Mgliste profity z wirtualizacji

0

Z badań przeprowadzonych przez firmę Network Instruments wśród 120 inżynierów sieciowych i menedżerów IT wynika, że nie wszyscy dostrzegają profity wynikające z wirtualizacji. Aż 55 respondentów uważa, że wirtualizacja nie przyniosła spodziewanych oszczędności zarówno po stronie kosztów, jak i zasobów.

Spośród ankietowanych przedsiębiorstw, co drugie wdrożyło rozwiązania do wirtualizacji serwerów o kluczowym znaczeniu dla organizacji, w tym serwery pocztowe oraz WWW. Pozostałe firmy uruchomiły w środowisku wirtualnym serwery DNS i DHCP. Natomiast 37% zastosowało wirtualizację desktopów.

Co ciekawe, 55% badanych wyraża opinię, że wdrożenie wirtualizacji przyniosła firmie więcej kłopotów niż korzyści. Natomiast dla 47% respondentów profity, jakie przynosi wirtualizacja, są na tyle istotne, że zdecydowanie przeważają nad pojawiającymi się trudnościami. Co czwartego uczestnika badania niepokoi brak szkoleń związanych z wirtualizacją, a 21% niemożność zabezpieczenia infrastruktury.

Blisko 60% osób, przyznaje się do braku doświadczenia w odpowiednim zarządzaniu tą technologią. Z kolei dla 47% badanych koszty wdrożenia wirtualizacji są zdecydowanie za wysokie.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ