Wirtualizacja wciąga

0

W firmach używających rozwiązań do wirtualizacji bardzo szybko rośnie liczba zwirtualizowanych serwerów, wynika z badań przeprowadzonych przez IDC.

W tych firmach 35% spośród serwerów zakupionych w 2007 roku zostało zwirtualizowanych, a według prognoz w 2008 roku odsetek ten zwiększy się do 52%. Z kolei w grupie firm nie używających dotychczas wirtualizacji 54% planuje wdrożenie tej technologii w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Zarówno duże i małe firmy uważają, że wirtualizacja to kluczowy element w centrach danych i serwerowniach. Ma zwiększyć efektywność wykorzystania infrastruktury IT.

„Wykorzystanie wirtualizacji gwałtownie wzrosło od czasu naszych poprzednich badań europejskiego rynku” mówi Chris Ingle, dyrektor badań w Systems Group firmie należącej do IDC. „Duże i małe firmy używają tej technologii do wirtualizacji szerokiej gamy aplikacji, także w najważniejszych projektach biznesowych. Coraz częstsza wirtualizacja powoduje wzrost złożoności zarządzania czy komplikacje związane z licencjonowaniem.”

Dalsze wnioski z badań:

  • Firmy coraz częściej wykorzystują wirtualizację serwerów x86 obsługujących najważniejsze aplikacje biznesowe, jednak ta technologia wciąż służy głównie do testów, tworzenia nowych aplikacji oraz obsługi serwerów aplikacji sieciowych.
  • Rośnie znaczenie wirtualizacji jako strategii. Coraz częściej wirtualizacja jest głównym celem, a nie jedynie częścią innych projektów. To potwierdza, że wirtualizacja coraz częściej jest postrzegana jako standard do obsługi różnych aplikacji.
  • VMware jest bezsprzecznym liderem, którego produkty używa 82% spośród ankietowanych firm. Tylko 3% firm używa platformy Xen. Rozwiązań Microsoftu używa 13% firm, natomiast różnych technologii uniksowych i infrastruktury mainframe używa 1% firm.
  • W 59% implementacji na jednym fizycznym serwerze działają mniej niż cztery maszyny wirtualne. Głównymi czynnikami wdrażania wirtualizacji w małych i średnich firmach w ciągu ostatnich paru lat były: przywracanie systemów w razie awarii (disaster recovery), backup oraz poprawa dostępności.
  • Najwięcej problemów sprawia brak fachowców oraz licencjonowanie aplikacji. 23% użytkownik wirtualizacji zgłosiło, że model licencjonowania używanych aplikacji nie spełnia potrzeb, a w 33% dużych firm problemy z licencjami ograniczają możliwości wykorzystania wirtualizacji.
  • Mimo że wirtualizacji jest traktowana jako istotny czynnik wpływający na biznes, to większość firm nie mierzy korzyści z wykorzystania infrastruktury wirtualnej w taki sam sposób jak z fizycznej.

Źródło: IDC

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ