System operacyjny od VMware

0

Podczas pierwszego dnia konferencji VMworld 2008 zaprezentowanych zostało szereg nowości. Wśród nich bardzo ciekawe są plany wprowadzenia szeregu produktów, które przekształcą wirtualną infrastrukturę w Virtual Datacenter Operating System (VDC-OS).

Virtual Datacenter OS ma umożliwić przekształcanie w pule zasobów nie tylko serwerów, co umożliwia już zestaw produktów Virtual Infrastructure, ale także sieci i pamięci masowych. Zasoby zebrane w takie pule, określane mianem chmur (cloud), będą przydzielane na żądanie, a system umożliwi wykorzystanie zasobów również z zewnętrznych chmur, gdy będą potrzebne dodatkowe zasoby IT. VDC-OS sprawi, że centra danych staną się bardzo elastyczne, będą same się zarządzać i naprawiać.

VDC-OS rozszerza wirtualną infrastrukturę w trzech wymiarach. Po pierwsze, dostarcza zbiór usług infrastrukturalnych (Infrastructure vServices) umożliwiających tworzenie zagregowanych pul serwerów, pamięci masowych i sieci. Zadaniem tych usług jest również przydzielanie zasobów aplikacjom, które ich potrzebują. Po drugie, dostarcza usługi aplikacyjne (Application vServices), które mają zapewniać wymagany poziom dostępności aplikacji, bezpieczeństwa i skalowalności niezależnie od tego, z jakim systemem operacyjnym jest kompatybilna dana aplikacja i w jakiej architekturze działa.

Po trzecie, VDC-OS dostarcza usługi chmur (Cloud vServices), które łącza zasoby poszczególnych chmur. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów operacyjnych zoptymalizowanych pod kątem działania na pojedynczym serwerze, VDC-OS służy jako system dla całego centrum danych i obsługuje szeroki zakres aplikacji, począwszy od starszych aplikacji Windows, a skończywszy na nowoczesnych aplikacjach rozproszonych działających w różnych systemach operacyjnych.

„Pierwsze dziesięć lat działalności VMware skupiało się na umożliwieniu klientom tworzenia dynamicznej i wydajnej wirtualnej infrastruktury, która zapewniała wysoki poziom elastyczności i niezawodności”, powiedziała Paul Maritz, prezes i dyrektor zarządzający VMware. „Kolejna generacja innowacyjnych technologii wbudowanych w VDC-OS umożliwi firmom realizację koncepcji cloud computing – w takim środowisku aplikacje mają automatycznie zapewnianą wymaganą jakość usług przy najniższych kosztach, co jest realizowane poprzez wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych zasobów IT”.

Rozwój i popularyzację nowych usług ma wspierać inicjatywa vCloud Initiative, do której przystąpiło już ok. 100 firm współpracujących z VMware. vCloud Initiative umożliwi przedsiębiorstwom i dostawcom usług oferowanie szeregu usług począwszy od podstawowych usług chmury do bardziej zaawansowanych możliwości zapewnianych przez nowe Cloud vServices.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ