VMware przedstawia pakiet vCloud Suite 5.1

0

Na konferencji VMworld 2012 firma VMware zaprezentowała pakiet obejmujący produkty do tworzenia infrastruktury chmury obliczeniowej i zarządzania nią, specjalistyczną wiedzę oraz wsparcie techniczne. Pakiet ten nosi nazwę VMware vCloud Suite 5.1 i jest pierwszym na rynku rozwiązaniem umożliwiającym wdrożenie programowo zdefiniowanego centrum przetwarzania danych.

Przekształcając każdą warstwę infrastruktury centrum przetwarzania danych w usługi oprogramowania uruchamiane w pulach sprzętu zgodnego ze standardami branżowymi, pakiet VMware vCloud Suite upraszcza
i automatyzuje procesy przy jednoczesnym utrzymaniu poziomów usług nawet w przypadku aplikacji o znaczeniu krytycznym, które intensywnie wykorzystują zasoby. VMware vCloud Suite 5.1 dostarcza klientom elementy niezbędne do wdrożenia i obsługi infrastruktury chmury obliczeniowej i zarządzania nią, takie jak wirtualizacja, usługi programowo zdefiniowanego centrum przetwarzania danych, udostępnianie oparte
na regułach, odtwarzanie po awarii oraz zarządzanie procesami i aplikacjami.

VMware vSphere 5.1 — sprawdzona platforma dla dowolnych aplikacji

Podstawę pakietu VMware vCloud Suite stanowi zaktualizowana wersja najczęściej stosowanej na świecie platformy wirtualizacji, która obejmuje ponad 100 rozszerzeń i nowych funkcji mających na celu zapewnienie najwyższych poziomów usług w przypadku aplikacji, zadań o znaczeniu krytycznym
oraz aplikacji wymagających małych opóźnień we-wy.

Najważniejsze udoskonalenia w VMware vSphere 5.1 obejmują bardziej wydajne maszyny wirtualne, nowatorskie rozwiązania pomagające klientom w unikaniu nieplanowanych przestojów oraz większe możliwości zestawiania połączeń sieciowych.

VMware vSphere 5.1 obsługuje maszyny wirtualne z maksymalnie 64 procesorami wirtualnymi.
Aby maszyny te mogły działać całą dobę i 7 dni w tygodniu, VMware udoskonaliło komponent vMotion
w celu umożliwienia przeprowadzania migracji maszyn wirtualnych w czasie rzeczywistym bez konieczności korzystania ze współużytkowanej pamięci masowej. VMware vSphere 5.1 obejmuje ponadto nowe narzędzia, takie jak VMware vSphere Data Protection,umożliwiające uproszczone tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych, VMware vSphere Replication, zapewniające ochronę przed awariami, oraz VMware vShield Endpoint, zapewniające skuteczniejszą ochronę maszyn wirtualnych.

VMware vSphere 5.1 zawiera również rozszerzenia komponentu VMware vSphere Distributed Switch,
w tym możliwość obsługi maksymalnie 500 połączonych siecią hostów na przełącznik rozproszony. Funkcje, takie jak sprawdzanie stanu sieci (Network Health Check), tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowej konfiguracji (Configuration Backup) oraz odtwarzanie po awarii (Roll-Back and Recovery) w komponencie VMware vSphere 5.1 Distributed Switch upraszcza wdrożenie sieci wirtualnych oraz bieżące zarządzanie nimi i rozwiązywanie problemów z nimi związanych.
Ponadto VMware vSphere 5.1 obsługuje wirtualizację SR-IOV (single-root I/O virtualization) w celu zoptymalizowania wydajności sieci w przypadku aplikacji wrażliwych na opóźnienia.

VMware vCloud Director 5.1 — udostępnianie wirtualnych centrów przetwarzania danych w kilka minut

Głównym elementem pakietu VMware vCloud jest zestaw usług programowo zdefiniowanego centrum przetwarzania danych, które stosują zasady wirtualizacji, takie jak wyodrębnianie, grupowanie i automatyzacja, w takich obszarach jak pamięć masowa, połączenia sieciowe, bezpieczeństwo i dostępność. VMware vCloud Director zarządza udostępnianiem tych usług, dostarczając kompletne wirtualne centra przetwarzania danych, gotowe do użycia już po kilku minutach. Dzięki wprowadzeniu kilku istotnych ulepszeń dotyczących skalowalności rozwiązanie VMware vCloud Director 5.1 umożliwia obsługę „elastycznych” wirtualnych centrów przetwarzania danych, które mogą obejmować wiele klastrów VMware vSphere i maksymalnie 30 000 maszyn wirtualnych. VMware vCloud Director 1.5 zawiera ulepszone interfejsy API oraz ma rozszerzalną strukturę umożliwiającą klientom podłączenie szerokiej gamy usług infrastrukturalnych innych firm.

VMware vCloud Networking and Security 5.1 — nowa definicja sieci

Pakiet vCloud Suite pozwala przezwyciężyć jedną z ostatnich barier na drodze do osiągnięcia prężności chmury obliczeniowej, tj. sieci. VMware vCloud Networking and Security umożliwia dynamiczne tworzenie wirtualnych sieci i usług, które są całkowicie niezależne od sprzętu sieci fizycznej.

vCloud Networking and Security pozwala klientom tworzyć sieci logiczne dla każdej aplikacji
lub użytkownika oraz wyodrębniać ruch sieciowy pomiędzy aplikacjami należącymi do tej samej organizacji — niezależenie od ograniczeń sieci fizycznej. Dzięki tworzeniu pul połączeń sieciowych
w oderwaniu od konkretnego sprzętu vCloud Networking and Security może bezproblemowo obsługiwać dziesiątki tysięcy wyodrębnionych sieci wirtualnych. Proces ten jest równie prosty, co w przypadku tworzenia maszyn wirtualnych i zarządzaniu nimi.

VMware vCloud Networking and Security obejmuje protokół VXLAN, komponent VMware vShield edge oraz usługi zabezpieczające aplikacje, co razem stanowi kompletny zestaw programowo zdefiniowanych funkcji sieciowych oraz rozwiązań do wirtualizacji sieci — od wirtualnego przełączania po zwirtualizowane usługi warstw 4-7. Rozwiązanie to umożliwi również integrowanie rozwiązań sieciowych i zabezpieczeń innych producentów w ramach vCloud Ecosystem

vCenter Site Recovery Manager 5.1 — automatyzacja odtwarzania po awarii dla wszystkich aplikacji

Aby zapewnić dostępność i błyskawiczne odtwarzanie po awarii aplikacji działających w programowo zdefiniowanym centrum przetwarzania danych, vCenter Site Recovery Manager 5.1 upraszcza planowanie odtwarzania po awarii i umożliwia jego przeprowadzenie w przewidywalny sposób poprzez automatyczne testowanie i realizację planu. Ponadto VMware vCenter Site Recovery Manager 5.1 umożliwia migrację centrum przetwarzania danych oraz pozwala uniknąć awarii. Rozwiązanie to jest zintegrowane z VMware vSphere Replication oraz z szeregiem technologii replikacji pochodzących od partnerów VMware. VMware vCenter Site Recovery Manager jest obsługiwany przez coraz liczniejsze środowisko usługodawców oferujących usługi „odtwarzania po awarii z wykorzystaniem chmury obliczeniowej”. Umożliwia to klientom korzystanie z funkcji odtwarzania po awarii w rozwiązaniu vCenter Site Recovery Managerbez konieczności inwestowania w odpowiednią infrastrukturę.

Ceny i dostępność

Pakiet VMware vCloud Suite będzie licencjonowany w oparciu o liczbę procesorów, bez ograniczeń co do liczby rdzeni na procesor, ilości wirtualnej pamięci RAM czy liczby maszyn wirtualnych. Oznacza to, że klienci otrzymają pełny zestaw funkcji związanych z infrastrukturą chmury obliczeniowej i zarządzania nią, tj. wirtualizacja, usługi programowo zdefiniowanego centrum przetwarzania danych opartego na oprogramowaniu, udostępnianie oparte na regułach, odtwarzanie po awarii oraz zarządzanie procesami i aplikacjami, w ramach jednej, przystępnej oferty.

VMware vCloud Suite 5.1 będzie dostępny od dnia 11 września 2012 r. i będzie oferowany w trzech wersjach: Standard, Advanced i Enterprise. Pakiet będzie obejmować następujące produkty: VMware vSphere Enterprise Plus, VMware vCloud Director, VMware vCloud Connector, VMware vCloud Networking and Security, VMware vFabric Application Director, VMware vCenter Operations Management Suite oraz VMware vCenter Site Recovery Manager. Ceny będą się rozpoczynać od 4995 USD na procesor.

Przez ograniczony czas klienci korzystający z rozwiązania VMware vSphere Enterprise Plus będą mogli bezpłatnie uaktualnić je do wersji VMware vCloud Suite 5.1 Standard lub z 35% upustem od ceny katalogowej do vCloud Suite 5.1 Enterprise.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ