VMware dla Software-Defined Data Center

0

VMware zaprezentował podczas VMworld 2013 serię nowych produktów i usług, które przyspieszą wdrażanie programowo zdefiniowanych centrów przetwarzania danych (Software-Defined Data Center).

Architektura programowo zdefiniowanego centrum przetwarzania danych rozciąga zastosowanie zasad wirtualizacji, łączenia i automatyzacji zasobów, upraszczając i przyspieszając obsługę i zarządzanie zasobami obliczeniowymi, magazynowymi i sieciowymi, przy wykorzystaniu zautomatyzowanych procesów opartych o polityki. VMware przedstawił podczas VMworld w San Francisco cztery nowe produkty, pozwalające na wirtualizację infrastruktury jako usługi, podnosząc wydajność, elastyczność i poziom kontroli podczas budowania i eksploatacji prywatnych, publicznych i hybrydowych chmur obliczeniowych.

VMware NSX – platforma wirtualizacji sieci

VMware NSX, platforma wirtualizacji sieci zapewnia kompletny model obsługi i ochrony sieci oparty wyłącznie na oprogramowaniu, niezależny od urządzeń sieciowych. Dzięki wirtualizacji sieci, VMware NSX umożliwia wdrożenie nowego modelu pracy dla sieci, które wykraczają poza obecne ograniczenia fizyczne, pozwalając operatorom centrów danych na znaczne podniesienie szybkości i elastyczności pracy, przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków.

Podobnie jak w przypadku technologii wirtualizacji serwerów, rozwiązania VMware na polu wirtualizacji sieci umożliwiają operatorom centrów danych wykorzystanie ich sieci fizycznych jako zasobu do transmisji danych, eksploatowanego zależnie od zmieniających się potrzeb i zadań. Sieci wirtualne są budowane, obsługiwane i administrowane tak, jak programy, korzystając z opartej na sieciach fizycznych prostej łączności IP. VMware NSX łączy najlepsze funkcje Nicira NVPTM i VMware vCloud Network and SecurityTM w ramach jednej, zintegrowanej platformy, oferującej kompletny model łączności i bezpieczeństwa sieci (warstwy od 2 do 7) oparty na oprogramowaniu. Co więcej, wirtualne sieci VMware NSX obsługują istniejące aplikacje w każdej fizycznej infrastrukturze sieciowej bez konieczności dokonywania żadnych zmian.

Podobnie jak inne usługi VMware vSphere, VMware NSX zasadza się na rewolucyjnej rozproszonej architekturze, w której usługi sieciowe zostały zintegrowane z jądrem hypervisora. Pozwala to na skalowanie usług sieciowych razem z hypervisorem zależnie od potrzeb. Ponieważ VMware NSX oferuje usługi dla warstw od 2 do 7 wyłącznie w oparciu o oprogramowanie, klienci muszą jedynie dodać kolejne węzły sieciowe, aby rozbudować swoją infrastrukturę. Taki model architektury sprawia, że VMware NSX może obsługiwać przepływ danych w sieci nawet do 1TB na sekundę, w ramach klastra złożonego z 32 hostów.

VMware NSX jest platformą, którą można rozbudowywać, korzystającą z rozproszonej sieci usług, ułatwiającej dodawanie usług partnerskich. Partnerzy technologiczni VMware NSX są pogrupowani na kategorie, odpowiadające kolejnym etapom eksploatacji sieci wirtualnej. Są to takie rozwiązania jak bramy dla usług sieciowych, łączące środowiska fizyczne i wirtualne, platformy bezpieczeństwa sieci, oferujące wszechstronne zabezpieczenia (m.in. firewalle i ochronę przed zagrożeniami), usługi dostarczające aplikacje (m.in. balansujące obciążenie zasobów, pobierające aplikacje oraz kontrolery optymalizujące pracę sieci WAN), a także inne zabezpieczenia, np. programy antywirusowe, IDS/IPS i aplikacje do zarządzania lukami w zabezpieczeniach. Do dziś ponad 20 partnerów zadeklarowało wsparcie lub przeprowadziło demonstracje pracy VMware NSX podczas targów VMworld. VMware NSX trafi do sprzedaży w czwartym kwartale 2013.

VMware Virtual SAN – proste i dynamiczne magazynowanie danych dla maszyn wirtualnych

Virtual SAN, technologia poszerzającą możliwości VMware vSphere o lokalne i podłączane bezpośrednio urządzenia magazynujące. VMware Virtual SAN umożliwi stworzenie wirtualnej przestrzeni danych, łączącej dyski serwerów i pamięci flash w ramach wysokowydajnego, odpornego na błędy, wspólnego systemu magazynowania danych, opracowanego z myślą o maszynach wirtualnych. Otworzy tym samym nowy obszar zintegrowanej infrastruktury, pozwalającej na szybkie i precyzyjne skalowanie zasobów magazynowych i obliczeniowych.

Podobnie jak VMware NSX, rozwiązanie VMware Virtual SAN opiera się na unikalnej rozproszonej architekturze, umożliwiającej skalowanie usług magazynowych zgodnie z potrzebami aplikacji. Dokonując płynnej integracji VMware Virtual SAN z VMware vSphere, VMware udało się przedefiniować funkcje hypervisora, skupiając się na elastycznym dostarczaniu zwirtualizowanych usług obliczeniowych i magazynowych. Dzięki rozproszonej architekturze VMware Virtual SAN zapewnia poziom wydajność I/O porównywalny ze średniej wielkości macierzami dyskowymi, zachowując ekonomiczny charakter pamięci podłączanych bezpośrednio.

VMware Virtual SAN oferuje opartą na politykach kontrolę nad automatyzacją wykorzystania i zarządzania przestrzenią magazynową za pośrednictwem polityk skupionych na maszynach. Działając w oparciu o serwerowe dyski SSD i HDD, VMware Virtual SAN umożliwia znaczne obniżenie stopy kosztów TCO dla infrastruktury wirtualnych desktopów VDI oraz innych aplikacji takich jak procesy testowania i rozwoju środowisk. Klienci mogą rozpocząć od małych konfiguracji i z czasem rozbudowywać przestrzeń i moc magazynową, dodając kolejne serwery zależnie od potrzeb. Darmowa, publiczna wersja beta rozwiązania VMware Virtual SAN będzie dostępna w trzecim kwartale 2013.

VMware vCloud Suite 5.5 – nowe edycje pakietu rozwiązań infrastrukturalnych i narzędzi do zarządzania środowiskiem chmury

VMware przedstawił dziś pakiet VMware vCloud Suite 5.5, wyposażony w nowe funkcje oraz szereg zintegrowanych rozwiązań. VMware vCloud Suite umożliwi klientom budowę i korzystanie z prywatnych chmur obliczeniowych vSphere, wykorzystując architekturę opartą na oprogramowaniu, zapewniając wirtualne usługi infrastrukturalne z wbudowanymi, inteligentnymi mechanizmami, które automatyzują pracę, wdrażanie, konfigurację i sprawowanie kontroli nad aplikacjami zależnie od zdefiniowanych polityk. Wszechstronne, zintegrowane rozwiązanie dla infrastruktury prywatnej chmury upraszcza operacje IT, gwarantując najwyższy poziom SLA da wszystkich aplikacji.

VMware vCloud Suite działa w oparciu o VMware vSphere. VMware vSphere 5.5 stanowi kolejny krok VMware w pracach nad rozwojem środowiska vSphere, których celem jest dostarczenie klientom optymalnej platform dla ich aplikacji, również dodawania nowych zadań, dzięki ciągle ulepszanym funkcjom obliczeniowym, lepszej dostępności, przestrzeni magazynowej i narzędziom tworzących kopie bezpieczeństwa. Z myślą o zapewnieniu większej dostępności aplikacji o kluczowym znaczeniu biznesowym, VMware vSphere 5.5 wyposażono w nowe rozwiązanie vSphere App HA, które wykrywa awarie aplikacji lub systemu operacyjnego i przywraca ich pracę. Nowa funkcja VMware vSphere Flash Read CacheTM umożliwia wirtualizację pamięci flash podłączonych do serwera, znacznie redukując opóźnienia w pracach aplikacji. Aby jeszcze bardziej skrócić czas reakcji podczas korzystania z aplikacji czułych na opóźnienia, VMware vSphere 5.5 wyposażono w nowy komponent podnoszący czułość systemu. VMware vSphere 5.5 obsługuje dwa razy większe konfiguracje węzłów sieciowych (pod względem procesorów fizycznych, pamięci i NUMA) niż poprzednie wersje.

Korzystając z VMware vSphere Big Data Extensions, klienci mogą teraz uruchamiać Apache Hadoop i procesy Big Data na platformie VMware vSphere 5.5, wraz z innymi aplikacjami, osiągając wyższy poziom wykorzystania zasobów, niezawodności i elastyczności systemu. Dodatkowo VMware vSphere 5.5 obsługuje teraz nową generację procesorów Intel Xeon E5 v2 i Intel Atom C2000.

Wszystkie edycje VMware vCloud Suite 5.5 korzystają teraz z serwisów VMware vCloud Automation CenterTM i VMware vCenter Operations Management SuiteTM. VMware vCloud Automation Center gwarantuje klientom niezbędny poziom elastyczności i kontroli, korzystając z rozwiązań automatyzujących dostawy aplikacji i usług IT. VMware vCenter Operations Management Suite zapewnia zintegrowaną, proaktywną obsługę oraz zarządzanie funkcjonowaniem i konfiguracjami dynamicznych środowisk chmury. VMware vCloud Suite 5.5 korzysta też z nowych edycji rozwiązań VMware vCloud Connector, VMware vCloud Director®, VMware vCloud Networking and Security i VMware vCenterTM Site Recovery ManagerTM.

VMware vSphere with Operations Management 5.5 – optymalizacja pracy platform wirtualnych

Zaprezentowane w lutym 2013 rozwiązanie VMware vSphere with Operations Management łączy w sobie wiodącą platform wirtualizacyjną vSphere z funkcjami monitorowania obciążenia procesów i kondycji systemu. VMware vSphere with Operations Management pozwala klientom optymalizować funkcjonowanie ich środowiska dzięki dynamicznym funkcjom nadzoru i konserwacji całego systemu. VMware vSphere with Operations Management 5.5 wykorzystuje zalety VMware vSphere 5.5 oddając w ręce klientów optymalną platformę dla wszystkich ich aplikacji i zadań.

Nowe usługi i certyfikaty VMware

Firma VMware przedstawiła także szeroki wachlarz nowych usług, które pomogą klientom nakreślić strategię i plan rozwoju technologicznego podczas budowania i wdrażania architektury centrów danych opartych na oprogramowaniu:

• Nowe poziomy certyfikacji między innymi VMware Certified Associate (VCA). Nowe certyfikaty dostępne dla technologii chmury (VCA-Cloud), wirtualizacji centrów danych (VCA-DCV) i wirtualizacji sieci (VCA-NV), stanowią potwierdzenia podstawowego poziomu umiejętności niezbędnych do uzyskania certyfikacji VMware Certified Professional (VCP).
• Nowe usługi doradcze w zakresie technologii skupiają się na budowie rozrastającej się platform dla architektury centrów danych opartych na oprogramowaniu. Usługi dotyczą głównych zagadnień dotyczących projektowania i wdrażania komponentów systemu, gwarantując wykorzystanie potencjału wydajności, elastyczności, kontroli i możliwości wyboru, oferowanego przez produkty i technologie VMware.
• Strategiczne usługi doradcze, dostępne poprzez program VMware Accelerate Advisory Services, pomagają organizacjom oszacować wartość architektury centrów danych opartych na oprogramowaniu dla ich środowiska IT, zarysowując realistyczne strategie, które mogą przynieść wymierne wartości biznesowe.

Cena i dostępność

• Rozwiązania VMware vCloud Suite 5.5 i VMware vSphere with Operations Management mają trafić do sprzedaży w trzecim kwartale 2013 r.

• VMware vCloud Suite 5.5 będzie sprzedawany z licencją na jeden procesor w cenie od 4,995 USD za jednostkę.
Przeczytaj informator o cenach i sprzedaży VMware vCloud Suite.
Dowiedz się więcej o wersjach i zakupie VMware vCloud Suite.

• Pakiet VMware vSphere with Operations Management 5.5 będzie dostępny w trzech wersjach: Standard, Enterprise oraz Enterprise Plus. Wyjściowa cena produktu to 1,745 USD za procesor.
Dowiedz się więcej o cenie i sprzedaży VMware vSphere.

• VMware NSX ma trafić do sprzedaży w czwartym kwartale 2013 r.

• VMware Virtual SAN ma zostać udostępniony w publicznej wersji beta w trzecim kwartale 2013 r.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ