Prognoza VMware: co nas czeka w 2013 roku

0

W najnowszej corocznej prognozie VMware wskazuje trendy rynkowe, które będą miały największy wpływ na sposób działania partnerów w najbliższych 12 miesiącach.

Kanał partnerski VMware’a rozwijał się prężnie przez cały 2012 rok. Dzięki współpracy z resel¬lerami firma uzyskała 95 proc. przychodów. W dużej części swoich działań producent koncentrował się na kwestiach związanych z dostępem pracowników do środowiska IT z każdego miejsca i urządzenia. Z obserwacji vendora wynika, że w 2012 roku firmy szukały sposobów na to, jak dopasować się do trendu konsumeryzacji IT i umożliwiać zatrudnionym wykorzystywanie własnych urządzeń PC do celów zawodowych. Specjaliści VMware zauważyli, że resellerzy masowo zmieniają model biznesowy – przechodząc na profesjonalne usługi związane z chmurą obliczeniową. Rzadziej natomiast skupiają się na sprzedaży sprzętu. Jednocześnie bardziej zwracają uwagę na potrzeby użytkowników końcowych – przystosowując do nich swoje rozwiązania. Zdaniem producenta powyższe zjawiska nadal będą miały dominują¬cy wpływ na kanał dystrybucyjny w 2013 roku. Poza tym partnerzy będą się skupiać na trendach związanych niżej omówionymi zagadnieniami.

Software DefinedDataCenter

Kontynuowane będzie przechodzenie z infrastruktury fizycznej do zdefiniowanej programowo. Szczególnie warte uwagi mają stać się obszary związane z software’owo zdefiniowanymi sieciami i systemami bezpieczeństwa. Im częściej przedsiębiorstwa będą szukać narzędzi pomocnych w automatyzowaniu i centralnym zarządzaniu zasobami IT, tym bardziej partnerzy będą potrzebowali szkoleń dotyczących rozwiązań spełniających specyficzne potrzeby firm. Dlatego w 2013 roku VMware ma poświęcić dużo uwagi działaniom edukacyjnym.

Tablety

To trend bardzo silny w 2012 roku, który nie zamierza słabnąć w roku następnym. Im większa jest oferta sklepów związana z tabletami, tym więcej pracowników będzie szukać możliwości stosowania ich w swojej pracy. Partnerzy VMware będą musieli odpowiedzieć na potrzeby klientów, którzy szukają łatwych i bezpiecznych rozwiązań umożliwiających dostęp do aplikacji firmowych za pośrednictwem tabletów.

Modele wynagrodzeń

Anachroniczne powoli stają się obecne modele wynagradzania handlowców funkcjonujące w firmach resellerskich, skupiające się na dużych, ale jednorazowych kontraktach. W związku z rozpowszechnianiem się usług świadczonych w chmurze resellerzy kładą nacisk na sprzedaż abonamentów, które choć niższe, są bardziej wartościowe dla firmy, bo gwarantują jej regularne przychody przez dłuższy czas.

Firmowe media społecznościowe

Wraz ze wzrostem popularności mediów społecznościowych, korzystający z nich prywatnie pracownicy żądają tego samego rodzaju narzędzi w biznesowych realiach. Firmy, które jako jedne z pierwszych zdecydowały się na wdrożenie tego typu rozwiązań, odkryły, że takie wspomaganie komunikacji między pracownikami przynosi przedsiębiorstwu bardzo dużo korzyści. Dlatego według specjalistów VMware pewne jest, że w segmencie narzędzi komunikacyjnych w 2013 roku udział mediów społecznościowych gwałtownie wzrośnie. Usługi integratorów będą niezbędne przy dopasowywaniu narzędzi komunikacyjnych do specyficznych potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw. Firmy mogą od nich wymagać nie tylko udostępnienia funkcji komunikacji za pośrednictwem platformy społecznościowej, ale też ich zabezpieczenia przed osobami spoza organizacji.

Konsolidacja w dystrybucji

Ostatnim zjawiskiem, które w dużym stopniu będzie oddziaływało na kanał w 2013 roku, jest kontynuacja procesów konsolidacyjnych na rynku dystrybucji – uważa VMware. Coraz więcej dużych dystrybutorów będzie przejmowało swoich rywali. W 2012 roku mogliśmy obserwować tylko niewielką część tego zjawiska – Tech Datę przejmującą SDG. Producent wierzy, że w 2013 r. będzie miało miejsce wiele po-dobnych zdarzeń.

Podsumowując, wygląda na to, że rok 2013 przyniesie dalsze wzmocnienie kanału resellerskiego. Partnerzy mogą zyskać na rynkowych trendach i zapewnić prawdziwą wartość dodaną klientom biznesowym. Naturalnie cloud computing będzie się rozwijał ze względu na to, że wiele firm szuka redukcji kosztów i chce zwiększyć elastyczność działania.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ