Prognozy Gartnera na 2010 i kolejne lata

0

Wśród najważniejszych trendów IT w najbliższych latach Gartnera wymienia postępującą wirtualizację, rozwój środowisk cloud computing, walkę o mniejszy wpływ IT na środowisko oraz rosną liczbę urządzeń mobilnych umożliwiających dostęp do Internetu.

W pierwszej kolejności Gartner przewiduje, że w 2012 roku aż 20% firm nie będzie miało własnych zasobów IT. Do redukcji ilości wykorzystywanego sprzętu przyczyni się wirtualizacja serwerów i desktopów oraz powstawanie usług oferowanych w modelu cloud computing. Oczywiście nie zniknie zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy. Jednak budżety IT firm zostaną okrojone lub ukierunkowane na bardziej strategiczne projekty. Natomiast pracownicy IT będą musieli przystosować swoje umiejętności do nowych wymagań, należy się również liczyć z redukcją zatrudnienia.

Kolejne dwa ważne trendy dotyczą ochrony środowiska (green IT). Po pierwsze, w 2014 większość projektów IT będzie uwzględniała koszty związane z emisją dwutlenku węgla. Obecnie technologie wirtualizacji i zarządzania zużyciem energii przez stacje robocze pozwalają znacznie ograniczyć koszty energii elektrycznej, a te oszczędności zwiększają opłacalność projektów. Uwzględnianie kosztów emisji dwutlenku węgla w założeniach biznesowych projektów pozwoli firmom lepiej kontrolować ich wpływ na środowisko. Firmy skłoni do tego nie tylko presja ekonomiczna, ale również polityczna.

Co ciekawe, w 2012 roku wciąż 60% emisji gazów cieplarnianych w przypadku nowych komputerów PC będzie następowała zanim komputer zostanie po raz pierwszy włączony przez użytkownika. Okazuje się, że producenci będą bardzo powoli redukować ilość energii potrzebnej do wyprodukowania sprzętu. Obecnie w ciągu całego cyklu życia typowy komputer zużywa 10 razy więcej paliw kopalnianych niż sam waży, z czego około 80% jest wykorzystywane w czasie produkcji i transportu. Natomiast należy się spodziewać, że producenci zostaną zobowiązani do informowania o wielkość emisji dwutlenku węgla związanej z danym produktem.

Z kolei w 2013 roku najliczniejszą grupą urządzeń służących do korzystania z Internetu będą telefony komórkowe (w tym roku ich liczba przekroczy liczbę komputerów PC podłączonych do globalnej sieci). Prognozy Gartnera przewidują, że w 2013 roku do Internetu będzie przyłączonych 1,78 miliarda komputerów. W tym samym roku liczba różnych odmian telefonów z przeglądarką internetową wyniesie 1,82 miliarda.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ