Które aplikacje przenieść do chmury?

0

Cloud computing to perspektywa redukcji kosztów utrzymania aplikacji. Jednak nie każda aplikacja nadaje się do tego, żeby przenieść ją do chmury obliczeniowej. Dlatego warto bliżej przyjrzeć się kryteriom, które są istotne przy wyborze aplikacji mogących przynieść największe korzyści po zmigrowaniu do środowiska cloud computing.

Osoba, która pierwsza użyła terminu cloud computing, wykazała się darem przewidywania na wielu płaszczyznach. Wprawdzie z technicznego punktu widzenia aplikacje i procesy IT działają w chmurze, ale jednocześnie brakuje przejrzystości w obecnych inwestycjach IT. Dyskusja o cloud computingu, otoczonego aurą marketingowego szumu i wielu obietnic, przeniosła się z serwerowni na spotkania zarządów. Obecnie decyzje podejmowane są po stronie biznesu, a działy IT mają jedynie za zadanie zrealizować inwestycje w chmury, mając osiągnąć niezawodność, redukcję kosztów i elastyczność.

Powstaje jednak pytanie, czy firmy są gotowe na korzystanie z cloud computingu w wersji tzw. chmur publicznych? W pewnych okolicznościach przenoszenie do chmur danych i procesów IT nie ma sensu. Z drugiej strony, jest wiele aplikacji, których migracja do chmury obliczeniowej może przynieść korzyści biznesowe. W tym artykule przedstawiamy kryteria, które pomogą określić, czy firma jest gotowa, żeby wykonać pierwszy krok w kierunku chmur publicznych.

Prostota
Rozważając migrację do chmury, w pierwszej kolejności należy wybrać te aplikacje, które będą najłatwiejsze do przeniesienia. Dwa podstawowe kryteria wyboru takich aplikacji to prostota i niezależność od platformy sprzętowej. Przykładowo, proste aplikacje do poczty elektronicznej czy śledzenia czasu pracy są dużo łatwiejsze do przeniesienia niż złożony system ERP. Jak już wspomnieliśmy, nie każdy proces IT nadaje się do przeniesienia do chmury, dlatego należy zacząć od tych, które są łatwe do wdrożenia.

Prostota oznacza również, jak aplikacja jest powiązana z obsługującą ją infrastrukturą sprzętową. Im więcej zależności jest pomiędzy aplikacją a przestarzałym środowiskiem, tym bardziej oczywiste będą trudności związane z przeniesieniem jej do środowiska typu cloud.

Kluczem do sukcesu jest zachowanie równowagi między działem IT a działami biznesowymi. Kryteria biznesowe mogą wskazać na określone aplikacje, które w pierwszej kolejności powinny być przeniesione do chmury. Jednak dział IT powinien ocenić wykonalność tego procesu, z uwagi na to, że realizacji mogłaby pochłonąć znaczne zasoby. To prowadzi do kolejnego kryterium gotowości na chmury.

Efektywność kosztowa
Ponieważ migrację do chmur napędzają korzyści biznesowe, kolejnym kryterium jest ocena, jak kosztowne jest przeniesienie danej aplikacji do chmury. Na koszty te składa się nie tylko wdrożenie, ale również koszty jej skalowania, gdy już będzie działać w chmurze. Niektóre aplikacje z natury są bardziej skalowalne niż inne. Jednak sam fakt łatwego skalowania nie oznacza, że jest to proces efektywny kosztowo.

Przykładowo, weźmy aplikację realizującą zamówienia, która tradycyjnie jest ściśle powiązana z innymi systemami. W tym przypadku oderwanie takiej aplikacji od istniejącej infrastruktury będzie kosztowne. Mogą także pojawić się dodatkowe koszty związane z bezpieczeństwem i siecią, których suma może okazać się większa, niż potencjalne, krótkookresowe korzyści. Dlatego warto stworzyć również długookresowy model kosztów.

Kiedy kilka lat temu uruchamiano pierwsze aplikacje w chmurach, najczęściej określano ROI w dwuletniej perspektywie. Jednak bardziej wiarygodne wskazówki daje obliczenie ROI w długim okresie, niż skupienie się tylko na początkowej fazie. Aspekt finansowy powinien mieć wymiar strategiczny, a nie fragmentaryczny, dlatego powinno się przyjmować model ROI obejmujący okres 3-5 lat w celu określenie korzyści biznesowych. Mając to na uwadze, należy rozważniej podejmować decyzje dotyczące migracji do chmur publicznych. Aplikacje należy poddać ocenie finansowej i dopiero wtedy zacząć migrację. Takie podejście zakłada całościowe spojrzenie na portfolio firmowych aplikacji, określające, w jaki sposób można najlepiej wykorzystać to, co chmura ma do zaoferowania.

Bezpieczeństwo

Czy korporacyjne dane będą bezpieczne w chmurze, to z pewnością obecnie najważniejszy temat w korporacyjnych działach IT. Producenci zabezpieczeń argumentują, że można zmniejszyć zagrożenie, wybierając w pierwszej kolejności do przeniesienia aplikacje o niekrytycznym znaczeniu.

Każda migracja zasobów IT wiąże się z jakimś zagrożeniem wokół przenoszonych danych. Przykładowo, obserwuje się, że dane finansowe i dane o klientach nie są dobrymi kandydatami do przeniesienia do publicznej chmury, ponieważ potencjalne straty związane z ich kradzieżą są znacznie większe niż korzyści z migracji. Wybierając aplikacje na pierwszy rzut migracji, należy wybrać te, które korzystają z mniej istotnych danych oraz szyfrować wszystko przed przesłaniem. Jest to pierwszy krok, żeby zapewnić bezpieczeństwo danych.

Idąc dalej, organizacje muszą mieć świadomość zmian w architekturze aplikacji dotyczących mechanizmów dostępu i uwierzytelniania użytkowników. Dodawanie nowych użytkowników czy pojawienie się nowych regulacji prawnych ma wpływ zarówno na środowisko fizyczne jak i na środowisko cloud. Ważne jest, żeby poznać wykorzystywane mechanizmy zabezpieczeń, uwierzytelniania i SEIM (Security Event and Incident Management), co pozwolić zachować bezpieczeństwo danych w chmurze i ich zgodność z regulacjami prawnymi.

Skalowalność

Nie jest tajemnicą, że im bardziej elastyczny proces IT, tym lepszym jest kandydatem do przeniesienia do chmury. Jednak o skalowalności należy myśleć też w kontekście biznesu, co dotyczy zarówno obecnych, jak i przyszłych wymagań biznesowych. Nawet jeśli obecnie firma się nie rozrasta, czy model biznesowy uwzględnia przyszłe potrzeby?

Dobrym przykładem skalowania w przyszłości są aplikacje związane z typowym marketingiem. Kampanie marketingowe i promocyjne mają falowy charakter. Żeby każdej fali wzmożonej aktywności zapewnić odpowiednie zasoby IT, konieczne jest korzystanie z platformy zdolnej obsłużyć takie fluktuacje. Ważne jest też, żeby te aplikacje były elastyczne i potrzebowały stosunkowo mało zasobów. W przeciwnym razie koszty związane ze skalowaniem mogą przewyższyć korzyści płynące z migracji do środowiska cloud.

Należy uwzględniać wymienione czynniki podczas podejmowania decyzji o migracji do chmur, żeby zapewnić ścisłe relacje między działem IT a działami biznesowymi.

Podsumowanie
Migracja do środowiska cloud na początku może być trudnym zadaniem. Jednak, jak w każdym projekcie, ważna jest ocena pierwszych procesów, których przeniesienie ma największy sens oraz strategiczne myślenie, jak chce się korzystać z chmury. W typowym przypadku należy rozpocząć od zasobów, które są proste, skalowalne i rokują największe szanse na przyniesienie wymiernych korzyści. Ważne jest również, żeby w strategii uwzględnić ogólne wartości biznesowe i powiązać potrzeby działu IT z perspektywami rozwoju firmy.

Decyzja o przejściu na cloud computing ma przede wszystkim wymiar biznesowy. Obecnie, gdy o decyzjach decyduje głównie wskaźnik ROI, najlepiej dla działu IT będzie na początku stosować się do czterech opisanych kryteriów, a następnie stopniowo rozszerzać migrację do chmury.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ