Veeam Availability Suite v9 oferuje replikację maszyn wirtualnych w chmurze

0

Veeam Software poinformował, że rozwiązanie Veeam Cloud Connect zostanie rozszerzone o zaawansowane funkcje replikacji obrazów maszyn wirtualnych. Możliwości te będą częścią nowego pakietu Veeam Availability Suite v9, którego ogólną dostępność zapowiedziano jeszcze w tym roku.

Rozwiązanie Veeam Cloud Connect, wprowadzone po raz pierwszy w Veeam Availability Suite v8, ułatwia dotychczasowym klientom rozszerzenie infrastruktury backupu w celu tworzenia kopii zapasowych w chmurze, poza siedzibą firmy. W wersji v9 klienci Veeam zyskują w pełni zintegrowany, bezpieczny i efektywny sposób tworzenia replik w chmurze, który umożliwia ochronę krytycznych aplikacji ze znacząco lepszymi wskaźnikami czasu przywracania danych (recovery time objectives, RTO). Dzięki technologii, która bezpiecznie łączy użytkowników Veeam z dostawcami usług, klienci nie muszą budować i utrzymywać centrum usuwania skutków awarii poza siedzibą firmy, co znacznie zmniejsza koszty i złożoność infrastruktury IT. Usługa Veeam Cloud Connect to kompleksowe, chmurowe rozwiązanie Disaster Recovery, które gwarantuje ciągłość biznesową – Always-On Business – oraz nieprzerwane działanie krytycznych aplikacji, jednocześnie zapewniając działom IT pełną widoczność i kontrolę.

Zaawansowana replikacja obrazów maszyn wirtualnych za pośrednictwem Veeam Cloud Connect obejmuje:
• wbudowaną obsługę wielu dzierżawców umożliwiająca bezpieczne współdzielenie procesora, pamięci operacyjnej, pamięci masowej oraz zasobów sieciowych hosta lub klastra między różnymi użytkownikami;
• przełączanie awaryjne całego centrum danych do lokalizacji dostawcy usług kilkoma kliknięciami myszy w zabezpieczonym portalu, w tym koordynację przełączania według zdefiniowanych planów oraz przełączanie częściowe (tylko wybranych maszyn wirtualnych);
• wbudowane przedłużacze sieci, które utrzymują komunikację z maszynami wirtualnymi i pomiędzy nimi bez względu na ich położenie;
• przełączanie poawaryjne na istniejącą lub nową infrastrukturę w celu przywrócenia zwykłej działalności biznesowej;
• testowanie przełączania awaryjnego w celu zasymulowania awarii bez zakłócania produkcyjnych obciążeń roboczych;
• jednoportową łączność z dostawcą usług przez zabezpieczone, niezawodne połączenie SSL;
• wiele technologii ograniczania ruchu, w tym wbudowaną akceleracja WAN, inicjowanie repliki oraz replikacja z kopii zapasowej.

Veeam Cloud Connect Replication for Service Providers to oddzielnie licencjonowany produkt, który stanowi okazję do zwiększenia przychodów poprzez sprzedaż usług DRaaS nowym i istniejącym klientom. Rozwiązanie to sprawia, że korzystanie z usług DRaaS jest łatwe, niedrogie i praktyczne w każdym środowisku klienta. Usługodawcy nie konkurują z firmą Veeam, ponieważ nie ma ona swojej chmury i nie oferuje własnych usług DRaaS swoim klientom – zamiast tego umożliwia to swoim partnerom.

Bezpłatna wersja próbna rozwiązania Veeam Cloud Connect for Service Providers jest dostępna dla członków programu VCP.

Rozwiązanie Veeam Cloud Connect Replication, część nowego pakietu Veeam Availability Suite v9, będzie ogólnie dostępne w drugiej połowie 2015

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ