VMware wprowadza Horizon 6

0

Firma VMware zaprezentowała VMware Horizon 6, zintegrowane rozwiązanie, które dostarcza aplikacje i wirtualne desktopy przy użyciu pojedynczej platformy.

VMware Horizon 6 oferuje nowe, zintegrowane w jednym rozwiązaniu funkcje, które zapewniają działom IT uproszczone podejście do zarządzania aplikacjami i desktopami Windows. Dzięki Horizon 6 firmowe aplikacje i systemy operacyjne Windows mogą być administrowane centralnie, więc aktualizacje mogą być przeprowadzane w elastyczny i przewidywalny sposób.

Nowe możliwości VMware Horizon 6 to:

• Publikowane aplikacje i wirtualne desktopy dostarczane przez jedną platformę – VMware Horizon 6 zapewnia uproszczone zarządzanie, przydzielanie uprawnień użytkownikom, szybki dostęp do publikowanych aplikacji Windows, desktopy zdalne (przez RDS) i wirtualne dla wielu urządzeń i lokalizacji. Nowe funkcje są wbudowane w pojedynczą platformę, która jest rozszerzeniem najlepszego na rynku rozwiązania VDI – VMware Horizon View.

• Ujednolicone środowisko pracy z uproszczonym dostępem – dzięki VMware Horizon 6 użytkownicy końcowi mają dostęp do wszystkich aplikacji w ramach jednego zintegrowanego środowiska. Ujednolicone środowisko pracy po jednokrotnym zalogowaniu się udostępnia zwirtualizowane aplikacje hostowane w centrum danych albo na maszynie lokalnej, aplikacje webowe i dostarczane w modelu SaaS, dostępne zdalnie przez RDS i publikowane na platformach innych producentów, takich jak Citrix XenApp.

• Optymalizacja pamięci masowych z VMware Virtual SAN i integracja z Software-Defined Data Center – VMware Horizon 6 zoptymalizowano pod kątem działania z Software-Defined Data Center (centrum danych definiowanym programowo). Rozwiązanie zapewnia zarządzanie zintegrowane z wirtualną pamięcią masową VMware Virtual SAN, co znacząco redukuje koszty – przez użycie lokalnej pamięci do obsługi wirtualnych desktopów. Dzięki tej innowacji koszt wirtualnych desktopów może być zbliżony do fizycznych.

• Skonsolidowane zarządzanie i automatyzacja – VMware Horizon 6 umożliwia pełny wgląd w swoje działania oraz ich automatyzację – od centrum danych do urządzenia końcowego. Nowe narzędzie VMware vCenter Operations for View przy użyciu jednej konsoli zapewnia monitorowanie kondycji poszczególnych elementów i ryzyka, proaktywne monitorowanie interakcji użytkownika oraz szczegółową diagnostykę – od centrum danych do urządzenia końcowego. Horizon 6 oferuje także automatyzację i samoobsługę, umożliwiając działom IT dostarczanie poszczególnym użytkownikom biznesowym wirtualnych desktopów i aplikacji na podstawie wbudowanych przepływów pracy i zautomatyzowanego provisioningu infrastruktury. To skonsolidowane zarządzanie i automatyzacja są zintegrowane z konsolą do zarządzania Cloud Automation Center, co ułatwia klientom z vCloud Suite rozpoczęcie pracy z Horizon 6.

• Centralne zarządzanie obrazami komputerów wirtualnych, fizycznych i posiadanych przez pracowników – VMware przy użyciu jednego, zintegrowanego rozwiązania oferuje centralne zarządzanie komputerami wirtualnymi, fizycznymi i prywatnymi pracowników (BYOD). Za pomocą uaktualnionego narzędzia VMware Mirage administratorzy IT mogą zbudować wymagany desktop, wyposażony w odpowiedni system operacyjny i aplikacje i – zależnie od potrzeb – dostarczać go użytkownikom w konkretnym dziale firmy lub całej organizacji.

Organizacje używające rozwiązań VMware mogą wdrożyć rozwiązanie wirtualnych desktopów i publikowanych aplikacji odpowiednio do potrzeb i możliwości swojego środowiska. Do ich dyspozycji będą trzy edycje VMware Horizon 6:

• Horizon View Standard Edition: zapewnia prostą, wydajną opartą na VDI wirtualizację desktopów, gwarantując użytkownikom doskonałą wydajność i funkcjonalność.

• Horizon Advanced Edition: oferuje najbardziej ekonomiczne rozwiązanie publikowanych i wirtualnych aplikacji oraz desktopów – przy użyciu zoptymalizowanej pamięci masowej z VMware Virtual SAN, centralne zarządzanie obrazami i ujednolicone środowisko pracy do zarządzania i dostarczania wszystkich aplikacji i desktopów.

• Horizon Enterprise Edition: zapewnia rozwiązanie wirtualnych desktopów i aplikacji gotowe do wdrożenia w chmurze, oferując zaawansowane funkcje zarządzania i automatyzacji w elastycznym modelu chmury hybrydowej.

Rozwiązanie VMware Horizon 6 będzie dostępne w drugim kwartale 2014 r. i licencjonowane w modelach „per named user” i „per concurrent user”, w cenie rozpoczynającej się od 275 USD. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie produktowej VMware Horizon.

• Obsługa chmury obliczeniowej w modelu hybrydowym – VMware Horizon 6 wprowadza nowy typ klienta, który bez najmniejszych problemów wpasowuje się w środowisko wirtualnych desktopów i aplikacji działających w chmurze opartej na własnej infrastrukturze (on-premise), działającej w infrastrukturze dostawcy usług lub w ramach usługi VMware vCloud Hybrid Service, w każdym wypadku dostarczając użytkownikom tę samą wysoką wydajność i funkcjonalność. Ta elastyczność pozwala firmom wdrażać rozwiązanie Horizon 6 przy użyciu hybrydowego modelu chmury – jak najlepiej wykorzystując możliwości własnej i publicznej infrastruktury.

Organizacje używające rozwiązań VMware mogą wdrożyć rozwiązanie wirtualnych desktopów i publikowanych aplikacji odpowiednio do potrzeb i możliwości swojego środowiska. Do ich dyspozycji będą trzy edycje VMware Horizon 6:

• Horizon View Standard Edition: zapewnia prostą, wydajną opartą na VDI wirtualizację desktopów, gwarantując użytkownikom doskonałą wydajność i funkcjonalność.

• Horizon Advanced Edition: oferuje najbardziej ekonomiczne rozwiązanie publikowanych i wirtualnych aplikacji oraz desktopów – przy użyciu zoptymalizowanej pamięci masowej z VMware Virtual SAN, centralne zarządzanie obrazami i ujednolicone środowisko pracy do zarządzania i dostarczania wszystkich aplikacji i desktopów.

• Horizon Enterprise Edition: zapewnia rozwiązanie wirtualnych desktopów i aplikacji gotowe do wdrożenia w chmurze, oferując zaawansowane funkcje zarządzania i automatyzacji w elastycznym modelu chmury hybrydowej.

Rozwiązanie VMware Horizon 6 będzie dostępne w drugim kwartale 2014 r. i licencjonowane w modelach „per named user” i „per concurrent user”, w cenie rozpoczynającej się od 275 USD. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie produktowej VMware Horizon.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ