Odważny model IT

0

IT Focus rozmawia z Bartłomiejem Ślawskim – Country General Manager – Poland, VMware, o nowej roli działów IT, jednej chmurze, konkurencji i zdefiniowanych programowo centrach danych.

Wojciech Urbanek. Jakie są najważniejsze trendy w obszarze nowoczesnych technologii dla biznesu?

 

Bartłomiej Ślawski. Zmiana roli działów IT polega na znacznym rozszerzeniu zakresu odpowiedzialności tych działów na całą organizację. Ich praca nie ogranicza się (jak dotychczas) jedynie do optymalizacji kosztów, wsparcia i doradztwa w zakresie nowych technologii, lecz także polega na inicjowaniu zmian istotnych z perspektywy całego przedsiębiorstwa. Dziś jak nigdy dotąd IT ma bezpośredni wpływ na biznes, niejednokrotnie wręcz sam staje się biznesem. Technologie wspierają sprzedaż, produkcję, marketing – są widoczne w każdym obszarze funkcjonowania firmy.

Drugim wyraźnym trendem jest mobilność biznesu (Business Mobility). Firmy przestają być „przykute” do biurek. Niezależnie od pory dnia i lokalizacji pracownika możliwa jest efektywna praca na dowolnym urządzeniu oraz z dowolną aplikacją. Mobilność biznesu jest ściśle powiązana ze zjawiskiem  określanym jako Internet rzeczy (Internet of Things). Na świecie w bardzo szybkim tempie rośnie liczba inteligentnych urządzeń połączonych z siecią – mowa nie tylko o komputerach czy smartfonach, lecz także samochodach, zegarkach czy sprzętach gospodarstwa domowego. Dzięki temu osoba pracująca w ciągu dnia na przykład na komputerze biurowym może bez problemu korzystać ze wszystkich danych, pracując na ekranie zainstalowanym w inteligentnym samochodzie, by później kontynuować pracę na tablecie w domowym zaciszu. W tej chwili dowolne urządzenie może stać się dla użytkownika narzędziem pracy – choćby wspomniana stacja multimedialna w samochodzie.

W przypadku cloud computingu już teraz widoczny jest ogólnoświatowy trend w postaci zwiększania inwestycji w chmurę. Nie inaczej dzieje się w Polsce. Firmy albo już przeniosły swoje IT do chmury prywatnej, publicznej lub hybrydowej, albo myślą o jej wdrożeniu. Z naszych obserwacji wynika, że przedsiębiorstwa wykorzystujące zasoby chmurowe cenią w tym rozwiązaniu przede wszystkim znaczne obniżenie kosztów CAPEX/OPEX, wygodę użycia, odporność na awarie czy katastrofy (DRaaS), w końcu transparentność kosztów.

Warto pamiętać, że jeżeli organizacja chce być konkurencyjna, powinna na bieżąco reagować na aktualne trendy i wdrożyć odpowiednie rozwiązania wspierające biznes w nowych realiach technologicznych. Wiodąca technologia wirtualizacji, infrastruktura środowiska chmury i rozwiązań mobilnych dla biznesu są elementami nowego, „odważnego” modelu IT, który jest bardziej płynny, elastyczny i bezpieczniejszy.

Wojciech Urbanek. Co oznaczają slogany VMware’a Ready for Any oraz One Cloud, Any Application, Any Device? 

Bartłomiej Ślawski. „Ready for Any” to hasło tegorocznego VMworld 2015 Europe. Oznacza nieskończone możliwości technologii, którą klienci mogą wdrożyć w dowolnym czasie i miejscu, aby rozwiązać praktycznie dowolny problem IT. Natomiast idea „One Cloud, Any Application, Any Device” mówi o rozwiązaniach przeznaczonych do budowy lokalnych hybrydowych chmur ze wspólną platformą zarządzania oraz możliwością łatwej i bezpiecznej migracji pomiędzy tymi chmurami z dowolnego urządzenia. Dzięki temu dowolna aplikacja jest dostępna na wszystkich urządzeniach – niezależnie od lokalizacji czy czasu użytkowania.

Wojciech Urbanek. Na ile nowe technologie stymulują biznes? 

Bartłomiej Ślawski. Obserwujemy wzrost znaczenia nowoczesnych technologii w rozwoju współczesnego biznesu. Mamy do czynienia z dynamicznym („płynnym”) środowiskiem biznesowym, w którym jedyną stałą jest zmiana. To, jak szybko organizacje potrafią się do tych zmian dostosować, jest warunkiem ich rynkowego sukcesu, a jednocześnie jednym z największym wyzwań, przed którymi dzisiaj stoją. Obecnie praktycznie każda strategiczna decyzja biznesowa odbija się na systemie informatycznym. To zwiększa oczekiwania wobec działów IT — muszą one skracać czas reakcji, dbać o wysoką konkurencyjność i dobrze wykorzystywać nowe okazje rozwoju. Dlatego organizacje stawiające na rozwój muszą zmienić swoje środowiska informatyczne na te zapewniające elastyczność i możliwość szybkiego reagowania na potrzeby biznesu. Odpowiedzią na takie wyzwania jest nowy model IT jako usługi, którego podstawą są wirtualizacja i środowisko chmury. Nie bez znaczenia jest również współpraca typu DEVOPS, pomiędzy działami developerskimi i działami utrzymania.

W każdym z wymienionych obszarów rozwiązania VMware pozwalają organizacjom szybciej i bardziej wydajnie reagować na zmiany zachodzące na rynku. Dzięki kompletnej wirtualizacji i optymalizacji data center działy informatyczne mogą zapewnić wyższą jakość usług, ponieważ aplikacje w takim środowisku działają szybciej, są bardziej niezawodne i odporne na awarie.

W miarę wzrostu apetytu organizacji na nowe rozwiązania biznesowe, rośnie też ich zainteresowanie możliwościami środowiska opartego na chmurze, w której firmy upatrują sposobu na zwiększenie elastyczności biznesowej. Organizacje, które dokonały przejścia do chmury z wcześniej zwirtualizowanego środowiska, wskazują na korzyści płynące z takiego kroku – wyższą wydajność, elastyczność i dynamikę pracy w porównaniu z tradycyjnym modelem architektury. Warto podkreślić, że proces przejścia do środowiska chmury może być wydajniejszy i bezpieczniejszy w przypadku instytucji, które już korzystają ze zwirtualizowanych systemów. Wynika to między innymi z możliwości używania rozwiązań do zarządzania dostosowanych do obu modeli pracy, co ułatwia proces migracji.

Modna ostatnio wirtualizacja warstwy sieci otwiera przed biznesem nowe możliwości, zapewniając większe „granuralne” bezpieczeństwo aplikacji, szybszy proces instalacji i deinstalacji oprogramowania, w końcu lepszą ochronę informacji w firmie.

Wojciech Urbanek. Jak zmienia się rola działów IT w firmach?

Bartłomiej Ślawski. W dzisiejszych czasach następuje zmiana roli działów IT. Z zaplecza informatycznego przeistaczają się w jedne z kluczowych i napędowych elementów organizacji. Mają znaczenie w budowaniu jej strategii i konkurencyjności na rynku. Istnieją oczywiście dwie alternatywne ścieżki funkcjonowania IT w firmie.

W pierwszym scenariuszu dział IT może stopować biznes. Jeżeli firmowe zaplecze informatyczne nie jest dostosowane do pracy przy użyciu nowoczesnych technologii, to ten biznes wstrzymuje. Dobrym przykład obrazującym taką sytuację jest niedawna premiera kolekcji Balmaina dla H&M. Zainteresowanie klientów przerosło możliwości systemów informatycznych sklepu internetowego, co uniemożliwiło klientom dokonanie zakupów, a firmie przysporzyło strat nie tylko finansowych, lecz także wizerunkowych. Źle zorganizowane IT po prostu blokuje biznes – w niedostosowanych systemach informatycznych pewne usługi biznesowe mogą być niedostępne, co nie pozwala wprowadzić promocji, wystawić faktury bądź nawet dokonać sprzedaży.

Natomiast w dojrzałych, nowoczesnych organizacjach IT stymuluje biznes. W tym miejscu można przywołać przykład Ubera – jedna aplikacja mobilna była fundamentem powstania całego biznesu. Proponowane przez IT pomysły informatyczne znacznie podnoszą znaczenie działu IT z perspektywy całej organizacji, dając mu niemal równorzędną rolę z działami administracyjnymi. Zatem decyzje są podejmowane nie tylko przez prezesa ds. sprzedaży czy marketingu, lecz także prezesa ds. digitalizacji, cyfryzacji czy transformacji biznesowej.

Konkludując, dziś ma miejsce przesunięcie roli działów IT od backoffice’u do działu stymulującego, generującego biznes.

Wojciech Urbanek. Na ile oferta VMware jest konkurencyjna w stosunku do KVM czy Hyper-V?

Bartłomiej Ślawski. O ile koszty licencji (albo ich pozorny brak) oraz wsparcia mogą wyglądać dość obiecująco, o tyle należy wziąć pod uwagę wiele dodatkowych, często nawet ważniejszych aspektów – przede wszystkim proces migracji czy koszty operacyjne. Śmiało mogę powiedzieć, że rozwiązania VMware są konkurencyjne – jako przykład naszej przewagi wymienię to, że w ramach aktywnej umowy SNS VMware dostarcza nielimitowane wsparcie 24/7.

Bardzo ważne jest również to, że VMware dysponuje długofalową strategią rozwoju data center w oparciu o innowacyjne produkty. Wirtualizacja sieci z NSX, wirtualizacja storage vSAN, vVOL, rozwiązania do rozliczania kosztów ITBM – to wszystko pozwala w pełni kontrolować całe centrum danych za pomocą oprogramowania. Są to produkty, które gwarantują maksymalną integrację z platformą wirtualizacji, które jednocześnie są spójne z szerokim spektrum rozwiązań dostępnych na rynku. Nasza konkurencja nie może się tym pochwalić.

Wojciech Urbanek. Jak VMware postrzega swoją rolę w zakresie rozwiązań Software Defined Storage?

Bartłomiej Ślawski. SDS jest kluczową częścią SDDC, czyli zdefiniowanych programowo centrów danych. VMware kładzie duży nacisk na rozwiązania hiperkonwergetne, które wykorzystują lokalne zasoby oraz oprogramowanie do tworzenia współdzielonych pól zasobów – jak w przypadku vSAN czy całej platformy EVO:Rail. Należy również podkreślić, że nasi klienci mogą w aplikacjach typu Enterprise wykorzystywać tanie zasoby dyskowe. Kluczowe staje się przesunięcie kontroli pamięci masowej jak najbliżej aplikacji przy jednoczesnym zachowaniu łatwości zarządzania. Technologia vVOL (Virtual Volumes) to owoc współpracy z ekostystemem czołowych dostawców pamięci masowych.

Wojciech Urbanek. Inny modny w ostatnim czasie trend to hiperkonwergencja. Czy tacy rywale jak Simplivity czy Nutanix nie uciekli zbyt daleko firmie VMware? IDC ocenia produkty wymienionych firm wyżej niż np. EVO:Rail.

Bartłomiej Ślawski.Rozwiązania hiperkonwergentne stają się popularniejsze, zyskując swoich zwolenników. Kilka firm na rynku zbudowało swoją markę na tym polu, jednak pod względem technologicznym żaden nie zdobył szczególnego udziału w rynku ani nie odbiega od pozostałych. Przewagą EVO:Rail jest na pewno to, że my nie potrzebujemy dodatkowych serwerów wirtualnych wewnątrz rozwiązania do dostarczania np. pamięci masowych. Takich rozwiązań nie posiada Nutanix czy Simplivity, co skutkuje dużo większym obciążeniem procesora przy codziennym użytkowaniu. EVO realizuje podstawowe funkcje poprzez wbudowane mechanizmy w jądra hypervisora.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ