Wzrost popularności chmur osobistych

0

Coraz powszechniejsze używanie przez pracowników własnych urządzeń w pracy (BYOD – ang. Bring Your Own Device) wzmaga zapotrzebowanie na chmury osobiste (BYOC – ang. Bring Your Own Cloud).

Podczas gdy jeszcze nie tak dawno głównym narzędziem pracy i przetwarzania danych był komputer PC, tak dziś konsumenci coraz częściej wybierają usługi przetwarzania w chmurze. Manish Sablok, dyrektor ds. marketingu na obszar Europy Środkowej, Północnej i Wschodniej w firmie Alcatel-Lucent Enterprise, przygląda się zjawisku coraz powszechniejszego używania przez pracowników własnych urządzeń w pracy (BYOD), które pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na wykorzystanie chmur osobistych (personal cloud) wśród dzisiejszych wysoce mobilnych pracowników.

W najbliższych latach popularność chmur osobistych będzie systematycznie rosnąć. Zapewni to pracownikom znacznie większą swobodę wyboru urządzeń używanych zarówno do celów prywatnych, jak i zawodowych, co przełoży się na wzrost ich zadowolenia i wydajności.

Firma badawcza Gartner ocenia, że era komputera PC jako jedynego punktu dostępu do aplikacji korporacyjnych dobiega końca, a do 2014 r. chmura osobista stanie się głównym elementem cyfrowego życia pracowników.

Warto zatem przyjrzeć się, jak zmienia się środowisko pracy i co powoduje te zmiany.

„Czy jest do tego jakaś aplikacja?”

Trend w kierunku używania przez pracowników własnych urządzeń w pracy to oznaka szerszego zjawiska zachodzącego właśnie na rynku. Oznacza to nadejście ery chmury osobistej, w której to inteligentne urządzenia mobilne oraz powiązane z nimi aplikacje staną się coraz powszechniejszym narzędziem komunikacji w przedsiębiorstwie. Pracownicy przynoszą do pracy swoje tablety, ponieważ uwielbiają z nich korzystać i czują, że dzięki temu mają więcej swobody oraz mogą lepiej kontrolować swoją wydajność.

Nic więc dziwnego, że tablety zmieniają sposób komunikowania się, a pracownicy na przydzielone im zadanie często reagują pytaniem: „Czy jest do tego jakaś aplikacja?”. To właśnie aplikacje mają największy wpływ na upowszechnianie się zjawiska używania własnych urządzeń i chmur osobistych przez pracowników, a co za tym idzie – nowej kultury pracy. Weźmy na przykład chmurę osobistą na urządzeniu pracownika – może ona obejmować bibliotekę iTunes, usługę udostępniania plików DropBox, rozwiązanie WebEx do wideokonferencji…i wiele innych!

Dyrektorzy ds. informatycznych zmagają się obecnie nie tylko z trendem związanym z używaniem własnych urządzeń w pracy, lecz także z rosnącym zapotrzebowaniem wśród pracowników na chmury osobiste. Przyjęcie przez przedsiębiorstwa odpowiedniej polityki dotyczącej korzystania w pracy z własnych urządzeń i chmur osobistych pozwala uwolnić potencjał dzisiejszych wysoce mobilnych pracowników, a ponadto zwiększyć prostotę i wydajność.

Trzy strategie obsługi chmury osobistej

W czasach, gdy używanie własnych urządzeń i chmur osobistych w pracy jest coraz powszechniejsze, usługi komunikacyjne, aplikacje i infrastruktura sieciowa powinny koncentrować się na ludziach i ich potrzebach, nie zaś na konkretnych urządzeniach. Takie podejście sprawia, że pracownicy nie muszą już dostosowywać swojego stylu pracy do narzędzi udostępnianych przez pracodawcę. Zamiast tego mogą dokonywać własnych wyborów i poczuć swobodę, do której przyzwyczaili się już w życiu prywatnym.

Nowa definicja usług

Nie wystarczy udostępniać konkretne usługi i aplikacje komunikacyjne na określonych urządzeniach. Każda aplikacja powinna być dostępna na każdym urządzeniu. Tablety nie zastąpią tradycyjnych urządzeń biurowych – będą stanowić ich uzupełnienie. Jako że w dzisiejszych czasach pracownicy używają do realizacji swoich zadań szeregu rozmaitych urządzeń w wielu różnych lokalizacjach, potrzebują większej elastyczności i swobody wyboru usług i aplikacji tak, aby móc pracować bezproblemowo i wydajnie.

Ważna jest również kwestia bezpieczeństwa. Z wykorzystaniem chmury osobistej w pracy wiążą się podobne wyzwania jak w przypadku stosowania własnych urządzeń, tj. pracownicy niechętnie rezygnują z ich używania tylko dlatego, że dział informatyki nie chce ich obsługiwać. Będą nadal z nich korzystać bez wiedzy działu informatyki, tak więc jeśli urządzenie zostanie skradzione lub zgubione, dane firmy mogą zostać ujawnione opinii publicznej lub bezpowrotnie stracone.


Ewolucja sieci

Do obsługi chmury osobistej potrzebna jest inteligentna sieć. Oznacza to, że przedsiębiorstwa powinny wdrożyć sieci dostosowujące się do potrzeb aplikacji (AFN — ang. Application Fluent Network). Sieci te potrafią rozróżniać rodzaje ruchu generowane przez różnych użytkowników i urządzenia, a następnie nadawać im priorytety w oparciu o rodzaj aplikacji oraz monitorować je pod kątem realizacji przypisanych priorytetów. Ponadto infrastruktura sieciowa musi zapewniać odpowiednią przepustowość, niezbędną do obsłużenia dużego ruchu związanego z plikami wideo i multimediami.

Znakomitym sposobem na osiągnięcie tego celu jest wirtualizacja. Pozwala ona na przeniesienie starszych aplikacji i procesów, opracowanych jeszcze w erze komputera PC, do nowego świata chmury osobistej.

Wdrożenie chmury

Aby móc obsługiwać modele oparte na mobilności i samoobsłudze, przedsiębiorstwa potrzebują architektury przygotowanej do obsługi przetwarzania w chmurze. Podejście oparte na chmurze zapewnia dostęp do aplikacji, usług i innych zasobów w dowolnym miejscu i czasie przy zachowaniu przepustowości i jakości zgodnych z celami biznesowymi.

Zastosowanie chmury daje użytkownikom dostęp do skalowalnego i niemal nieskończonego zestawu zasobów do realizacji dowolnych zadań. Użytkownicy mogą sami wybierać aplikacje, usługi i treści z nieograniczonych zasobów Internetu, co zachęca do samoobsługi – tak bardzo cenionej przez użytkowników we wszystkich aspektach cyfrowego życia.

Umożliwienie korzystania z chmur osobistych

Coraz powszechniejsza chęć pracowników do korzystania z własnych urządzeń w pracy zmienia podejście firm do kwestii poprawy mobilności oraz zapewnienia wszystkim pracownikom dostępu do aplikacji korporacyjnych.

Jednak zanim przedsiębiorstwo zdecyduje się, aby umożliwić korzystanie z chmur osobistych, muszą zostać podjęte odpowiednie kroki, w tym rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa, dostosowanie sieci do obsługi zwiększonego ruchu oraz wdrożenie architektury przygotowanej do obsługi przetwarzania w chmurze.

Odpowiednie podejście przedsiębiorstwa do usług komunikacyjnych, aplikacji i infrastruktury sieciowej może wesprzeć działania podejmowane przez pracowników zmierzające do zwiększenia elastyczności, mobilności i możliwości realizacji zadań w całym przedsiębiorstwie

Roman Sadowski
Alcatel-Lucent Polska

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ