VMware razem z Dellem

0

VMware oraz Dell przedstawiły Dell DVS Enterprise – Active System 800 z VMware Horizon View 5.2, preintegrowany system zaprojektowany z myślą o VDI VMware.

Niedawne badanie przeprowadzone przez Enterprise Strategy Group wykazało, że jedna trzecia ankietowanych firm średniej wielkości stosuje aktualnie jakąś technologię wirtualizacji, a wśród nich ponad połowa wykorzystuje VDI. Aby ułatwić partnerom firmy zaspokajanie zapotrzebowania klientów na VDI, firma Dell będzie wykorzystywać Active System jako podstawę swojej oferty rozwiązań do wirtualizacji desktopów. Pozwoli to firmom szybko wprowadzać VDI i poprawiać efektywność przez optymalizację zasobów i zwiększanie bezpieczeństwa.

Wirtualizacja desktopów za pośrednictwem konwergentnej infrastruktury

Dell DVS Enterprise – Active System 800 z VMware Horizon View 5.2 łączy oferowane przez firmę Dell serwery, pamięć masową, system sieciowy, cienkie klienty oraz oprogramowanie Dell do zarządzania infrastrukturą w jeden preintegrowany system umożliwiający tworzenie puli zasobów dla potrzeb wirtualnych desktopów. Udostępniony jest również pełen pakiet z zakresu usług: konsultacyjnych, wdrożeniowych i wsparcia serwisowego, co ma ułatwić integrację oraz bezawaryjne działanie systemu po wdrożeniu.

Dzięki innowacjom i kompetencjom zyskanym w wyniku przejęcia Gale Technologies system Dell DVS Enterprise – Active System 800 z VMware Horizon View usprawni administrowanie i poprawi wydajność środowisk wirtualnych, zwiększy produktywność użytkowników i obniży koszty obsługi maszyn wirtualnych, a jednocześnie umożliwi bardziej elastyczne wdrażanie wirtualizacji desktopów.

Kluczowym i wyróżniającym elementem tego intuicyjnego, kompleksowego rozwiązania jest zintegrowany moduł Dell Active System Manager 7.0, który rozszerza możliwości zarządzania platformy Active System poza infrastrukturę fizyczną — na infrastrukturę wirtualną. Rozwiązanie, które zawiera także modułową infrastrukturę i system sieciowy, umożliwia firmom:
• Szybkie reagowanie na dynamiczne potrzeby biznesowe dzięki opartej na szablonach konfiguracji infrastruktury i obciążenia oraz pre-integrowanym opcjom platformy
• Uproszczenie złożonego zestawu technologii niezbędnych do wdrożenia wirtualnych desktopów
• Przyspieszenie zwrotu z inwestycji przez uproszczenie wdrażania wirtualizacji desktopów i zarządzania nią
• Zwiększenie efektywności dzięki scentralizowanemu zarządzaniu, modułowej i energooszczędnej infrastrukturze oraz konwergentnej budowie
• Poprawę jakości usług informatycznych dzięki zautomatyzowanym modelom wdrażania, integracji i zarządzania
• Zwiększenie efektywności i zmniejszenie ryzyka dzięki przemyślanej, niezawodnej infrastrukturze, która przyspiesza wdrażanie i obniża koszty

Dell DVS Enterprise – Active System 800 z VMware Horizon View to najnowsze rozszerzenie stale powiększanej oferty rozwiązań VDI tworzonych wspólnie przez firmy Dell i VMware. Inne rozwiązania to architektury referencyjne Dell – VMware AlwaysOn Desktop i Dell – VMware Mobile Secure Desktop, obecnie uaktualnione przez Active System 800 i Horizon View 5.2, oraz terminale zero klient Dell Wyse P25 i P45 zaprojektowane z myślą o VMware View.

Partnerzy handlowi firm Dell i VMware

Dell i VMware angażują się w nowe, wspólne inicjatywy oraz nagrody i narzędzia ukierunkowane na uczestników programu Dell PartnerDirect i partnerów VMware, którzy sprzedają wspólne rozwiązania Dell–VMware do wirtualizacji desktopów. Przykłady:
• Kompleksowa architektura, która przyspiesza konfigurowanie i zamawianie. Jej zadaniem jest pomoc partnerom handlowym w usprawnieniu procesów konfigurowania, zamawiania, wdrażania i serwisowania rozwiązań do wirtualizacji desktopów Dell–VMware opartych na infrastrukturze konwergentnej Dell Active System 800 i oprogramowaniu VMware Horizon View 5.2.
• Dell Cloud Client Computing Solution Advisor. Narzędzie, które prowadzi i automatyzuje procesy konfigurowania i wyceny rozwiązań Dell Cloud Client Computing i VMware do wirtualizacji desktopów. Narzędzie to konfiguruje dostosowane do potrzeb, kompleksowe rozwiązanie do wirtualizacji desktopów od 50 do 50 000 użytkowników, z odpowiednimi serwerami, pamięcią masową, oprogramowaniem, podsystemem sieciowym, przewodami, terminalami typu cienki klient i usługami dla klienckich środowisk przetwarzania w chmurze.
• Dell PartnerDirect – Kompetencje w zakresie rozwiązań do wirtualizacji desktopów: dopasowanie do wymagań technicznych i biznesowych wobec partnerów firmy Dell o różnym poziomie zaawansowania, oferty szkoleń i dostępu do wiedzy oraz wsparcia firmy poprzez zniżki, rejestrację umów oraz program motywacyjny.

Oprócz programu Dell PartnerDirect partnerzy handlowi firmy będą mogli oferować rozwiązania przez swoje zwykłe kanały dystrybucji, a komponenty VMware będą się liczyły w ustalaniu limitów i elementów z programu motywacyjnego VMware Partner Network. Partnerzy mogą kupować kompleksowe rozwiązania firmy Dell zawierające rozwiązania VMware bezpośrednio od firmy Dell i nadal uzyskiwać korzyści z programu VMware Partner Network.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ