Zarządzanie Hyper-V narzędziami z graficznym interfejsem

0

Jest duży wybór narzędzi do zarządzania Hyper-V. Sam Microsoft oferuje dwa rozwiązania z GUI: bezpłatny Hyper-V Manager oraz komercyjny System Center Virtual Machine Monitor. Warto poznać, jakie są między nimi różnice i jak z nich korzystać.

Zarządzanie Hyper-V z wykorzystaniem przystawki Hyper-V Manager
Administrator wdrażający platformę Hyper-V spędzi sporo czasu, pracując z przystawką Hyper-V Manager, podstawowym narzędziem do zarządzania tym hypervisorem. Dlatego tak ważne jest, żeby zrozumieć, jak należy używać tego narzędzia.

Instalacja przystawki Hyper-V Manager

Hyper-V Manager to przystawka (snap-in) MMC instalowana domyślnie podczas instalacji roli Hyper-V w pełnej wersji Windows Server 2008. Ponieważ przystawka ma graficzny interfejs, nie można jej zainstalować w Windows Server 2008 Core oraz Hyper-V Server 2008, ponieważ oba rozwiązania działają tylko w trybie tekstowym. Jedynym sposobem zarządzania Hyper-V w Windows Server 2008 Core jest zdalne zarządzanie z wykorzystaniem przystawki Hyper-V Manager zainstalowanej w pełnej wersji Windows Server 2008 lub Windows Vista.

Aby umożliwić zdalne zarządzanie Hyper-V, przystawka ta może być zainstalowana jako samodzielne narzędzie w systemach Windows Server 2008 oraz Windows Vista SP1 Enterprise i Ultimate (bez potrzeby instalowania w tych systemach samego hypervisora).

Zarówno Hyper-V Manager, jak i Virtual Machine Connection (narzędzie umożliwiające zdalny dostęp do pulpitów wirtualnych maszyn) można zainstalować w systemie Windows Vista, instalując pakiet Windows Vista Management Tools Update.

Aby zainstalować Hyper-V Managera w Windows Server 2008 bez roli Hyper-V, wykonaj poniższe czynności:

  1. Uruchom Server Managera.
  2. Kliknij Features, a następnie Add Features, żeby uruchomić kreator Add Features Wizard.
  3. Odszukaj kategorię Remote Administration Tools i rozwiń jej zawartość.
  4. Kliknij wpis Role Administration Tools, aby wyświetlić zawartość tej kategorii.
  5. Wybierz Hyper-V Tools i kliknij Install.

Hyper-V Manager udostępnia zestaw podstawowych funkcji, jak tworzenie wirtualnych maszyn, widok zdalnego pulpitu czy instalowanie systemów operacyjnych, a także bardziej zaawansowane, jak Live Migration (zapobiega planowanym przestojom, pozwalając administratorom przenosić wirtualne maszyny pomiędzy serwerami bez przerywania ich działania).

Poza tym Hyper-V Manager pozwala na zmianę wielu ustawień dotyczących całego środowiska wirtualnego. Te ustawienia znajdziesz, klikając w panelu Actions przycisk Hyper-V Settings. Poniższa tabela omawia dostępne ustawienia.

Opcja   Opis
Virtual Hard Disks Konfiguracja lokalizacji wirtualnych twardych dysków. Może to być folder na lokalnym dysku lub sieciowa pamięć masowa.
Virtual Machines Konfiguracja domyślnej lokalizacji plików konfiguracyjnych maszyn wirtualnych. Może to być folder na lokalnym dysku lub sieciowa pamięć masowa. To ustawienie można indywidualnie zmieniać podczas konfiguracji danej maszyny wirtualnej.
Keyboard Większość systemów operacyjnych i aplikacji ma własne skróty klawiaturowe. Ponieważ dostęp do maszyn wirtualnych odbywa się z poziomu innego systemu operacyjnego, oprogramowanie musi zdecydować, czy klawiatura jest kontrolowana przez maszynę wirtualną czy lokalny system operacyjny. To ustawienie pozwala administratorowi na dokonanie
wyboru.
Mouse Release Key W maszynie wirtualnej bez zainstalowanego pakietu Hyper-V Integration Services, kursor myszy ma ograniczoną funkcjonalność – jest „uwięziony” w oknie zdalnego pulpitu. Żeby go „uwolnić” i przejść do lokalnego pulpitu, trzeba użyć odpowiedniej kombinacji klawiszy. Domyślnie jest to [Ctrl]+[Alt]+[kursor w lewo]. Tę domyślną kombinację można zmienić, np. na taką samą, jak w oprogramowaniu VMware.
User Credentials Kiedy użytkownik loguje się do systemu, musi podać dane dostępowe. Po zalogowaniu może skorzystać z narzędzia Virtual Machine Connection, aby uzyskać dostęp do pulpitu maszyny wirtualnej. Ta opcja konfiguracyjna sprawia, że Hyper-V wykorzystuje nazwę użytkownika i hasło służące do zalogowania do lokalnego systemu w celu uzyskania dostęp do maszyn wirtualnych. Ta opcja musi być wyłączona, jeśli korzystasz ze Smart Card.
Delete Credentials Hyper-V przechowuje dane dostępowe w pamięci podręcznej, żeby ułatwić dostęp do maszyn wirtualnych. Żeby uniknąć potencjalnego zagrożenia, ta opcja umożliwia usunięcie zapisanych danych dostępowych.
Reset Checkboxes Przywraca domyślny wygląd interfejsu zarządzania Hyper-V.

System Center Virtual Machine Manager
Serwerem Hyper-V można zarządzać z wykorzystaniem konsoli Hyper-V Manager. Jednak to podstawowe narzędzia administracyjne ma spore ograniczenia, m.in. obsługuje tylko jeden serwer Hyper-V jednocześnie, co jest bardzo uciążliwe przy większej liczbie serwerów.

Dlatego dla wymagających użytkownik Microsoft oferuje komercyjne rozwiązanie: System Center Virtual Machine Manager (VMM). System Center jest warstwą, która działa powyżej całej infrastruktury Hyper-V. VMM może zarządzać każdą maszyną wirtualna w grupie. Wykorzystując to rozwiązanie, administrator może zdefiniować konfiguracje wielu wirtualnych maszyn i zarządzać nimi niezależnie od tego, gdzie się znajdują. A także tworzyć i wdrażać maszyny wirtualne na bazie dołączonej biblioteki szablonów.

System Center Virtual Machine Manager oferuje również funkcje ułatwiające migrację, jak konwersję physical-to-virtual (or P2V) oraz virtual-to-virtual (or V2V). Te funkcje można również wykorzystać do konwersji maszyn wirtualnych działających na platformie VMware ESX. Poza tym VMM potrafi zarządzać nie tylko Hyper-V, ale wirtualnym środowiskiem VMware (pamiętaj jednak, że odbywa się to za pośrednictwem VMware vCenter Servera).

Po podłączeniu do instancji System Center Operations Manager, VMM może monitorować działanie wirtualnych maszyn i reagować na określone zdarzenia. Wskazówki Performance and Resource Optimization (PRO) informują administrator, kiedy należy migrować określone maszyn wirtualne, wyłączyć je lub wykonać inne czynności, w zależności od bieżących potrzeb.

Wykorzystanie VMM umożliwia także wdrożenie mechanizmów zabezpieczeń oferowanych przez System Center. Wprawdzie można konfigurować role i uprawnienia, wykorzystując tylko narzędzia oferowane przez Hyper-V, ale proces te przeprowadzany w Windows Authorization Manager (AZMan) jest złożony i dotyczy tylko jednego serwera Hyper-V jednocześnie. W VMM konfiguracja ról i uprawnień odbywa się z pomocą graficznego interfejsu, który umożliwia zarządzania wieloma serwerami Hyper-V jednocześnie oraz zapewnia, że konfiguracja zabezpieczeń będzie spójna dla całej infrastruktury.

Korzystanie z VMM wymaga dodatkowych licencji, ale jest to obowiązkowe narzędzie w środowiskach Hyper-V składających się już z kilku serwerów fizycznych.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ