Nowoczesna firma z wirtualnymi aplikacjami

0

Wirtualizacja coraz bardziej wpływa na sposób, w jaki przedsiębiorstwa dostarczają aplikacje z centrów obliczeniowych do stacji roboczych. Technologia ta jest źródłem zmian w wykorzystaniu centrów obliczeniowych, które przestają być klasycznymi składnicami aplikacji i systemów operacyjnych, a stają „centrami dostarczania” nowej generacji, które pozwalają pełniej wykorzystać istniejące zasoby sprzętowe.

W miarę jak coraz więcej osób pracuje w wielu różnych miejscach – w biurze, w poszczególnych oddziałach firmy, w domu czy podczas podróży – następuje coraz większa decentralizacja użytkowników. Obecny trend w aplikacjach jest odwrotny, są one coraz bardziej scentralizowane, gdyż zmniejsza to koszty zarządzania i zwiększa bezpieczeństwo danych. Możliwość dostarczania różnorodnych aplikacji w dowolne miejsce każdemu, kto ich potrzebuje oraz zapewnienie optymalnej wydajności, przy jednoczesnej redukcji kosztów, staje się dla firm kwestią decydującą. Technologią spełniającą te wymogi wobec przedsiębiorstw jest wirtualizacja aplikacji.

Tradycyjnym sposobem na wyeliminowanie luki między użytkownikami a aplikacjami jest stworzenie systemu wdrażania aplikacji z wykorzystaniem produktów różnych firm, którego zadaniem jest instalowanie, zabezpieczanie i konserwowanie aplikacji w każdym urządzeniu końcowym. Tego rodzaju podejście jest zbyt statyczne, skomplikowane i przede wszystkim drogie. Widoczne jest to szczególnie wtedy, gdy firmy stają w obliczu konieczności wprowadzenia zmian w organizacji.

Wirtualizacja aplikacji pozwala na proste i bezpieczne dostarczanie ich bezpośrednio do użytkowników. Centralizacja aplikacji w wyizolowanym i zabezpieczonym centrum obliczeniowym, w którym są one uruchamiane i przechowywane, pozwala firmom kontrolować ich wykorzystywanie oraz zapobiega ich wyciekowi poza przedsiębiorstwo. Dział IT może dostosować odpowiedni zakres wykorzystania aplikacji w zależności od miejsca oraz urządzenia z jakiego dany użytkownik chce uzyskać dostęp. I tak w przypadku korzystania z aplikacji w biurze – pracownik może mieć dostęp do wszystkich funkcji takich jak np. drukowanie, kopiowanie czy edycja dokumentu. W przypadku dostępu z innej lokalizacji niż biuro czyli chociażby kafejki internetowej czy też poprzez innego rodzaju urządzenie może on zostać odpowiednio zmodyfikowany. Odpowiednio zdefiniowane reguły bezpieczeństwa nie pozwolą mu na wprowadzanie zmian czy też kopiowanie danego dokumentu.

Korzystanie ze zwirtualizowanych aplikacji uelastycznia infrastrukturę IT i zwiększa jej efektywność. Zarówno pracownicy biurowi, jak i osoby zatrudnione w oddziałach czy też pracownicy mobilni mogą z nich szybko i wydajnie korzystać przy zastosowaniu dowolnej sieci oraz urządzenia w tym także rozwiązań mobilnych takich jak palmtopy czy smartfony.

Dział IT, dzięki zastosowaniu wirtualizacji może uprościć zarządzanie aplikacjami w przedsiębiorstwie. Nie są one bowiem instalowane i uruchamiane na poszczególnych komputerach użytkowników, ale bezpośrednio w data center i udostępniane pracownikom, którzy ich aktualnie potrzebują. To pozwala obniżyć koszty instalacji i zakupu poszczególnych aplikacji na wielu firmowych komputerach. Nie ma również problemów z różnymi niekompatybilnymi wersjami, które „krążą” po firmie. Zarządzanie aplikacjami przez dział IT odbywa się z poziomu data center – to właśnie tam instalowane są i serwisowane najnowsze wersje, udostępniane później każdemu użytkownikowi.

Wirtualna infrastruktura dostarczania aplikacji

Łączenie użytkowników z aplikacjami w sposób, który zapewnia wydajność niezbędną do produktywnej pracy, uzyskuje się poprzez integrację komponentów w punkcie końcowym i centrum danych. Każdy element architektury przyczynia się do ogólnej jakości wrażeń użytkowników, która ma tak duże znaczenie dla sukcesu firmy. System musi być dobrze zaaranżowany, w przeciwnym razie wrażenia użytkowników pogorszą się, kiedy problemy z wydajnością i integralnością infrastruktury staną się zauważalne. Infrastruktura wirtualizacyjna, która rozciąga się od centrum danych do komputerów biurkowych, jest najlepszą i jedną z najbezpieczniejszych metod dostarczania aplikacji użytkownikom. Możliwość aranżacji komponentów funkcjonalnych w centrum danych, gałęzi czy desktopie gwarantuje, że system będzie cechował się inteligencją, niezbędną do adaptacji do dynamicznych wymagań biznesowych. Poprzez efektywną aranżację kompleksowego dostarczania aplikacji dział IT będzie mógł osiągnąć trwałe zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i elastyczności.

Umiejętne zaprojektowanie elementów architektonicznych to klucz do uwolnienia pełnego potencjału wirtualnego środowiska. Aplikacje uruchamiane na wirtualnych serwerach mają ograniczoną wartość, jeśli użytkownicy nie mogą łatwo i bezpiecznie się z nimi połączyć. Efektywnie zaimplementowane środowisko wirtualne składa się z wielu „ruchomych” części. Organizacje, które najlepiej poradzą sobie z umiejętnym wdrożeniem elementów architektonicznych w spójną infrastrukturę dostarczania aplikacji, zyskają przewagę konkurencyjną.

Do jednych z najważniejszych korzyści, jakie niesie za sobą korzystanie z wirtualizacji, jest umożliwienie dostępu do danych pracownikom mobilnym, dla których ogromnie ważne jest połączenie elastyczności z dostępem na żądanie i bezpieczeństwem. Obecnie notebooki stanowią już połowę zainstalowanych systemów w firmach. To niewątpliwie ogromne wyzwanie dla departamentów IT, które dzięki wirtualizacji, mogą skutecznie poradzić sobie z zagrożeniami bezpieczeństwa, wynikającymi z korzystania z publicznej sieci. Użytkownicy często wykonują czynności firmowe na prywatnych komputerach oraz zajmują się sprawami prywatnymi w pracy – działom IT jest niezwykle trudno chronić środowisko IT i równocześnie zapewnić użytkownikom wymagany poziom usług. Poprzez wirtualizację aplikacji firmowych, osiągnięcie tego celu staje się możliwe, ponieważ wirtualizacja oferuje najwyższy poziom kontroli. Funkcjonowanie działów IT jest ułatwione, ponieważ nie muszą one radzić sobie z zarządzaniem dużą liczbą urządzeń. Dzięki technologii wirtualizacji, centralizacja środowiska IT może być przeprowadzona bez zakłócenia pracy użytkownika końcowego. Dodatkowo, wirtualizacja pozwala na zainstalowanie i centralne zarządzanie aplikacjami firmowymi, czego rezultatem jest poprawa efektywności.

Technologia wirtualizacji i izolacja danych znacząco zwiększają bezpieczeństwo – nie trzeba już myśleć o zabezpieczeniach danych czy scenariuszach dostępowych. Z drugiej strony – dostęp do danych jest łatwiejszy i pozwala na bardziej elastyczną pracę.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa wirtualizacja daje możliwość stworzenia w firmie specyficznego, wyizolowanego środowiska, w którym są uruchamiane i przechowywane wszystkie kluczowe aplikacje i dane firmy. Bez względu na to gdzie dany pracownik się znajduje, z jakiego korzysta urządzenia ma dostęp do jednakowych, bezpiecznych aplikacji, desktopów czy danych. Ta technologia chroni również firmy przed nieświadomym infekowaniem systemu przez pracowników mobilnych.

Co na rynku?

Na rynku dostępnych jest kilka modeli rozwiązań, które umożliwiają wirtualizowanie aplikacji. Oto wybrane z nich, dostępne w Polsce:
Citrix XenApp (dawniej oferowane pod nazwą Citrix MetaFrame Server oraz Citrix Presentation Server) – najbardziej obecnie rozwinięte rozwiązanie do wirtualizacji aplikacji na rynku, umożliwiające przechowywanie i uruchamianie aplikacji na centralnym serwerze oraz ich zdalne uruchamianie. Na stacji terminalowej, korzystającej z aplikacji, wyświetlany jest wyłącznie obraz aplikacji (przy pomocy usług terminalowych Microsoft Terminal Services oraz stworzonego przez Citrix protokołu Independent Computing Architecture, ICA), nie są przesyłane żadne dane, a więc jest to bardzo bezpieczne rozwiązanie do stosowania tam, gdzie są przetwarzane poufne dane. Rozwiązanie to jest rozwijane przez Citrix od ponad 20 lat i przez długi czas nie miało konkurencji. W ostatnich latach pojawiło się parę pakietów, których twórcy deklarują, że umożliwiają wirtualizowane aplikacji, jednak zawsze oferują one tylko wycinek możliwości XenApp (najczęściej izolację aplikacji). Dla mniejszych firm (do 75 użytkowników) jest dostępna wersja Citrix XenApp Fundamentals.
Microsoft Application Virtualization (znany także jako App-V, dawniej Microsoft SoftGrid) – tradycyjne rozwiązanie do wirtualizacji aplikacji, ale na stacjach roboczych, które mają z niego korzystać, konieczne jest zainstalowanie oprogramowania klienckiego.
VMware ThinApp (dawniej Thinstall) – oprogramowanie do izolacji aplikacji, umożliwiające konwersję wersji instalacyjnej do pliku wykonywalnego w systemach Windows oraz Microsoft Terminal Services i dystrybucję takiego oprogramowanie np. na dyskach USB.
Jetro COCKPIT – najbardziej konkurencyjne względem Citrix i działające w podobnym modelu (m.in. w oparciu na Microsoft Terminal Services) oprogramowanie do wirtualizacji aplikacji. Zawiera m.in. zintegrowane rozwiązanie do zarządzania drukowaniem w środowisku wirtualnych aplikacji. Do pracy w środowisku wirtualnym wymaga agenta, dostępnego także na dysku USB, gdyby zaszła konieczność uzyskania dostępu do środowiska wirtualnych aplikacji np. z kafejki internetowej.
Symantec Workspace Virtualization (dawniej Altiris Software Virtualization Solution) – oprogramowanie do izolacji aplikacji, umożliwiające uruchamianie ich w wirtualnym względem systemu operacyjnego środowisku. Rozwiązanie wykorzystywane w grupie pakietów oprogramowania firmy Symantec do zarządzania stacjami roboczymi.
Novell ZENworks Application Virtualization – podobnie jak w przypadku firm VMware i Symantec, rozwiązanie to umożliwia izolowanie aplikacji od systemu operacyjnego, umożliwiając uruchomienie jej bez konieczności instalacji. Rozwiązanie to scisle integruje się z Novell ZENworks Configuration Management.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ