Dziesięć praw „Cloudonomiki”

0

Joe Weiman, wiceprezydent firm Telx, jest autorem 10 praw tzw. „Cloudonomiki”. To tajemnicze pojęcie opisuje i reguluje zasady gospodarowania zasobami IT w chmurze.

1. Koszty usług publicznych (chmurowych) są niższe pomimo tego, że kosztują więcej. Jest to pozorny paradoks. Chociaż koszty usług chmurowych są wyższe kiedy z nich korzystamy, to nie kosztują nic, kiedy z nich nie korzystamy. Bilans jest dla nas korzystny, bo płacimy za efektywne użycie zasobów, a tym samym osiągamy sumaryczne obniżenie kosztów.

2. Funkcja „na żądanie” przebija przewidywanie. Przewidywanie jest często błędne, a możliwość skalowania w górę i w dół wykorzystanych zasobów „na żądanie” umożliwia optymalizację kosztową.

3. Wartość szczytowa sumy nigdy nie jest większa niż suma wartości szczytowych. Przedsiębiorstwa zamawiają określoną pojemność i zasoby w zależności od swoich potrzeb. Według tej strategii całkowita pojemność i zasoby są sumą wszystkich wartości szczytowych. Rozwiązanie chmurowe pozwala na realokację zasobów na wiele przedsiębiorstw, ze względu na ich rożne potrzeby w rożnym czasie. Dzięki temu dostawca usług cloud efektywniej wykorzystuje udostępnioną
infrastrukturę.

4. Agregowany popyt jest bardziej stabilny niż popyt oparty na jednym użytkowniku. Sumowany popyt wielu klientów ma tendencję do większej stabilności i efektywniejszego wykorzystania zasobów. W rezultacie chmury są efektywniej wykorzystywane i umożliwiają skuteczniejszą ekonomię zarządzania zasobami.

5. Średnie koszty jednostkowe są zredukowane przez rozłożenie kosztów stałych na większą ilość jednostek zewnętrznych. Im większy dostawca chmur tym większe korzyści z ekonomii skali.

6. Przewaga liczebna jest najważniejszym czynnikiem decydującym o rezultacie walki (Clausewitz). Dostawcy chmur mogą być bardziej skuteczni w kooperacyjnym zwalczaniu ataków hakerskich.

7. Czas jest ciągły. Organizacje opierają swoją przewagę konkurencyjną na szybszym niż konkurenci dostosowywaniu się do potrzeb i zmian na rynku. W oparciu o chmurową skalowalność, i adekwatne do wykorzystanych zasobów koszty, biznes może przyspieszyć przepływ informacji procesowych i podejmowanie decyzji.

8. Rozproszenie jest odwrotnie proporcjonalne do opóźnienia. Redukcja opóźnień jest esencją nowoczesnych aplikacji. Dostawcy usług cloud są w stanie dostarczyć więcej punktów węzłowych i ograniczyć opóźnienia, dzięki czemu przedsiębiorstwa będą chętniej korzystać z usług i aplikacji chmurowych.

9. „Nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka”. Niezawodność systemu wzrasta z dodatkowym, rezerwowym, rozproszonym geograficznie komponentem, takim jak centrum danych. Dostawcy usług cloud muszą skalować i dywersyfikować swoje zasoby.

10. Obiekt w stanie spoczynku ma tendencję do pozostawania w stanie spoczynku. Centrum danych jest bardzo dużym obiektem. Prywatne centra danych są często zakładane wg kryterium bliskości do siedziby firmy lub ze względu na dobre warunki związane z kupnem lub wynajmem nieruchomości. Dostawcy powinni wybierać lokalizację swoich centrów danych wg kryteriów związanych ze zużyciem energii, warunków chłodzenia (chłodniejszy klimat) oraz przepisów prawa miejscowego.

Fragment pochodzi z książki „Ekonomia Chmur” Matt Mayevsky

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ