Wirtualizacja a przywracanie systemu po awarii

0

Symantec przedstawił wyniki globalnego badania procedur przywracania systemów IT po awarii. Okazuje się, że kadra kierownicza coraz rzadziej bierze udział w planowaniu mechanizmów odzyskiwania systemów, mimo że przedsiębiorstwa stosujące coraz powszechniej rozwiązania wirtualizacyjne są zmuszone do weryfikacji dotychczasowych procedur przywracania.

Wzrost liczby aplikacji oraz ilości danych przechowywanych w środowisku wirtualnym skłania przedsiębiorstwa do opracowywania złożonych planów przywracania i włączania ich w ogólną strategię biznesową. Dzięki temu w razie awarii da się pomyślnie odzyskać dane
i aplikacje z minimalnym negatywnym skutkiem dla prowadzonej działalności.

Tymczasem, jak pokazują badania, tylko 54% aplikacji w przedsiębiorstwach jest objętych planami przywracania, natomiast aż 56% wszystkich aplikacji ma kluczowe znaczenie dla ich działalności. Jeśli firmy nie dysponują dodatkowymi środkami na stworzenie planów przywracania, muszą szukać innych sposobów wykorzystania swoich zasobów IT, które będzie można chronić po niższych kosztach. Tu z pomocą przychodzi wirtualizacja, pozwalająca zredukować liczbę serwerów fizycznych, zwiększyć ich obciążenie oraz skonwertować systemy fizyczne na wirtualne. Jednak, zdaniem Piotra Nogosia Presales Consultant Managera w firmie Symantec, opracowanie skutecznych procedur przywracania zwirtualizowanego środowiska wymaga większego zaangażowania kierownictwa działów IT.

Nowe plany przywracania
Wdrożenie wirtualizacji skłoniło aż 55% ankietowanych do modyfikacji firmowych planów przywracania. Są również przypadki wirtualizacji środowiska na potrzeby nowych planów przywracania. Zabezpieczenie wirtualnego wymaga nowego podejścia, ponieważ procedury opracowane dla środowisk fizycznych mogą nie zdać egzaminu. Innym problemem są narzędzia przywracania wirtualnych środowisk, które są stosunkowo nowe i wciąż wymagają dopracowania, zanim zapewnią ochronę klasy korporacyjnej. Z badań wynika, że 35% serwerów wirtualnych nie jest objętych planami przywracania. Tylko 37% badanych firm tworzy kopie zapasowe wszystkich wirtualnych serwerów.

Główną przeszkodą w zabezpieczaniu systemów wirtualnych są ograniczenia zasobów i złożoność procedur. Dla 35% ankietowanym problemem jest zbyt duża liczba różnych narzędzi do ochrony środowisk fizycznego i wirtualnego. To pociąga za sobą wysokie koszty szkoleń, niską wydajność pracy, wyższe koszty oprogramowania oraz prowadzi do pracy w wyizolowanych zespołach. Nieco rzadziej ankietowani wskazywali na brak funkcji zautomatyzowanego przywracania systemu oraz narzędzi do tworzenia kopii zapasowych.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ