Wirtualne prognozy na 2011

0

2010 był dobrym rokiem dla wirtualizacji – o wirtualizacji mówiło się wprawdzie mniej, ale za to więcej było wdrożeń. Projekty wirtualizacji stały się większe, a tendencja wzrostowa wydaje się nie mieć końca. Niemal każdy ekspert przewiduje, że wirtualizacja i cloud computing będą głównymi obszarami inwestycji IT w 2011 roku. Dlatego warto bliżej przyjrzeć się, co może dziać się w tych obszarach w nadchodzącym roku.

1. Porządki wśród narzędzi do zarządzania
Wielu administratorów ma jeszcze stare narzędzia, których już nie używa. To typowa sytuacja – działy IT mają problemy ze zbyt dużą liczbą narzędzi do zarządzania środowiskiem fizycznym, które jest statyczne i deterministyczne. Próby używania tych narzędzi i technologii w wirtualnym środowisku, do którego nie zostały przystosowane, skutkują typowymi symptomami, jak niekontrolowany przyrost liczby wirtualnych maszyn czy problemy wynikające z migracji na żywo (np. vMotion). W 2011 roku zestaw narzędzi zarządzania powinien ulec racjonalizacji, a administratorzy będą intensywniej szukać nowych narzędzi dostosowanych do wymogów wirtualizacji.

2. Uproszczenie zarządzania
Należy skupić się na upraszczaniu zarządzania serwerownią, ponieważ wreszcie dostępne są narzędzia umożliwiające realizację tego celu. Web 2.0 i technologie cloud computing stworzyły całkiem nowe możliwości wizualizacji, wyszukiwania i analizowania w czasie rzeczywistym. Te możliwości należy zaimplementować w narzędzia do zarządzania, co pozwoli w lepszy sposób zbierać dane, modelować je, analizować czy wyciągać informacje mające krytyczne znaczenie dla biznesu. Dodatkowo, korzystanie z gotowych wirtualnych maszyn (virtual appliance) i innych gotowych komponentów zastąpi złożone procesy instalacji i integracji, które dotychczas wymagały profesjonalnych usług.

3. Kompleksowe spojrzenie
Całościowe myślenie i prezentowanie kompletnego obrazu to zawsze był problem dla narzędzi zarządzania, które były stworzone do zarządzania systemami, urządzeniami sieciowymi, macierzami dyskowymi jako oddzielnymi bytami. Obecnie obserwujemy ten sam problem z narzędziami do zarządzania wirtualizacją, które koncentrują się na wydajności, konfiguracji czy pojemności. W środowisku wirtualnym czy w chmurze obliczeniowej potrzebne jest podejście, które uwzględnia złożoność i dynamikę relacji i zależności pomiędzy konfiguracjami, pojemnością, wydajnością i aplikacjami. Potrzebna jest automatyzacja wszystkich korelacji.

4. Globalne zarządzanie
W 2011 roku wdrożenia wirtualizacji i cloud computingu osiągną zasięg globalny. Wyjątkiem będą środowiska laboratoryjne, programistyczne i testowe, natomiast te nowe technologie zdominują rozproszone centra danych, liczące po 10 tysięcy wirtualnych maszyn i więcej. Jedynym sposobem zarządzania tym gwałtownie rozrastającym się środowiskiem jest wykorzystanie technologii stworzonych specjalnie dla takich środowisk. Podejście oparte na wyszukiwaniu i analizowaniu danych pochodzących z różnych architektur tworzących rozproszone środowisko umożliwi działom IT zarządzanie tak dużymi wdrożeniami.

5. Samoobsługa
W 2011 roku samoobsługowe portale oraz IT realizowane jako usługa przestaniemy oglądać wyłącznie na slajdach, lecz pojawią się one w produkcyjnych środowiskach. Trzy kluczowe elementy umożliwiające automatyzację stały się na tyle dojrzałe, że jest to możliwe. Po pierwsze, obserwowaliśmy szereg wdrożeń chmur prywatnych i samoobsługowych portali umożliwiających korzystanie z zasobów chmury. Po drugie, systemy dostarczania zasobów są na tyle dojrzałe, że możliwe stało się konfigurowania zasobów obliczeniowych, sieci i pamięci masowych na podstawie zdefiniowanych reguł. Po trzecie, mechanizmy dynamicznego, automatycznego podejmowania decyzji, które zapewniają optymalne przydzielanie zasobów IT do realizacji potrzeb biznesowych, są już dostępne na rynku. To właśnie mechanizmy automatyzacji są najistotniejsze w budowaniu środowisku cloud computing. Dzięki temu możliwe stało się samodzielne korzystanie z zasobów IT przez działy biznesowe.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ