Firmy w Polsce koncentrują strategię rozwoju wokół IT

0

Firma EMC opublikowała wyniki badania dotyczącego transformacji informatyki, które pokazują, że prawie 2/3 firm w Polsce wprowadza u siebie zmiany w funkcjach działu informatyki lub planuje wprowadzenie takich zmian w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Z badania wynika, że firmy oczekują od informatyki pomocy w realizacji celów biznesowych.

74 procent firm bezpośrednio koordynuje swoją strategię w dziedzinie informatyki z szerszymi celami biznesowymi, co świadczy o tym, że informatyka jest obecnie postrzegana bardziej jako stymulator wzrostu niż centrum kosztów.

Wyniki ankiety pokazują, że dla firm w Polsce najważniejsze są następujące cele biznesowe:

  • Zwiększanie przychodów – 59%
  • Opracowywanie nowych rozwiązań i produktów – 45%
  • Podnoszenie poziomu obsługi i zaangażowania klientów oraz komunikacji z nimi – 35%

Takie priorytety oznaczają, że firmy nie dążą już tylko do obniżania kosztów, lecz starają się aktywnie pobudzać wzrost. Wyniki te znajdują odbicie w podejściu firm do transformacji działów informatyki. Badanie pokazało pięć głównych priorytetów polskich firm w dziedzinie informatyki:

  • Serwisowanie dotychczasowych technologii – sprzętu i oprogramowania – 60%
  • Zarządzanie ściślejszą integracją technologii (systemów, aplikacji i danych) oraz procesami – 49%
  • Tworzenie kopii zapasowych danych oraz ich odtwarzanie – 47%
  • Optymalizacja niezawodności, skalowalności i wydajności – 44%
  • Ochrona danych – 41%

Wnioski z badania

Kwalifikacje informatyków zmieniają się
Ankieta pokazuje, że szybkiej transformacji ulegają nie tylko funkcje informatyki, lecz także zadania personelu informatycznego. Rośnie świadomość, że przetwarzanie w chmurze i analiza wielkich zbiorów danych (Big Data) – dwie najbardziej przełomowe technologie obecnej dekady – spowodują pojawienie się nowych specjalności w działach informatyki. 39 procent firm podało, że ich zdaniem przetwarzanie w chmurze spowoduje pojawienie się w ciągu najbliższych trzech lat nowych funkcji i zakresów odpowiedzialności personelu informatycznego.

Według 28 procent takie same skutki wywołają wielkie zbiory danych. Te nowe specjalności to między innymi Cloud Architect (architekt systemów przetwarzania w chmurze) i Data Scientist (analityk danych). Firmy w Polsce uważają, że są przygotowane do tych zmian — 84 procent sądzi, że ich działy informatyki mają wystarczający poziom kwalifikacji i wiedzy, aby z powodzeniem realizować przyjęte priorytety.

Wielkie zbiory danych będą przyczyną nowych sukcesów i porażek
3 na 10 firm w Polsce uważa, że w przeciągu następnych pięciu lat analiza wielkich zbiorów danych przyczyni się do zmiany układu sił rynku. Natomiast 46 procent polskich firm podaje, że już wdrożyły narzędzia do analizy wielkich zbiorów danych lub planują ich wprowadzenie w najbliższych 12 miesiącach. Dla 28 procent zaawansowane zarządzanie i analiza danych jest priorytetem biznesowym. W związku z tym wydaje się, że w Polsce świadomość znaczenia analizy wielkich zbiorów danych dopiero się upowszechnia, przy czym występują znaczne różnice między firmami.

Dla polskich firm bardzo istotne jest zaufanie
W miarę jak analiza wielkich zbiorów danych nabiera znaczenia, polskie przedsiębiorstwa zaczynają zdawać sobie sprawę, że im cenniejsze są ich dane, tym większa jest potrzeba ich ochrony. 40 procent ankietowanych firm podało, że bezpieczeństwo danych i zarządzanie nimi mają dla nich duże znaczenie, a dla dalszych 37 procent równie ważne jest bezpieczeństwo sieci. Ponadto dla 47 procent respondentów priorytetowe znaczenie ma tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych. Wyniki te pokazują, jak ważne dla nowoczesnych polskich przedsiębiorstw stają się poufność, bezpieczeństwo i ochrona danych.

Chmura wypiera tradycyjną architekturę IT
Ponad 1/3 respondentów uważa, że w ciągu najbliższym trzech lat architektura zbudowana w oparciu o chmurę zastąpi w ich firmach tradycyjną infrastrukturę IT, a w branży konsultingowej udział tego typu rozwiązań będzie stanowić ok. 50%. Badanie to niezbicie wskazuje, że dla firm przetwarzanie
w chmurze ogrywa istotną rolę w przekształcaniu ich operacji biznesowych. Jednakże badanie EMC również wykazało, że tylko 28% polskich firm uznało ten element za priorytetowy dla organizacji.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ