Wirtualizacyjne nowości HP

0

Wprowadzenie całej gamy nowych produktów i usług ma zmienić sposób patrzenia na wirtualizację i skłonić dyrektorów IT do większego zainteresowania tą technologią.

Przeprowadzone na zlecenie HP badania pokazały, że wirtualizacja jest już powszechnie stosowana – projekty wirtualizacji wdrożono w 86% ankietowanych firm. Jednak okazało się, że dyrektorzy IT planują z reguły wirtualizację do 25% środowiska informatycznego. Poza tym traktują wirtualizację wyłącznie w kategoriach usprawnień technicznych a nie ewentualnych korzyści biznesowych. Natomiast HP uważa, że ważniejsze są korzyści, jakie wirtualizacja niesie dla biznesu. Nowe produkty mają być potwierdzeniem tej tezy. Koncentrują się na obniżaniu kosztów, ograniczaniu ryzyka oraz lepszym wykorzystaniu zasobów, co umożliwia wprowadzanie nowych usług.

Pierwsza grupa produktów służy do zarządzania aplikacjami i operacjami. HP Business Service Management (BSM) i IT Service Management (ITSM) oferują nowe funkcje monitorowania wirtualizacji pozwala śledzić wykorzystanie zasobów fizycznych oraz usług świadczonych przez wirtualne środowisko. Moduł HP Network Node Manager i-series został zmodyfikowany do monitorowania wydajności i dostępności sieci obsługujących zwirtualizowane środowiska. Z kolei HP Asset Manager identyfikuje zasoby maszyn wirtualnych i optymalizuje wykorzystanie licencji. Usługi HP Virtualization Support Services mają ułatwiać przechodzenie na nową technologię wirtualizacji i zmniejszać ryzyko wystąpienia nieplanowanych przestojów. Firma podpisała również umowę z Red Hatem w celu uproszczenia monitorowania i zarządzania środowiskiem wirtualnym.

Lepsze wykorzystanie infrastruktury sprzętowej mają zapewnić cztery nowe produkty. HP ProLiant BL495c to serwer blade stworzony pod kątem wymagań maszyn wirtualnych. Eliminuje ograniczenia wydajności związane z pamięcią operacyjną, przechowywaniem danych i połączeniami sieciowymi. HP StorageWorks 4400 Scalable NAS File Services integruje macierz HP StorageWorks 4400 Enterprise Virtual Array, serwery plików, oprogramowanie zarządzające i obsługę systemów Windows lub Linux, co pozwala zwirtualizować połączenia między serwerami i pamięcią masową.
Aby sprostać wymaganiom wirtualizacji, znacznie zwiększono wydajność systemów HP-UX 11i V3 oraz HP Virtual Server Environment i wyposażono je w funkcje automatycznej optymalizacji. Z kolei usługi konsultingowe HP Virtualization Accelerator Services mają ułatwić planowanie, projektowanie i wdrażanie wirtualizacji.

HP wprowadza również produkty do tworzenia infrastruktury wirtualnych desktopów. Nowe terminale thin client HP Compaq t5630, t5545, t5540 i t5145 charakteryzują się wyższą wydajnością i sprawniejszym zarządzaniem. Rozszerzenia technologii HP Virtual Desktop Infrastructure (VDI) obejmują nowe usługi planowania, uruchamiania i wdrażania. HP oferuje także nowe rozwiązanie HP VDI z systemem Citrix XenDesktop. Umożliwia ono zarówno małe wdrożenia na poziomie podstawowym, jak i implementacje obejmujące desktopy w całym przedsiębiorstwie. Komputery PC typu blade i terminale HP otrzymały certyfikat Citrix Ready świadczący o zgodności ze środowiskiem Citrix XenDesktop.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ