Menedżerowie IT o wirtualizacji desktopów

0

DataCore Software, dostawca oprogramowania do wirtualizacji pamięci masowych, przedstawił raport z badania przeprowadzonego wśród europejskich menedżerów IT. Raport przedstawia ocenę możliwości wykorzystania infrastruktury wirtualnych desktopów w mniejszych środowiskach.

Badanie objęło blisko dwustu menedżerów IT w Wielkiej Brytanii; dwie trzecie z nich pracuje w firmach zatrudniających poniżej 500 osób, gdzie było rozważane wdrożenie VDI, ale nie zostało zrealizowane.

Wyniki badania wskazują, że większość respondentów dobrze rozumie ideę wirtualnych desktopów
i płynące z nich korzyści, takie jak niższy koszt użytkowania, dłuższy cykl życia oraz znacznie łatwiejsze zarządzanie i rozbudowa środowiska IT. W rzeczywistości jednak infrastruktura VDI jest postrzegana jako zbyt skomplikowana do wdrożenia i wymagająca znacznie bardziej wydajnych pamięci masowych, niż większość małych i średnich firm posiada i jest w stanie obsłużyć.

Główne wnioski wynikające z raportu:

  • 25% firm zatrudniających poniżej 100 użytkowników rozbudowuje lub wymienia desktopy bez tworzenia planu budżetowego dla tej operacji.
  • Redukcja kosztów posiadania i użytkowania desktopów jest wskazywana jako główny cel przez większość respondentów (40%), na drugim miejscu jest zmniejszenie obciążenia związanego ze świadczeniem wsparcia (39%).
  • Chęć obniżenia kosztów wymiany pojedynczego desktopu była wskazywana przez 27% ankietowanych, 26% chce zwiększenia bezpieczeństwa całego środowiska, zaś 22% chciałoby zwiększyć komfort pracy użytkowników. 19% badanych widzi korzyść w zyskaniu większej możliwości kontroli działań użytkowników.
  • 12% badanych twierdzi, że chociaż wdrożenie VDI umożliwiłoby spełnienie ich wybranych celów, to koszty IT pozostałyby takie same. Z kolei 8% myśli, że chociaż koszty desktopów byłyby zredukowane, wzrosłyby koszty związane z serwerami i pamięciami masowymi.
  • Wzrost kosztów pamięci masowych wstrzymał 11% inwestycji w infrastrukturę VDI.

Badani podkreślili, że w związku z wdrożeniem VDI obawiają się konieczności zakupu rozbudowanej infrastruktury pamięci masowych, która zapewniłaby odpowiednią wydajność i wysoką dostępność całego środowiska. Uważają też, że zysk z obniżenia kosztów obsługi środowiska desktopów byłby niewielki względem zwiększonych kosztów w innym obszarze, np. wśród pamięci masowych.

Respondenci uważają również, że związana ze środowiskiem wirtualnych desktopów ekonomia skali nie przełoży się na wdrożenia obejmujące od 100 do 200 stanowisk. Ich zdaniem, większe firmy mogą mniej odczuć duże koszty ponoszone na początku takiego projektu.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ