastąpi wzrost o 54,3% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Natomiast przychody z oprogramowania do wirtualizacji serwerów wzrosną z 159 milionów do 211 milionów euro na koniec bieżącego roku. Na szczególną uwagę zasługuje dynamika sprzedaży infrastruktury wirtualnych desktopów (VDI). W 2008 roku wartość rynku VDI zbliżyła się do 13 milionów euro, a prognozy mówią o wzroście do 56 milionów euro na koniec 2009 roku (wzrost o ponad 300%).

Rozkład sprzedaży w poszczególnych regionach jest bardzo nierównomierny. Rynek oprogramowania do wirtualizacji w obszarze EMEA zdominowała Europa Zachodnia, a pierwsze skrzypce grają Wielka Brytania, Niemcy i Francja oraz państwa ze Skandynawii. Firmy z tej części kontynentu wydadzą w tym roku na wirtualizację 451 milionów euro. Europa Wschodnia pozostaje daleko w tyle – na koniec roku wartość tej części rynku nieznacznie przekroczy 33 miliony euro. Niemniej, analitycy dostrzegają potencjał państw regionu, wskazując na stosunkowo wysoki poziom wiedzy IT, co powinno przyczynić się do wzrostu zainteresowania wirtualizacją.

Wśród państw posiadających najbardziej zaawansowaną infrastrukturę IT, a także najmocniej zaangażowanych w proces wirtualizacji, Gartner wymienia: Czechy, Słowację, Węgry, Polskę, Słowenię oraz kraje Pribałtyki.

Natomiast kraje Bliskiego Wschodu i Afryki odgrywają niewielką rolę na rynku oprogramowania do wirtualizacji, ich udział jest mniejszy niż krajów Europy Wschodniej. Choć Gartner zauważa, że szybko powstające centra finansowe w państwach Bliskiego Wschodu, między innymi w Emiratach Arabskich, mogą napędzać sprzedaż w tym regionie.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ